Správnou prípravou tlačových podkladov sa vyhnete neštandardnému čakaniu na vybavenie vašich požiadaviek, komplikáciám, zbytočným telefonátom a e-mailom, prípadne prerábaniu grafiky, resp. nečakanému výsledku. Zaručíme vám tak, že vami požadované výtlačky budú vyzerať tak, ako ste prvoplánovo zamýšľali. Stačí dodržať niekoľko jednoduchých zásad, ktoré nájdete prehľadne spísané v nasledujúcich riadkoch.

Formát súboru

Ak je grafika pripravovaná v krivkách alebo je zmiešaná (krivky + obrázky), ideálnym výstupným formátom pre tlačové dáta je PDF.

Pre rastrové súbory (obrázky, fotografie a podobne) je najvhodnejším formát TIF (niekedy TIFF) so zlúčením všetkých vrstiev do jednej (môže byť použitá bezstratová kompresia LZW).

Pri iných formátoch, takzvaných otvorených (napríklad .ai, .cdr, .psd,. ppt, .doc a podobne), môžu nastať problémy s posúvaním textov alebo objektov, resp. zmenou písma či farebnosti, a výtlačok tak nemusí zodpovedať tomu, čo ste videli za počítačom, kde boli podklady pripravované.

Farebnosť

Dôležité je, aby ste vždy dodávali podklady v režime CMYK. V tom prípade vám môžeme zaručiť, že farby budú vytlačené tak, ako ich vidíte na obrazovke pred tlačou. Ak sú podklady v inom farebnom režime (napr. RGB), môže sa stať, že niektoré farby nebudú po tlači vizuálne zodpovedať farbám na obrazovke.

obrázok cmyk

Odporúčanie: V súvislosti s prípravou tlačových podkladov sa oplatí podotknúť, že je dobré mať správne nakalibrovaný display, na ktorom je grafika pripravovaná, prípadne aspoň použiť farebne a kontrastne neutrálne nastavenie (bez zvýraznenia kontrastu alebo niektorých farieb). V opačnom prípade totižto ide o častú príčinu toho, prečo finálny výtlačok vyzerá inak ako „u vás doma“.

Rozmery a rozlíšenie

Okrem formátu a farebnosti je potrebné spomenúť aj rozmery a rozlíšenie. Tlačové dáta by ste mali vždy dodať v mierke 1:1, teda v rovnakom rozmere, aký bude mať reálny výtlačok. Pokiaľ sa jedná o veľmi veľký formát (napríklad billboard) a program, v ktorom sú dáta pripravované nedovoľuje použiť taký veľký rozmer, môžu byť dáta dodané aj v mierke 1:10.

Pre maloformátovú hárkovú tlač (letáky, vizitky, brožúry a podobne) je nevyhnutné pripraviť súbory s 3 mm spadávkou a orezovými značkami v rozlíšení 300 dpi.

spadávka grafika

Pre veľkoformátovú tlač (plagáty, roll-upy, bilboardy a podobne) by mali byť súbory dodané bez spadávky – v presnom rozmere. Rozlíšenie 150 dpi je v tomto prípade spravidla optimálne.

Zapamätajte si: Pri veľmi veľkých výtlačkoch (napríklad bilboardy) postačuje aj nižšie rozlíšenie. Naopak, ak sa jedná o výtlačky veľkosti A3 a menšie, optimálnym je rozlíšenie 300 dpi.

Tému, ako správne pripraviť súbory na tlač, sme podrobnejšie rozoberali aj v jednom z našich predošlých blogových článkov.