Tvorba plagátov a iných reklamných materiálov s marketingovým zámerom nemusí byť výhradne zložitou a finančne náročnou položkou. Stačí len dodržiavať určité postupy a základné parametre a požadovaný výsledok sa bezpochyby čo nevidieť dostaví. Spôsobov, ako upútať plagátom, je hneď niekoľko.

Ako upútať plagátom

Za najhlavnejšie poslanie tvorby a šírenia propagačných materiálov možno považovať zisk, budovanie dobrého mena firmy či dostávanie značky do povedomia verejnosti. Ideálnou cestou na dosiahnutie spomenutých cieľov sú rôzne letáky či plagáty. Pre očakávaný výsledok ale musíte letákom alebo plagátom najprv upútať pozornosť cieľovej skupiny.

Ako upútať plagátom

Tvorba plagátov si vo všeobecnosti vyžaduje tri základné požiadavky. Pútavý plagát musí jednoznačne zaujať publikum hneď na prvý pohľad. Ruka v ruke s týmto predpokladom ide aj správny výber farieb a hľadanie celkovej rovnováhy medzi obrazovými a textovými materiálmi. Tipov, ako upútať plagátom, je však podstatne viac.

Plagát

1. Zaujmite nadpisom

Jedným z hlavných predpokladov pútavého plagátu je jeho nadpis. Ten musí byť dostatočne výrazný, dobre viditeľný a ľahko čitateľný. Nešpekulujte preto zbytočne pri výbere vhodného fontu a voľte jednoduchú alternatívu. Nadpis predstavuje spolu s obrázkami a farbami najväčšiu šancu na oslovenie cieľovej skupiny. Túto skutočnosť vám dozaista potvrdia aj svetoví odborníci, ktorí sa zaoberajú psychológiou farieb.

2. Uprednostnite krátky a členitý text

Vzhľadom na to, že plagát nie je žiadna kniha, by ste mali pracovať s textom opatrne. Ľuďom sa totižto v dnešnej uponáhľanej dobe nechce čítať. Aj napriek tomu je však text na plagáte potrebným prvkom. Teda, aby sme to spresnili – aspoň v minimálnom množstve. Mal by byť ale čo najlepšie členený, pretože potenciálnych zákazníkov môže veľmi rýchlo odradiť masa neprehľadných a nekončiacich písmen. S prehľadnosťou plagátu vám dokážu účinne pomôcť aj kontrastné riešenia. Vďaka nim bude mať váš plagát schopnosť zaujať publikum už z veľkej diaľky.

Pútavý plagát

Výber fontu a jeho farba má výrazný vplyv na čitateľnosť nadpisu. Zdroj pôvodného obrázka: freepik.com

3. Prezentujte značku

Síce sme v úvode naznačili, že tvorba plagátu nemusí byť v každom prípade finančne náročnou marketingovou položkou, no tak či onak si vyžaduje určitú investíciu. Práve z toho dôvodu by ste sa mali na každý realizovaný plagát pozerať nielen z pohľadu súčasnosti, ale tiež z pohľadu budúcnosti. Pokúste sa urobiť taký plagát, ktorý vašich potenciálnych zákazníkov dokáže osloviť aj po skončení prezentovanej akcie. Prezentujte preto zároveň celú značku, resp. spoločnosť. Ochotne vám s tým pomôže dobre umiestnené logo alebo kontaktné údaje. Okrem toho nezabúdajte ani na vyzývanie cieľovej skupiny k určitému druhu reakcie. Pýtajte sa ich otázky alebo im dajte dôvod navštíviť vaše sídlo či webovú stránku.

4. Umiestnite plagát na frekventované miesto

Aj ten najdokonalejší plagát na svete vám bude k ničomu, keď ho nedostanete na oči širokej verejnosti. Práve preto nezanedbajte a nepodceňte umiestnenie plagátov, ktoré môže byť v konečnom dôsledku kľúčovou požiadavkou pre dosiahnutie požadovaného výsledku. Zamerajte sa predovšetkým na miesta s vysokou frekventovanosťou chodcov. Navyše, pokiaľ využijete niektoré z našich predošlých tipov, ako upútať plagátom, zvýšite pravdepodobnosť, že sa spomínaní okoloidúci pristavia pri vašej reklame.

Tvorba plagátov

Výborný príklad, ako môžete v praxi umiestniť plagáty. Zatiaľ čo v prvom prípade ide o vyššie spomínané frekventované miesto, v tom druhom sa plagát nachádza v blízkosti prevádzky.

Hľadajte inšpiráciu

Spôsobov, ako upútať plagátom, je však omnoho viac. V prípade tejto činnosti je jednoznačne vítaná akákoľvek kreativita či inšpirácia. Práve tú môžete nájsť aj v niektorých z našich ďalších článkov, v ktorých sme sa venovali tvorbe letákov a Roll Up bannerov. Cenné rady a nápady vám taktiež ochotne poskytnú naši odborníci s dlhoročnými skúsenosťami.

 

Zdroje obrázkov: freepik.com, vlastné spracovanie