Hygiena rúk patrí k základným prvkom bezpečnosti v súvislosti s prevenciou týkajúcou sa rôznych ochorení, napríklad infekčných. Samozrejme, v prípade momentálnej celosvetovej pandémie spojenej so šírením ochorenia COVID-19 je umývanie rúk oveľa častejšie skloňovaným pojmom, resp. slovným spojením. Vzhľadom na túto situáciu je nesmierne dôležité vedieť, ako si správne umývať ruky.

Ako si správne umývať ruky

Zdroj obrázka: unsplash.com

Na to, aby sme znížili možné riziko potenciálneho krížového prenosu, resp. šírenia, ochorení, je potrebné rozumieť tomu, ako si správne umývať ruky, resp. kedy si ich umývať. Tejto problematike sa v súčasnosti venuje mnoho celosvetových organizácií a inštitúcií. Viac než logickým je záujem o túto tému zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), no za zmienku stojí aj spoločnosť NBC NEWS, ktorá v jednom zo svojich článkoch taktiež preberala, ako si správne umývať ruky.

Ako by mala vyzerať hygiena rúk?

Umývanie rúk je jedným z najlepších spôsobov, ako ochrániť nielen seba, ale aj svojich blízkych pred ochorením. Správnou hygienou dokážete totižto odstrániť zo svojich rúk baktérie, zabrániť ochoreniu alebo zamedziť ďalšiemu šíreniu ochorenia na iných. Nezáleží na tom, či ste doma, v práci, na cestách alebo na verejnosti. Pravidelná hygiena rúk by mala byť každodennou súčasťou našich dní. Ako by teda mala vyzerať? Ako a kedy si umývať ruky?

Hygiena rúk

Zdroj obrázka: unsplash.com

Kedy si umývať ruky?

Umývanie rúk by malo byť samozrejmosťou nielen pred jedlom a po použití toalety. Viete, kedy by ste taktiež mali dodržiavať zásady hygieny rúk?

 • Pred a po jedle
 • Po použití toalety
 • Po fúkaní nosa, kašľaní alebo kýchaní
 • Po pobyte na verejných priestoroch
 • Po kontakte s verejnými povrchmi a predmetmi
 • Po kontakte s peniazmi
 • Pred, počas a po starostlivosti o deti, chorých, starších, mladších alebo tých, ktorí to potrebujú
 • Po manipulácii s odpadom
 • Po kontakte s domácimi zvieratami
 • Pri viditeľnom znečistení rúk

Správna hygiena rúk

Zdroj obrázka: unsplash.com

Podrobný postup, ako si správne umývať ruky

O postupe, ako si správne umývať ruky, informovala aj vyššie spomínaná Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podrobný návod pozostáva z viacerých dôležitých krokov.

 1. Namokrite si ruky pod tečúcou vodou.
 2. Naneste dostatočné množstvo mydla.
 3. Rozotrite mydlo spôsobom dlaň na dlaň.
 4. Rozotrite mydlo spôsobom pravá dlaň cez ľavú s preloženými prstami a naopak.
 5. Rozotrite mydlo spôsobom dlaň na dlaň s preloženými prstami.
 6. Rozotrite mydlo zadnými časťami prstov na opačných dlaniach.
 7. Rozotrite mydlo na palcoch rotačným spôsobom.
 8. Rozotrite mydlo na dlaniach zovretými prstami.
 9. Umyte si ruky pod tečúcou vodou.
 10. Utrite si ruky papierovou vreckovkou.
 11. Použite papierovú vreckovku na zastavenie vody.
 12. Vaše ruky budú čisté a bezpečné.

Ako si umyť ruky

Zdroj obrázka: plotbase.sk

Video návody, ako si správne umývať ruky

Pre lepšiu predstavivosť toho, čo sme opisovali v predošlých riadkoch, sme pre vás dohľadali aj demonštračné videá, resp. návody, ako si správne umývať ruky. Ich hodnovernosť podčiarkuje najmä skutočnosť, že prvé z nich vzišlo práve z „produkcie“ Svetovej zdravotníckej organizácie, inak nazývanej aj WHO. V prípade prvého videa ide teda o postup, ktorý sme uviedli o čosi vyššie.

Zdroj videa: youtube.com

Zdroj videa: youtube.com

Dôležité otázky o hygiene rúk

To najpodstatnejšie sme síce prebrali v predošlých kategóriách, no ešte stále nám zostal určitý priestor na zodpovedanie niekoľkých dôležitých otázok, ktoré súvisia s tým, ako si správne umývať ruky.

Je potrebné použiť teplú vodu pri umývaní rúk?

Teplota vody nemá žiaden vplyv na účinnosť umývania rúk. Dôležitým prvkom pre efektívne zabitie vírusov a baktérií je použitie mydla.

Čo je lepšie – dezinfekcia na ruky alebo umývanie rúk?

Oba spôsoby, či už umývanie rúk vodou a mydlom, alebo ich dezinfikovanie antibakteriálnym gélom, môže byť účinné, ak je vykonávané správne. Dezinfekčné prípravky na ruky, ktoré je možné vyrobiť aj svojpomocne v domácom prostredí, sú pohodlným riešením pri pobyte vonku, resp. mimo dosahu vody a mydla. Avšak, pokiaľ to situácia umožňuje, malo by byť uprednostnené umývanie rúk vodou a mydlom.

Správne umývanie rúk

Zdroj obrázka: unsplash.com

Je nevyhnutné utretie rúk do uteráka?

Zárodky baktérií sa šíria ľahšie z mokrej pokožky ako zo suchej. Práve preto je úplné vysušenie rúk dôležitým krokom hygieny rúk. Najúčinnejší spôsob, ako odstrániť baktérie bez toho, aby sa šírili na iné povrchy, predstavuje utretie mokrých rúk do papierových vreckoviek alebo čistého uteráka.

Ako je možné pomôcť deťom pri umývaní rúk?

Umývanie rúk zvykne byť pre malé deti nezáživnou a nudnou aktivitou. Práve z toho dôvodu je predovšetkým na rodičoch, vychovávateľoch či učiteľoch, aby ich naučili, ako si správne umývať ruky. Okrem toho im môžu s touto potrebnou činnosťou mimoriadne pomôcť. Prvým krokom k pomoci by malo byť nastavenie podložky, z ktorej deti lepšie dosiahnu k umývadlu. Počas nasledujúceho umývania rúk im môžete spievať, zabávať ich a taktiež im pomáhať rozotierať mydlo na ich ruky.

ako umývať ruky

Zdroj obrázka: unsplash.com

Umývanie rúk má zmysel

Pri pohľade na všetky fakty, ktoré sme rozoberali v doterajšom obsahu tohto článku, pravdepodobne ani nemá zmysel polemizovať nad tým, čí má umývanie rúk vlastne zmysel. Viaceré štúdie totižto vypovedajú o tom, že súčasné školiace programy zamerané na postupy hygieny rúk by mali byť zlepšené, pričom umývanie rúk by sa malo stať vzdelávacou prioritou. Navyše, svedomitá hygiena rúk je jedným z možných spôsobov, ako čo najefektívnejšie, najúčinnejšie a najrýchlejšie zabrániť potenciálnemu šíreniu nielen koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, ale taktiež iným chorobám.

Vzhľadom na to, že nedodržiavanie usmernení o hygiene rúk môže byť exemplárnym problémom, a to obzvlášť v momentálnej situácii, je skutočne nesmierne dôležité vedieť, ako si správne umývať ruky.

V súvislosti s aktuálnou celosvetovou situáciou vám odporúčame, aby ste sledovali aj prijaté opatrenia vlády Slovenskej republiky, ktoré nadobudli platnosť na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky.

Zdroje obrázkov: unsplash.com, plotbase.sk

Zdroj videí: youtube.com