Práca z domu, takzvaný home office, má množstvo výhod, ktoré nie je možné prehliadnuť. Aj napriek tomu však ukrýva viacero nástrah – nielen pre zamestnancov či freelancerov, ale taktiež pre zamestnávateľov. Každopádne, mnohé svetové štúdie preukazujú nesporné výhody práce z domu. Na druhej strane, relevantné opodstatnenie a výhody ponúka aj práca v kancelárii.

Čo je teda lepšie? Aké sú rozdiely medzi prácou z domu a prácou v kancelárii? Poďme sa na to spoločne pozrieť, aby sme pochopili ich výhody aj nevýhody.

Prečo práca v kancelárii?

Faktom je, že na pracovisku, resp. v kancelárii, majú zamestnanci väčšinou lepší prístup k potrebným technológiám, napríklad k tlačiarňam, skenerom či kopírkam. Nemusia tak doma, prípadne externe, riešiť zabezpečenie služieb, ktoré súvisia s touto technikou. Okrem toho, sú neustále v blízkosti kolegov a vedúcich, vďaka čomu môžu efektívne riešiť prípadné problémy a nejasnosti. Neopomenuteľnou skutočnosťou, ktorá takisto nahráva do karát práci v kancelárii, je výhoda takzvanej komunikácie „face to face“, teda tvárou v tvár. Aj v dôsledku toho ponúka pracovisko silnejšie kultúrne spojenie, lepšie socializovanie sa a upevňovanie sociálnych väzieb.

Prečo práca z domu – home office?

Ak vezmeme do úvahy všetky pozitíva práce z domu, nie je žiadnym prekvapením, že home office je na rapídnom vzostupe. Vďaka všadeprítomným technológiám a možnostiam virtuálnej komunikácie sa javí práca z domu ako jednoduchšia a dosiahnuteľnejšia ako kedykoľvek predtým. Obzvlášť v súčasnosti, kedy sa mnohí zamestnávatelia aj zamestnanci pasujú s patáliami, ktoré im spôsobuje situácia okolo ochorenia COVID-19. Každopádne, práca z domu môže ponúkať zamestnancom a freelancerom väčší pocit rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Ak máte totižto možnosť vynechať únavné dochádzanie do práce a prispôsobiť si svoj pracovný deň podľa potrieb, vaša myseľ je prirodzene bez stresu.

Ktorý spôsob práce je produktívnejší?

Už z úvodných slov je teda jasné, že ako práca z domu, tak aj práca v kancelárii ponúka neprehliadnuteľné výhody. Zamyslime sa preto nad tým, ktorý z týchto dvoch spôsobov vykonávania práce je osožnejší z pohľadu produktivity.

home office productivity

Zdroj obrázka: freepik.com

V súvislosti s produktivitou by sme mali brať do úvahy predovšetkým to, čo zamestnanci, prípadne freelanceri, očakávajú od svojej práce. Vo všeobecnosti to môžeme zaobaliť ako pútavý zážitok bez obetovania koncentrácie. Laicky povedané, zamestnanec či freelancer sa musí nielen vedieť sústrediť, ale taktiež by sa mal cítiť pohodlne. Len tak dokáže pracovať skutočne efektívne. Môžeme teda predpokladať, že vhodnejšie zázemie na prácu bude mať práve doma?

Väčšina tých, ktorí vykonávajú home office, by vám dozaista povedala, že áno. Zamestnávatelia, ktorí sa striktne držia „staromódneho trendu“, ak to tak môžeme nazvať, by vám na druhej strane oponovali. Kde je teda pravda?

Víťazí home office?

Prečo?

Populárna štúdia z roku 2014, v ktorej spoluzakladatelia čínskeho cestovného webu CTrip umožnili niektorým svojim pracovníkom pravidelne pracovať na diaľku, priniesla mimoriadne zaujímavý rezultát. Zamestnanci, ktorí pracovali na diaľku, nakoniec uskutočnili až o 13,5 % viac hovorov ako ich kolegovia z kancelárie, čo je ekvivalentom takmer celodennej práce v danom týždni.

Samozrejme, nemôžeme označiť home office za „víťaza v produktivite“ na základe jedného výskumu. Je toho však podstatne viac, čo hovorí v jeho prospech.

Napríklad, ešte v roku 2006, teda pred masovým nástupom modernej technológie inteligentných telefónov a lepších komunikačných aplikácií, predstavila spoločnosť Best Buy flexibilný pracovný program, ktorý zaznamenal 35-percentný nárast produktivity zamestnancov. Okrem toho, iná štúdia zistila, že až 77 % zamestnancov, ktorí pracujú z domu, zvládne viac práce za menej hodín – a to vďaka menšiemu rušeniu. Práve s vyrušovaním súvisí aj zaujímavý poznatok ďalšej štúdie, podľa ktorej je klasický kancelársky pracovník rušený každých 11 minút. A aby toho nebolo málo, „znovunakopnutie“ jeho práce môže trvať až 25 minút.

home office práca v kancelárii

Zdroj obrázka: freepik.com

Vyššie spomenuté štúdie naznačujú, že práca z domu, resp. home office, by mohla skutočne viesť k väčšej produktivite zamestnancov. Prečo ju teda neumožňuje viacero firiem?

  • Strach z pomerne nového spôsobu práce.
  • To, že home office môže vyhovovať jednému, neznamená, že bude automaticky vhodný pre všetkých.
  • Home office nemusí byť realizovateľný pre každý druh kancelárskej práce.
  • Nedôvera niektorých zamestnávateľov v svojich zamestnancov.

Čo musia zamestnávatelia vedieť o home office?

Plynule nadviažeme práve na vyššie zmieňovanú nedôveru niektorých zamestnávateľov v home office. Tá môže prameniť zo stereotypných predsudkov, že bežní ľudia sú leniví, nespoľahliví alebo odrezaní od zvyšku spoločnosti. Realita je však taká, že zamestnanci pracujúci na diaľku majú veľký potenciál prispievať do svojich organizácií jedinečnými spôsobmi. Vzdialenosť už totižto nie je prekážkou spolupráce – a to vďaka technológiám, ktoré umožňujú okamžitú komunikáciu cez hranice štátov a krajín.

Vedeli ste, že napríklad tím spoločnosti Close, ktorá má centrálu v San Franciscu, má väčšinu členov rozloženú po Severnej Amerike, Európe a Ázii? Niekoľkokrát za rok sa všetci stretnú, aby zosúladili stratégiu a utužili kolektív. Medzi tým však prostredníctvom Snapchatu nahliadajú do každodenného života toho druhého. Keďže v súvislosti s prácou na diaľku sa môžu cítiť osamelí a ochudobnení o možnosť len tak sa otočiť za svojím kolegom, pre nich Snapchat predstavuje nástroj na udržiavanie a budovanie lepších tímových vzťahov.

Spoločnosť Close je teda jasným príkladom toho, že home office môže skutočne fungovať. O tom, čo by mali o ňom vedieť zamestnávatelia, vypovedajú aj výsledky výskumu s príznačným názvom – „What Leaders Need To Know About Remote Workers“ od TINYpulse. To najdôležitejšie z výskumu si môžeme zhrnúť v 4 bodoch.

Zamestnanci pracujúci z domu...

...sú spokojnejší.
...sa cítia viac cenenými.
...hodnotia vzťahy s kolegami nižšie ako zamestnanci pracujúci z kancelárie.
...sú presvedčení, že urobia viac práce.

home office výskum

Výskumnou vzorkou bolo 509 amerických zamestnancov, ktorí dlhodobo pracujú na diaľku. Ich odpovede boli porovnané s referenčnými hodnotami vypočítanými z odpovedí od viac ako 200 000 zamestnancov pracujúcich na pracovisku.

Home office vs. práca v kancelárii...

...z pohľadu dochádzania, komunikácie, flexibitlity, prostredia a nákladov

Na rozdiely medzi home office a prácou v kancelárii by sme sa však nemali pozerať výlučne zo stránky produktivity. Naskytá sa nám totižto mnoho ďalších uhlov pohľadu, ktoré poodostierajú výhody a nevýhody týchto dvoch spôsobov vykonávania práce.

home office vs. práca v kancelárii výskum

Dochádzanie

Vedeli ste, že zatiaľ čo priemerný americký zamestnanec strávi najmenej 27 minút každodenným dochádzaním do práce, tak viac ako 14 miliónov ľudí strávi cestovaním do práce až hodinu a viac?

Keď sa nad tým tak zamyslíme a prekalkulujeme si to do jedného týždňa, mesiaca či roka, ide skutočne o fúru času, ktorý by sa dal dozaista využiť produktívnejšie. Na druhej strane, mnohí ľudia môžu mať radi rituály spojené s ranným vstávaním a dochádzaním do práce. Koniec koncov, v spoločných priestoroch sa môžu cítiť lepšie a motivovanejšie ako doma.

Flexibilita

Vedeli ste, že až tretina zamestnancov tvrdí, že pri práci na diaľku zápasí s rovnováhou medzi pracovným a domácim životom?

Aj napriek tejto skutočnosti je však jednou z najväčších výhod práce z domu, že môžete byť doslova a do písmena pánmi svojho času. Platí to minimálne v prípade freelancerov, ktorí si sami určia, kedy a koľko budú pracovať. Deň si môžu rozplánovať a prispôsobiť podľa vlastných potrieb a preferencií, a venovať sa tak rodine, záľubám či bočným projektom. Samozrejme, zamestnanci, ktorí pracujú z pohodlia domova, musia väčšinou dodržiavať určitý harmonogram práce. Keď však dokážu nájsť spomínanú rovnováhu, „majú vyhrané“.

Komunikácia

Vedeli ste, že podľa prieskumu „2020 State of Business Communication Report“ je komunikácia „face to face“, teda tvárou v tvár, najviac preferovanou komunikačnou metódou zamestnancov?

Komunikácia tvárou v tvár, ktorá je samozrejmosťou pri pracovaní v kancelárii, je skvelým nástrojom na budovanie a posilňovanie vzťahov na pracovisku. Táto možnosť prirodzene absentuje pri pracovaní z domu – s výnimkou prípadných meetingov. Ako sme však uvádzali v predošlých riadkoch (prípad Close), v súčasnosti nepredstavuje vzdialenosť v súvislosti s komunikáciou žiadnu prekážku.

office communication

Priama komunikácia môže prirodzene pozitívne prispieť k pohode, efektivite a produktivite na pracovisku. Zdroj obrázka: freepik.com

Prostredie

Pri práci v kancelárii pravdepodobne nebudete mať na výber, čo sa kolegov či zariadenia týka. Pokojne sa môže stať, že budete musieť strpieť hlučného či nepríjemného kolegu, sedieť pri klimatizácii, ktorú vaše telo neznesie, alebo počúvať hudbu, ktorú vaše uši príliš neocenia.

Naopak, domáce pracovné prostredie si môžete prispôsobiť presne podľa vašich predstáv. Každá minca má však dve strany. Pokiaľ sa bude v domácnosti počas vášho pracovného času nachádzať ešte niekto iný okrem vás, môže sa stať, že sa na prácu nebudete môcť sústrediť.

Náklady

Viacerí prívrženci home office sa zhodnú na tom, že prácou z domu ušetria nemalé množstvo finančných prostriedkov. Predovšetkým v dôsledku absentujúceho dochádzania do práce či parkovného. V tomto prípade je však potrebné zamyslieť sa nad tým, že ani vybavenie domácej kancelárie či internet v domácnosti nie sú zadarmo.

Mimochodom, keď už spomíname „šetrenie“, prišla nám na rozum dovolenka. Tá by mohla byť síce samostatnou kategóriou, no spomenieme ju len okrajovo – a to v súvislosti s freelancermi. K veci len toľko, že freelanceri pracujúci z domu síce „majú dovolenky, koľko chcú, no takisto zarobia len toľko, koľko odrobia“.

home office

Áno, práca z domu môže mať aj takúto príjemnú a pohodlnú podobu. Zdroj obrázka: unsplash.com

Čo je lepšie?

Práca z domu, teda home office, nepredstavuje realizovateľnú a vhodnú možnosť pre všetky typy kancelárskych zamestnaní. Mnohé svetové výskumy však naznačujú, že pokiaľ je vhodne a správne umožnená, dokáže zvýšiť produktivitu zamestnanca. Na druhej strane, pokiaľ poskytuje kancelária na pracovisku zamestnancovi príjemné a pohodlné zázemie, tak v kombinácii s pevnými sociálnymi väzbami ide taktiež o záruku produktivity a efektivity.

Neexistuje teda jasná odpoveď na otázku, či je lepšia práca z domu, resp. home office, alebo práca v kancelárii. Je však jasné, že medzi týmito dvomi spôsobmi vykonávania práce sú badateľné rozdiely, ktoré sme si hneď v úvode označili ako výhody a nevýhody. Čo keby sme sa ale na záver nad nimi zamysleli ako nad príležitosťami?

 

Zdroje obrázkov: freepik.com, unsplash.com, vlastné spracovanie