Kým väčšina dospelých rozumie významu nosenia rúšok v boji s COVID-19, deti môže prekrytie úst a časti tváre zo začiatku zanechať vystrašené. Tu je niekoľko tipov, ako im pomôcť, aby sa rúšok nebáli a boli pripravené na ich pravidelné nosenie.

Dievča v škole s rúškou.

Spolu s hygienou a dodržiavaním bezpečných vzdialeností je ochrana horných dýchacích ciest jedným z najčastejších odporúčaní ako pred vírusom chrániť seba i ostatných. Nosenie rúška spĺňa dvojaký účel - u nakazených jedincov minimalizuje množstvo čiastočiek, ktoré opúšťajú ich telo, u neinfikovaných slúži ako bariéra pre vírus, ktorý sa môže vyskytovať v ich blízkosti.

Aby bol účinok textilných rúšok čo najvýraznejší, autority odporúčajú riadiť sa pri nosení a manipulácii s nimi určitými pravidlami. Mali by prekrývať nos i bradu, na tvári sedieť čo najtesnejšie, snímať si ich treba len uchopením za pásiky spoza uší, dotýkať sa ich len vydezinfikovanými rukami a vyprať ich je nutné po každom použití. Nemali by sa naopak nosiť na voľno, zosunuté pod nosom, ak sú poškodené, použité alebo špinavé a nemali by sa ani požičiavať iným osobám. Prečítajte si aj viac informácií prečo nosiť rúška a ako si správne umývať ruky

Tieto zásady, ako i argumenty podporujúce nosenie rúšok sú, prirodzene, oveľa ľahšie prijateľné pre dospelých než pre deti a tínedžerov. Aby si ich osvojili aj tieto mladšie vekové skupiny, vyžaduje to angažovanú účasť rodičov, učiteľov i ostatných dospelých, s ktorými prichádzajú dennodenne do styku.

U väčšiny menších detí sa, viac ako priamočiare vysvetľovanie, osvedčí motivovať ich k noseniu nejakou okľukou. Môže ňou byť ľahko zapamätateľný poučný príbeh, aktívna spolupráca na skrášľovaní rúšok podľa ich vlastných predstáv, alebo hra, ktorej bude rúško hlavným predmetom. U tínedžerov hrá úlohu aj imidž a presvedčivou cestou k zodpovednému noseniu môže byť, ak si budú môcť vzor a štýl vybrať sami. Nezanedbateľným faktorom zostáva, aby rodičia vždy išli príkladom.

Náš TIP: vyšší stupeň ochrany zabezpečí respirátor FFP2, prípadne KN95, čo je ekvivalent.

Rúška a písacie potreby pripravené na školskom batohu.

Deti do 2 rokov

Rúška sa pre deti do 2 rokov neodporúčajú. Čo ale musí vziať rodič do úvahy je, že zmätok môže u batoliat vyvolať i pohľad na blízke osoby s prekrytými tvárami. Svoj spôsob komunikácie pozitívnych emócií s deťmi by preto mali čo možno najviac rozšíriť na iné spôsoby ako je úsmev - objímanie, spievanie a očný kontakt.

Deti v predškolskom veku

Deti vo veku 2 - 4 rokov sa často snažia reprodukovať správanie, ktoré vidia okolo seba, najmä u svojich blízkych. Rodičia a starší súrodenci by im preto mali ísť vzorom a rúška si nasadzovať vždy, keď je to potrebné. Aby sa najmenšie deti s pre ne neprirodzeným pocitom rúška na tvári lepšie oboznámili, je namieste začať v dôvernom prostredí domova, i keď tam ochrana za normálnych okolností nie je vyžadovaná. Pomôcť môžu aj fotografie iných detí v podobnom veku, či animovaných postavičiek s rúškom na tvári.

Predškolácke rúška by mali byť farebné, s obľúbenými rozprávkovými postavičkami alebo znázorňujúce pozitívne emócie. Hravosť je veľmi dôležitá, deti by nemali nosenie rúška vnímať ako príkaz, či trest a nie je nutné ich ani stresovať priveľa informáciami o nebezpečnom víruse. Jedno extra rúško pre obľúbenú plyšovú hračku s vysvetlením, že chrániť sa musíme všetci úplne postačí.

Keďže jemná motorika detí v tomto veku ešte nie je plne rozvinutá, praktické zaobchádzanie s rúškom je s nimi potrebné nacvičiť.

Dievčatko a plyšák majú obaja na sebe ochranné rúška.

Menší školáci

Aj pre túto skupinu zostáva kľúčom k úspechu modelovanie správania dospelými. Deti okolo 6 až 8 rokov však už vnímajú aj isté súvislosti javov okolo seba. Sú schopné pochopiť a prijať základné vysvetlenie potreby nosiť rúško i to, že ho nesmú požičiavať kamarátom. Poznatok, že je v ich silách aktívne prispieť k ochrane seba aj iných je skvelým krokom k prijímaniu ich prvej zodpovednosti. Rozvíjať sa u nich začína aj súcit a zmysel pre pravidlá a správnu vec. Nosenie rúška tak môžu rodičia prirovnať k hrdinstvu postáv zo známych príbehov.

Rúška, antibakteriálny gél a písacie potreby pripravené na školskom batohu.

Demonštrácia správneho nosenia u školákov takisto padne na úrodnú pôdu. Ak je nutný dlhší tréning, prípadne častejšie opakovanie, vhodným prístupom bude hra, napríklad na lekára, zdravotnú sestru, či veterinára. Rúška sa môžu stať aj stredobodom školských a voľnočasových aktivít - omaľovánok, písania viet, kreslenia kriedou a podobne. Iným dobrým nápadom je určiť dieťa ako osobu, ktorá bude mať nad nosením rúšok v domácnosti dohľad. 

Pripravili sme si pre vás omaľovánku pre detičky, môžete si ju vytlačiť viackrát a deti tak môžu vymyslieť rôzne vzory a farby na rúška.

Na stiahnutie: Omaľovánka deti s rúškami

Omaľovánka deti s rúškami.

Samozrejmosťou by malo byť, že rúška budú deťom dokonale sedieť a že dospelí budú pripravení poskytnúť pomoc, kedykoľvek ju budú deti potrebovať.

Väčší školáci

Schopnosť porozumenia u školákov vo veku 8 - 10 rokov je dostatočná na to, aby sa mohli rodičia pri odôvodňovaní nosenia rúšok obrátiť aj na iné zdroje. Jasné a faktické vysvetlenia od vedcov a lekárov si iste získajú aj mladých poslucháčov, rovnako tak i pútavá grafická vizualizácia prenosu vírusu vzduchom. Osobnostné črty detí v tomto veku začínajú naberať zreteľnejšiu podobu, vzdelávanie sa im dá prispôsobiť a veľakrát rozšíriť i o rady ohľadom dodržiavania bezpečnej vzdialenosti, či obmedzenia priameho fyzického kontaktu.

Výborným prostriedkom na zapojenie detí do celého procesu je spoločné skrášľovanie a personalizácia textilných rúšok (tie jednorázové musia zostať v pôvodnej podobe).

Textilné a jednorázové ochranné rúško zavesené na školskom batohu.

Farbičky na textil sú najjednoduchším spôsobom ako na rúško dostať vlastný dizajn. Ideálne sú biele alebo svetlé textílie a farbičky na ne sú dostupné v dvoch formách. Prvá umožňuje nakresliť vzor na špeciálny papier a potom ho na rúško nažehliť. Druhá ponúka kreslenie priamo na textil. Pred prvým použitím je potrebné novo dekorované rúška vyprať.

Fixky na textil fungujú rovnako - priamou aplikáciou na textíliu rúška - no sú dostupné v širšej škále farieb, hrúbok i špeciálnych efektov (neónové farby, trblietky).  Farby si vďaka zažehlovaniu zachovávajú sýtosť aj pri praní na 60 stupňoch.

Pomocou prírodných textilných farbív sa dá dosiahnuť nepravidelné zafarbenie a batikované vzory. Pri rúškach je mimoriadne dôležité používať iba naozaj neškodné farbivá, najlepšie priamo z rastlinných zdrojov ako je cvikla (ružová), kurkuma (žltá), červená kapusta (bordová) a spirulina (zelená).

Samo osebe nie je problematické ani našívanie ozdôb (gombíky, korálky). Treba len dať pozor aby sa rúško nepoškodilo, nevznikli v ňom väčšie dierky, ozdoby pevne držali, nezavadzali pri nosení a nebránili v dýchaní.

Personalizácia nažehlovaním vlastného, či existujúceho vzoru je obmedzená na menšie dizajny na bočných stranách rúška, aby sa neznižovala priedušnosť. Nažehlovačky sú veľmi populárne a ich ponuka zahŕňa celý rad vzorov i softvér a špeciálny papier na domácu produkciu.

Deti nad 10 rokov

Väčšie deti disponujú ucelenejším obrazom o fungovaní sveta a vlastnom postavení v ňom. Komunikácia s nimi by sa mala i naďalej niesť v kľudnom, nealarmujúcom tóne. Dospelí by mali konať rozvážne a pôsobiť ukľudňujúco v prípade, ak by sa u detí objavili obavy na základe (dez)informácií odpočutých z médií, zo sociálnych sietí, alebo od rovesníkov. Deti nad 10 rokov sú aj náchylnejšie nekriticky sa prispôsobovať tlaku okolia, preto je dobre im častejšie opakovať racionálne argumenty v prospech rúšok.

Prezentácia nosenia rúšok ako súčasti riešenia pandémie a naznačenie osobnej zodpovednosti by mohli byť tiež správnymi apelmi u vyspelejších chlapcov a dievčat v tomto veku.

Tínedžeri

Násťroční sú schopní samostatného získavania informácií a autonómneho úsudku. Úloha dospelých by mala skôr spočívať v dohľade nad relevanciou zdrojov, z ktorých tínedžeri informácie čerpajú.

Vysoko na rebríčku mladých ľudí vo veku od 13 rokov sa nachádza ich práve nadobudnutá nezávislosť. Dať im možnosť vyjadriť sa k téme a venovať im zúčastnenú pozornosť môže byť produktívnejšie ako argumentácia z pozície rodičovskej autority.

Rúško sa medzičasom stalo aj módnym doplnkom a spôsobom sebavyjadrenia. Táto jeho funkcia môže prehovárať práve k tínedžerom formujúcim takmer každodenne svoju identitu. Každá možnosť personalizácie bude práve pre nich lákadlom prečo rúšku venovať pozornosť a zodpovedne ho nosiť do školy i von.