Ak doma potrebujete často tlačiť dokumenty, poradíme vám, ako to robiť čo najekologickejšie. 

Tlačenie dokumentov na domácej tlačiarni.

V dnešnom svete, kde sa zhoršujúci stav životného prostredia stal kritickým problémom, je nevyhnutné prijať trvalo udržateľné postupy v každom aspekte života, vrátane tlače. Aj keď je tlač neoddeliteľnou súčasťou každodennej rutiny mnohých podnikov a jednotlivcov, ak sa nevykonáva zodpovedne, môže mať neblahý vplyv na životné prostredie. Našťastie existujú rôzne spôsoby, ako tlačiť ekologicky a v tomto článku si rozoberieme niektoré z tých najefektívnejších.

Prečo nie je tlač ekologická

V prvom rade si povedzme, čo robí tlačenie neekologickým.

Ako prvá hádam každému napadne spotreba papiera. Pokiaľ tlačíte sporadicky, nejde o nejaký obrovský zásah do životného prostredia. Avšak niektoré firmy a domácnosti potrebujú tlačiť dennodenne veľké množstvo dokumentov, na čo je tým pádom potrebné značné množstvo papiera. Výroba papiera si vyžaduje použitie stromov, vody a energie a môže prispieť k odlesňovaniu a ničeniu biotopov. Okrem toho likvidácia papiera po použití prispieva k vytváraniu odpadu a skládkovaniu.

Tlač tiež vyžaduje použitie atramentu, ktorý sa zvyčajne vyrába z chemikálií na báze ropy, prípadne bielidiel na báze chlóru. Výroba atramentu tak vyžaduje používanie fosílnych palív a prispieva k emisiám skleníkových plynov. Keď sa potom potlačené papiere, plagáty a časopisy vyhodia, ich toxické prvky sa dostanú do vody, pôdy a do ovzdušia ako metánový plyn.  Likvidácia atramentových kaziet a tonerov takisto prispieva k vytváraniu odpadu a skládok. Navyše, ak nie je toner, alebo atrament správne zlikvidovaný, môže dôjsť k znečisteniu pôdy a spodných vôd. 

Ďalším významným aspektom je spotreba elektrickej energie. Žiadna bežná domáca tlačiareň nefunguje bez elektriny a výroba elektrickej energie často zahŕňa spaľovanie fosílnych palív, čo prispieva k emisiám skleníkových plynov, ktoré majú obrovský vplyv na klimatické zmeny. 
V neposlednom rade aj výroba a preprava všetkých produktov od tlačiarní, cez tonery až po papier za sebou zanecháva stopu v podobe emisii skleníkových plynov. 

Malá domáca tlačiareň s papierom pripraveným na tlač.

Buďte digitálny

Správne, najjednoduchší spôsob, ako začať tlačiť spôsobom šetrným k životnému prostrediu, je netlačiť vôbec. Digitálnym ukladaním a zdieľaním dokumentov môžete výrazne znížiť množstvo papiera spotrebovaného pri tlači. Dá sa to dosiahnuť pomocou cloudových služieb na zdieľanie a ukladanie dokumentov. 

Digitalizácia navyše znižuje množstvo energie spotrebovanej pri tlači a preprave, pretože digitálne dokumenty je možné zdieľať okamžite a bez potreby fyzickej prepravy. Vďaka technologickému pokroku a možnosti digitálneho podpisu, už aj niektoré úrady a banky ponúkajú možnosť fungovania bez potreby tlačených dokumentov. 

Vždy si položte otázku, či je stránku potrebné naozaj vytlačiť. Možno by bolo jednoduchšie poslať dokument e-mailom alebo ho prezentovať na tablete? Mohli by ste namiesto tlače portfólia vytvoriť webovú stránku, kde by sa zobrazovala vaša práca? Naozaj si potrebujete vytlačiť životopis alebo by vám stačila digitálna kópia? Skrátka, ak to nie je absolútne nevyhnutné, tlačeniu sa radšej vyhnite. Práve tieto malé zmeny môžu pomôcť rapídne znížiť plytvanie papierom vo vašej domácnosti a kancelárii.

Možnosť stiahnutia digitálnych dokumentov, či výpisov účtu už ponúkajú aj rôzne banky a úrady. Zvážte preto aj tieto nastavenia. Hoci tlač týchto dokumentov neprebieha väčšinou u vás doma a vykonáva ju priamo spomínaná banka alebo úrad, zmiernite tak dopad na životné prostredie. 

Používajte ekologický atrament a toner

Atrament a tonerové kazety sú základnými súčasťami tlačiarní. Používanie ekologických atramentových a tonerových kaziet môže pomôcť znížiť množstvo vytvoreného odpadu a zvýšiť udržateľnosť tlače. Ekologické kazety sú zvyčajne vyrobené z recyklovaných materiálov a možno ich niekoľkokrát naplniť a znova použiť. Sú tiež biologicky rozložiteľné, čo znamená, že pri likvidácii nepoškodzujú životné prostredie.

Tlačenie dokumentov na domácej tlačiarni.

Používajte energeticky úsporné tlačiarne

Energeticky úsporné tlačiarne sú navrhnuté tak, aby pri tlači využívali menej energie. Tieto tlačiarne majú zvyčajne funkcie, ako je automatické vypnutie, keď sa nepoužívajú, a režimy nízkej spotreby, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu energie. Používanie energeticky efektívnej tlačiarne nielen pomáha znižovať spotrebu energie, ale tiež znižuje náklady na tlač. 

Pri výbere tej vhodnej tlačiarne môžete využiť niektoré internetové porovnávače, ako napríklad The Good Shopping Guide, kde sú jednotlivé značky tlačiarní hodnotené podľa ich etickej a ekologickej stopy. V tabuľke etického porovnania tlačiarní Ethical Printers je značkám priradené skóre indexu etických spoločností zo 100, takže spotrebitelia si môžu pozrieť, ktoré majú najvyššie hodnotenie.

Domáca tlačiareň.

Používajte inteligentné zástrčky

Ak vaša tlačiareň nedisponuje automatickým vypnutím a úsporným režimom, nezúfajte a zadovážte si takzvanú inteligentnú zástrčku. 

Inteligentné zástrčky automaticky vypnú napájanie tlačiarne keď sa nepoužíva, takže nespotrebováva elektrinu. Sú lacné, ľahko sa používajú, ušetria vám peniaze a pomôžu životnému prostrediu.

Tlač na recyklovaný papier

Ďalším spôsobom, ako urobiť tlač zelenšou, je použitie recyklovaného papiera. To znamená, že papier už bol použitý a spracovaný a teraz sa znova používa na vytváranie nových papierových produktov. Recyklácia papiera pomáha znižovať počet vyrúbaných stromov, čo pomáha chrániť prírodné zdroje. Okrem toho používanie recyklovaného papiera znižuje množstvo vytvoreného odpadu, pretože papier sa opätovne používa namiesto toho, aby sa posielal na skládky.

Mnoho ľudí má mylnú domnienku, že recyklovaný papier musí byť vždy hnedý a ten im nevyhovuje na oficiálne dokumenty. Opak je pravdou a väčšina recyklovaných papierov je biela, mnohé by ste ani nespoznali od klasického papiera.

Používajte atrament na báze sóje

Sójový atrament je ekologickejšou alternatívou k tradičnému atramentu na báze ropy. Sójový atrament je vyrobený zo sójových bôbov, ktoré sú obnoviteľným zdrojom. Okrem toho je atrament na báze sóje biologicky rozložiteľný, čo znamená, že pri likvidácii nepoškodzuje životné prostredie. Sójový atrament sa tiež ľahšie odstraňuje počas procesu recyklácie papiera, čo uľahčuje výrobu recyklovaného papiera.

Obojstranná tlač

Obojstranným tlačením ušetríte doslova až polovicu papiera. Okrem šetrenia papiera sa obojstranne vytlačené dokumenty lepšie čítajú a aj vyzerajú profesionálnejšie, ako keď je každá stránka potlačená zvlášť.

Mnohé moderné tlačiarne už ponúkajú možnosť automatickej obojstrannej tlače, kedy si toto nastavenie jednoducho vyberiete a tlačiareň odvedie všetku prácu za vás. Ak máte starší alebo jednoduchší model, ktorý túto funkciu neponúka, viete si vaše dokumenty vytlačiť obojstranne tiež, budete to však musieť nastaviť manuálne. Nebojte sa, poradíme vám ako. 

Vytlačené papiere.

Ako tlačiť obojstranne na jednostrannej tlačiarni

Prvým krokom pri manuálnom nastavovaní obojstrannej tlače musí byť zisťovanie správneho otočenia papiera v zásobníku. Ak ho totiž nastavíte nesprávnou stranou nahor, môžete spôsobiť pretlačenie stránok cez seba alebo to, že polovica strán bude hore nohami. Keďže každá tlačiareň je iná, neexistuje univerzálny spôsob, ako potlačené stránky nastaviť, a preto budete musieť na začiatku trochu experimentovať. 

Odporúčame vám označiť hárok papiera navrchu ceruzkou, vložiť ho do zásobníka a zistiť, ktorá strana sa vytlačí. Ak sa tlačí na druhú stranu ako na tú, ktorú ste označili, viete, že dokument budete musieť vložiť potlačenou stranou nahor, ak však stránku vytlačilo na označenej strane, papier vkladajte do zásobníka potlačenou stranou nadol.  Ešte budete musieť zistiť, kde je vrch a spodok strany. Vaše zistenie si pre istotu poznačte, aby ste test v budúcnosti nemuseli opakovať. 

Roh strany označený ceruzku na odskúšanie obojstrannej tlače.

Keď ste si poznamenali správne nastavenie papiera v zásobníku, pustite sa do tlačenia. Začnite tlačiť najprv nepárne strany, ktoré potom uložíte do zásobníka podľa vašich zistení. Následne vytlačte párne strany a váš dokument by mal byť správne obojstranne vytlačený. 

Tlač dokumentov na domácej tlačiarni.

Vyberte si správne písmo

Výber správneho písma môže pomôcť znížiť množstvo atramentu používaného pri tlači. Písma ako Times New Roman, Calibri, Arial, Century Gothic a Courier používajú menej atramentu ako iné písma, ako napríklad Garamond a Brusher. Používanie týchto písiem môže pomôcť znížiť spotrebu atramentu a urobiť tlač udržateľnejšou.

Recyklujte staré tonery

Recyklácia starých tonerov je ďalším spôsobom, ako urobiť tlač udržateľnejšou. Namiesto likvidácie starých tonerov je možné ich recyklovať a znovu použiť. Mnoho výrobcov tlačiarní ponúka recyklačné programy, ktoré umožňujú vrátiť staré tonerové kazety na recykláciu. Takisto nejeden obchod s kancelárskymi potrebami ponúka recykláciu kaziet.

Tlačte v režime konceptu

Tlač v režime konceptu (draft mode) je efektívny spôsob, ako znížiť spotrebu atramentu a tlačiť udržateľnejšie. Režim konceptu spotrebuje menej atramentu ako štandardný režim tlače, čo znamená, že atramentové kazety vydržia dlhšie a je potrebné ich vymieňať menej často. Okrem toho tlač v režime konceptu znižuje náklady na tlač, vďaka čomu je vynikajúcou voľbou pre jednotlivcov a podniky, ktorí chcú ušetriť peniaze a zároveň znížiť svoj vplyv na životné prostredie.

Malá domáca tlačiareň.

Tlačte v odtieňoch sivej

Ak sa to výslovne nevyžaduje, väčšina tlače by sa mala vykonávať v odtieňoch sivej. Používa sa na ňu iba čierny atrament, čím sa šetrí farebný atrament a dokument je tak dobre čitateľný. Farebná tlač by mala byť vyhradená iba pre kvalitné kópie určené zákazníkom, investorom a iným externým zainteresovaným stranám.

Zmenšite okraje a veľkosť písma

Zmenšenie okrajov a veľkosti písma je ďalším účinným spôsobom, ako znížiť spotrebu papiera a zvýšiť udržateľnosť tlače. Zmenšením okrajov a veľkosti písma sa vám zmestí viac obsahu na každú stranu, čím sa efektívne zníži počet strán potrebných na tlač. To znižuje spotrebu papiera, spotrebu atramentu a náklady na tlač.

Veríme, že ste sa inšpirovali našimi radami a že od teraz budete tlačiť tak, aby váš vplyv na životné prostredie bol čo najmenší.