Zábavné a zároveň vzdelávacie herné aktivity pre škôlkarov vyplnia hodiny našich najmenších detí tvorivou radosťou a veľa sa pri nich naučia.

Deti v škôlke maľujú vodovými farbami.

Učenie v období predškolského veku prebieha prostredníctvom pohybu, konverzácie a hier. Ľudský mozog sa v tomto období sústavne vyvíja, rovnako tak neustále rastú končatiny i ostatné časti tela. Aby bol ich vývin správny, mali by byť všetky rovnomerne a podľa potreby zapájané do rôznych činností. Limitovať škôlkarov k úkonom s perom a papierom, či viazaných na obrazovku je nedostatočné, ak nie priamo kontraproduktívne.

Čo k našim škôlkarom prehovára a stimuluje ich rozvoj najlepšie sú hravé praktické aktivity, pri ktorých musia zapojiť jazyk, jemnú motoriku a fantáziu, no nebudú pre nich priveľmi namáhavé. Pohyb rôznych častí tela, zrakové a hmatové vnímanie nových štruktúr a textúr, či jednoduchá manipulácia predmetmi a ich kontrola prehlbujú u detí sa formujúce porozumenie tomu, ako veci fungujú.

Ak hľadáte zábavné hry, ktorými by ste vášho škôlkara zamestnali, tu je niekoľko dobrých tipov. Aktivity 1 až 8 sme spracovali do prehľadného PDFka, ktoré si môžete doma vytlačiť. Väčšina obrázkov je čierno-bielych, aby si ich mohli detičky vymaľovať.

Na stiahnutie: Hry pre škôlkarov

1.    Karty na počítanie do desať
Karty s farebným ovocím, každá s iným počtom od 1 do 10, sú skvelé na rozpoznávanie farieb, rozlišovanie číslic i ako pomôcka k základnému uchopeniu konceptu prirodzených čísel. Deti sa ich prostredníctvom naučia počítať, obťahovaním kontúr slov vyjadrujúcich dané čísla si tiež precvičia písanie a spoznajú rozdiel medzi rôznymi spôsobmi vyjadrenia číselných hodnôt (slovo, číslica, grafické znázornenie počtu). 

Kartička na učenie sa počítania s číslom jeden, obrázkom banánu a slovom jeden.

2.    Zakrúžkuj obrázok, ktorý sa líši od ostatných
Táto úloha spočíva v hľadaní odlišného predmetu v riadku medzi inými, rovnakými. Na formát A4 sa pohodlne zmestí napríklad päť riadkov po štyri obrázky. Jeden z nich bude vždy iný, ale zároveň nejako súvisieť so zvyšnými troma – tri autá plus bicykel, tri kvety + včielka a podobne. Obrázky je možné aj čo najvernejšie vyfarbiť. Deťom takto predostriete základnú ideu kategorizácie.

Tri obrázky kvetiniek a jedna včela.

3.    Geometrické tvary
Na papieri formátu A4 rozdelenom na 12 identických štvorcových sekcií sú v každej z nich tenkou čiarkovanou čiarou nakreslené základné geometrické tvary. Označený je východiskový bod a šípky v smere ťahu ceruzky. Deti budú tvary obťahovať v predpísanom smere, čím si okrem názvov a vizuálnej podoby vryjú ich línie do pamäte i v takejto podobe „priameho zážitku“.

Štvorec, trojuholník a kosoštvorec nakreslené čiarkovanou čiarou.

4.    Spájanie polovíc patriacich k sebe
Niekoľko (4 až 5) väčších obrázkov je rozdelených na presnú polovicu. Ľavé polovice obrázkov sú zoradené zvisle pod sebou. Pravé polovice sú zoradené identickým spôsobom, len v inom poradí. Úlohou detí je k sebe patriace polovice spojiť čiarami.

Spájanie polovíc patriacich k sebe.

5.    Protiklady
K základom logiky patrí správna identifikácia protikladov. Vedľa seba umiestnené páry obrázkov znázorňujúcich opozitá sú vhodnou pomôckou, ako začať škôlkarov s týmto druhom rozlišovania oboznamovať. Ku každému obrázku je priradený i príslušný slovný výraz, pre prípad, že deti už vedia čítať. Páry obrázkov môžu vyfarbiť, domaľovať i slovne popísať.

Teplo zobrazené ako oheň a zima ako snehová vločka.

6.    Správne počty
Na lepšie ozrejmenie základov počítania do desať a významu číslic je ideálna úloha správne priradiť číslice ku skupinám rovnakých obrázkov v radoch. V štyroch radoch sú usporiadané rôzne počty objektov a v piatom sú číslice k daným počtom. Škôlkar ich najprv vystrihne a potom prilepí k správnemu radu.

Deväť slimákov a číslica 9.

7.    Základy aritmetiky
Mnohým starším škôlkarom nie je cudzie ani uchopenie elementárnych aritmetických operácií. Odčítanie môžu, krok za krokom, praktizovať postupnou dedukciou zvieratiek v riadkoch, ako pomôcka môže slúžiť vyfarbenie zvieratiek, ktoré treba odčítať. Názorné ubúdanie počtu doplnia ich prvým formálnym matematickým zápisom. Na odčítanie je samozrejme čas, je to skôr učivo prvého ročníka základnej školy, ale niektoré detičky obľubujú matematiku už od skorého veku.

Štyri čierno-biele kačky a dve oranžové kačky znázorňujúce odčítanie.

8.    Farby
Pracovné listy s farbami pomáhajú deťom naučiť sa rozoznávať základné farby. Predmetom cvičenia je opäť spájanie čiarou - tentokrát názvov farieb s obrázkami daných farieb. Slová i obrázky sú zoradené zvisle pod sebou. Na slovách môžete trénovať jednotlivé písmenka, pri tejto aktivite budete pravdepodobne musieť pomôcť deťom s čítaním označenia farieb.

Modrý klobúk spojený so slovom modrá a zelený had spojený so slovom zelená.

9.    Čo ukrýva špajza?
Väčšina detí v predškolskom veku dokáže tlačeným písmom napísať minimálne svoje meno. A nie je žiaden dôvod prečo by mali zostať len pri ňom. Zadaním tejto úlohy je spísať zoznam zásob v špajze alebo chladničke tak, aby každé slovo začínalo iným písmenom abecedy. Okrem precvičenia jemnej motoriky pri písaní získajú deti aj konkrétnejšiu predstavu o logistike domácnosti.

10.    Veľká osemsmerovka
Pátranie po slovách skrytých v naoko nezmyselnom zhluku písmen je veľkou zábavou s nádychom tajomstva. Veľká osmesmerovka prilepená na stene, alebo napísaná na tabuli bude lákadlom pre nejedného malého slovného detektíva.

11.    Kartová vojna
„Väčšie“ a „menšie“ sú pojmami rovnako dôležitými v každodennom živote ako v matematike a logike. Klasická kartová hra, v ktorej sa karty rozdelia rovnakým dielom medzi hráčov a vykladajú po jednej zhora každej kôpky ozrejmí porovnávanie čísel aj našim najmenším. Hráč, ktorý vyložil najvyššiu kartu berie všetky ostatné a víťaz získa na konci hry všetky karty. Okrem porovnávania získajú deti aj prvotnú skúsenosť s javmi pravdepodobnosti.

12.    Telefónne čísla spamäti
Ak sa deti naučia dôležité telefónne čísla naspamäť, prospeje to nielen ich mentálnemu vývoju, ale môže to mať v niektorých situáciách aj praktický význam. Jednou skvelou vizuálnou metódou ako na to, je napísať číslo veľkými číslicami na výkres, pripevniť ho na stenu a dieťaťu dať sady malých samolepiek s číslicami. Následne bude mať za úlohu prileť samolepky k veľkým čísliciam na výkrese, a to vždy zľava doprava, aby si zapamätali, ako idú v rade.

13.    Vymýšľanie príbehov
„Storytelling“ je veľmi užitočnou a stále viac žiadanou schopnosťou. Rozprávanie rodičov a starých rodičov o ich detstve dáva deťom príležitosť porozumieť tomu, ako sa veci menia v čase. A nechať škôlkara vyrozprávať jeho vlastný príbeh mu dodá potrebný priestor pre formovanie vlastnej plynulosti a pohotovosti vo formulácii. Dôležité je, aby oba varianty rozprávania sprevádzal i dostatok otázok poslucháča, či už dieťaťa alebo dospelého.

14.    Tvorba hieroglyfov
Najprv deti oboznámte s egyptskými hieroglyfmi a nejaké im ukážte. Potom im zadajte jednoduché vety, napríklad „Mačka sa pred horúcim slnkom skryla do chládku.“, a požiadajte ich, aby vetu prepísali v hieroglyfoch, ktoré sami nakreslia. Prípadne ich môžu i vystrihnúť a nalepiť.

15.    Vlastná záložka
Kladný vzťah ku knihám môžete u detí začať budovať nielen pravidelným čítaním, či spoločným listovaním v encyklopédiách, ale i sprievodnými aktivitami. Vytvorenie personalizovanej záložky je jednou takou činnosťou. Fantázii sa ohľadom materiálov a výtvarných techník medze nekladú.

16.    Rozoznávanie vôní
Na menšie kúsky vaty nakvapkajte čisté esenciálne oleje, alebo ich len nechajte nasiaknuť výraznými prirodzenými arómami (vanilka, cesnak, klinček, citrónová kôra a pod.). Následne deti nechajte privoňať a hádať o aké vône ide. V konverzácii neváhajte použiť aj viac špecifické výrazy pre popisovanie chuťových zážitkov, typické napríklad pre gastronómiu.

17.    Zlomky ovocia
Prvý kontakt je vždy dôležitý a inak tomu nie je ani pri abstraktnejších pojmoch ako sú zlomky. Dobrou pomôckou na ich ilustráciu je ovocie. Na konzumáciu jeho nakrájaných kúskov sú deti zvyknuté prakticky od prvých mesiacov života a k vysvetleniu čo znamená polovica či tretina je to pri krájaní jabĺk, pomarančov a banánov len krok.

Deti v škôlke krájajú hračkárske ovocie.

18.    Kreslenie príbehu
Umenie pútavej interpretácie udalostí tak, ako sa stali, bez prikrášľovania alebo vynechania podstatných faktov, je k nezaplateniu. U detí ho môžete začať kultivovať už v rannom veku tým, že s nimi budete kresliť vaše spoločné zážitky a následne sa s nimi o ich výtvoroch rozprávať. Vyzdvihnite, ak sa škôlkarovi podarí zachytiť niečo podstatné a naveďte ho, aby pridal to, čo ešte chýba.

19.    Gymnastická kladina
Dôkladne ohobľovaný drevený hranol môžete využiť na viacero pohybových aktivít a jednou z nich je i nácvik chodenia po kladine. Deti si precvičia držanie rovnováhy a vďaka citlivejšiemu narábaniu s hornými i dolnými končatinami získajú lepšie povedomie o synergii pohybového ústrojenstva.

20.    Hádzanie papierom
Kvázi basketbal si zahráte za pomoci väčšieho plastového vedra a starých novín alebo iných tlačovín. Deťom zadajte papier roztrhať na približne rovnaké kusy a urobiť z nich gule. Zo zvoleného miesta musia potom triafať do vedra. 

21.    Laboratórium miešania farieb
Zhromaždite tekutiny rôznej hustoty a viskozity, ktoré sú bežnou súčasťou kuchynských zásob (voda, olej, sirup, med a pod.). Umiestnite ich do priesvitných nádob a pripravte si paletu s vodovými alebo temperovými farbami. Nechajte deti rozmiešať farby a kvapkať ich do tekutín. Pozorujte a diskutujte čo sa deje. Pre autentickejší experimentátorský zážitok sa deti môžu obliecť do bielych plášťov a ochranných okuliarov.

22.    Veže z kociek alebo kameňov
Prvú skúsenosť s odhadovaním (správnej statiky) môžu škôlkari získať pri stavaní veže z kociek alebo kameňov. Zabezpečte im sadu s dostatočným množstvom stavebných blokov, označte bod na zemi, na ktorom začnú stavať a nechajte ich odhadnúť z koľkých kociek (alebo do akej výšky) dokážu vežu postaviť. Potom nech vežu postavia a spoločne „zanalyzujte“ nakoľko sa ich odhad naplnil a prečo.

Veža postavená z kociek.

23.    Ponožkový graf
Na zem umiestnite veľký biely papier alebo plátno a nakreslite naň mriežku 4 x 5. Horizontálnu os budú tvoriť farby (označte ich farebnými papiermi) a vertikálnu čísla od 1 do 5. Po veľkom domácom praní dajte deťom všetky ponožky a úlohu vyplniť polia mriežky zdola nahor v príslušných stĺpcoch podľa farieb. Zostroja tak ich prvý stĺpcový graf.

24.    Rýmy
Vymyslite koncovú slabiku, na ktorú sa relatívne ľahko vytvárajú rýmy a deti nechajte súťažiť, kto nájde viac rýmujúcich sa slov. Toto cvičenie ich navedie k rozoznávaniu a vyhľadávaniu podľa vzorov, ďalšej z radu schopností, ktoré sú už v dnešnom, na dátach postavenom svete, nevyhnutnosťou.

25.    Vesmírna plastelína
Plastelína je univerzálnou pomôckou, ktorá by nemala chýbať v žiadnej rodine. Modelovanie z nej prakticky nemá hranice a vytvorenie povrchu planéty je len jednou z mnohých možností. Začnite spoločným pozeraním videa záberov z Marsu prípadne z Mesiaca. Deti povzbudzujte, aby si všímali farby a štruktúru povrchu i jeho detaily. Potom ich nechajte sformovať plastelínu do, čo najvernejšej napodobeniny toho, čo videli. Pridať môžu figúrky kozmonautov a pohyblivých robotických sond.

Malé dieťa a húsenica vymodelovaná z plastelíny.