Čo má grafický dizajnér radšej ako pekný font? Pekný font, ktorý je zadarmo. Práve tu nájdete selekciu unikátnych typov písma a k tomu aj čosi o histórii a rozvoji tohto fascinujúceho umenia.

Správny typ písma je pre grafický projekt absolútne vitálny. Dobrý font by mal, podľa potreby, ladiť s témou, pútať pozornosť, pôsobiť unikátne a súčasne byť čitateľný. Hľadať ho skrolovaním v zozname, medzi stovkami podobných, môže byť úmorné a náročné na čas. A ak máte nakoniec zistiť, že vaša voľba je spoplatnená nad rámec rozpočtu, môžete sa ľahko dostaviť i frustrácia.

Vyberať preto treba s rozvahou, prioritne selektovať fonty so žiadanými črtami a cielene sa zamerať na bezplatné ponuky. (Pokiaľ nie je uvedené inak, fonty sú použiteľné na komerčné účely.) Je dôležité rozlišovať medzi komerčným a nekomerčným využitím fontov a pri výbere správneho písma tiež zvážiť, či je vhodný pre váš projekt. Keď si nájdete iné písmo a nie ste si istí, či je font použiteľný na komerčné účely, odporúčame venovať pozornosť licenčným podmienkam jednotlivých fontov.

Pätkové písma (serif)

Tento univerzálny druh je vhodný predovšetkým na dlhšie textové publikácie – knihy, noviny a časopisy – no nestratí sa ani v reklamnej tvorbe. Pätky sa objavujú v rôznych štýloch, hrúbkach i zakriveniach.
Giveny – sofistikované písmo s iskrou exkluzivity a noblesy. (len na nekomerčné využitie)
Coldiac – jemný, luxusný font ako stvorený pre prvotriedny marketingový materiál. (len na nekomerčné využitie)
Butler – vyvážený moderný serif, inšpirovaný klasickým Bodini.
Aleo – uhladená a mierne zaoblená egyptienka, výborne čitateľná.
Brela – písmo vytvorené špeciálne pre účel tvorby úvodníkov a kratších odstavcov.
Slabo – egyptienka vyladená pre potreby webdizajnu.
Merriweather – má skutočný „open source“ pôvod s vlastným projektom na GitHube.Ukážka písiem Aleo a Merriweather

Bezpätkové písma (sans serif)

Fonty bez pätiek sa obyčajne používajú pri krátkych frázach, titulkoch a podobne. Uplatnenie nájdu aj pri textoch určených pre deti, ktoré sa len učia čítať.
Raleway – vkusný tenký geometrický font pre univerzálne použitie.
League Spartan – plnšia, moderná sada, budiaca sebavedomý dojem.
Dancing on the Beach – ostrá italika, pripomínajúca tušové pero. (len na nekomerčné využitie)
Aileron – všestranný font, zameraný na čitateľnosť a prístupný v šestnástich obmenách.
Track – písmo inšpirované železničnými koľajnicami, čisté a dynamické, ideálne na plagáty.
Code Pro – minimalistický dizajn, vzdávajúci hold legendárnej Future.
Disclaimer – super-zhustený font s výraznou identitou, dokonalý na titulky a reklamné postery.

Ukážka písiem Raleway, League Spartan a Aileron

Fonty imitujúce rukopis

„Rukopisné“ štýly dodávajú projektu osobnú formu, niekedy až nádych intimity.
Shopping script – plynulý a uvoľnený, výrazom ťahov pripomína ručný podpis. (len na nekomerčné využitie)
Stay Writer – zrozumiteľný font tlačených písmen evokuje popis technických výkresov.
Tragic Marker – robustné a výrazné písmo inšpirované hrubou fixkou.
Halo Handletter – úhľadné, elegantné a harmonicky pôsobiace písané písmo. (len na nekomerčné využitie)
Dragon is coming – očarujúci font s výraznými slučkami, navodzujúci snovú, romantickú atmosféru. (obmedzené komerčné využitie)
Whatever it takes – krieda na tabuli ako zo starej školy. (len na nekomerčné využitie)
Calligrafitti – zdržanlivý a jednoduchý kaligrafický štýl bez zbytočnej komplexity.
Sketch Block – súmerné písmo ako vystrihnuté zo skicára skúseného ilustrátora.
Linny – milý font, ktorý je digitalizáciou skutočného rukopisu jeho autorky.
Mari & David – vertikálne fixkové tlačené písmo ako zo školského zošita, v troch rôznych hrúbkach. (len na nekomerčné využitie)

Ukážka písma Tragic marker

Retro a vintage...

...ponúkajú dizajnérom najbezpečnejší spôsob cestovania naspäť v čase, no občas prekvapivo dobre fungujú i pri futuristických témach. Tieto fonty sú vhodné najmä pre značky, ktoré chcú evokovať nostalgické pocity alebo sa pýšia svojou dlhou históriou.
Jocker – ozdobné písmo, skvelé napríklad na navodenie atmosféry divokého západu.
Paralines – podmanivý font využívajúci paralelné línie a vychádzajúci z trendov 70-tych rokov 20. storočia.
Bauru – elegancia a šarm, ktoré takmer okamžite vyvolávajú pocity nostalgie za zašlými časmi.
Nature Spirit – sloboda a neviazanosť v duchu hippies, pretavená do fontu.
Baron – prináša búrlivú okázalosť a noblesu 20-tych rokov hneď vo viacerých variáciách. (len na nekomerčné využitie)
Vagtur – písmo s remeselne prepracovanými detailmi a črtami maľovaných nápisov 19. storočia.
Parker – imituje reklamné písmo z nástenných ponukových tabúľ v obchodoch, kaviarňach a podobne. (len na nekomerčné využitie)
Cheque – striedma geometrická dokonalosť tu vyúsťuje do nóbl vintage vzhľadu.

Ukážka písiem Bauru a Nature Spirit

Štetcové písma

Efektné ťahy štetcom pridajú písmu nový rozmer a naznačia osobný charakter pri zachovaní dobrej čitateľnosti. Štetcové fonty sú ideálne napríklad na pozvánky.
The Woodlands – ponúka plynulú a uvoľnenú estetiku modernej kaligrafie.
Festival – vyžaruje pozitívnu energiu letnej pohody. (len na nekomerčné využitie)
Playlist – dokonale nedokonalý font s efektom suchého štetca nájde uplatnenie pri dekoráciách interiéru.
Kust – unikátny štýl, napodobňujúci hrubý štetec na papierovom kartóne, s mierne narušenou štruktúrou.
Something Wild – neviazaný pohyb štetca prináša bezstarostnú náladu a ducha kreatívnej slobody.
Reckless – ťahy tenkým maliarskym štetcom a vodovými farbami s romantickým podtónom. (len na nekomerčné využitie)

Ukážka písma Playlist

Graffiti

Pre energický, urbánny dojem sa môžete obrátiť ku graffiti štýlom, kombinujúcim prvky rukopisu, štetca a spreja. Graffiti fonty sa môžu použiť na množstvo projektov, ako sú napríklad plagáty, obaly na CD alebo na rôzne druhy oblečenia. 
Ruthless – ponúka esenciu nástenného graffiti, vrátane nedokonalosti pramienkov tečúcej farby. (len na nekomerčné využitie)
Urban Jungle – hrubý, šablónový font so zakomponovanou panorámou veľkomesta a zrnovitou textúrou, evokujúcou konštantný pohyb v uliciach. (len na nekomerčné využitie)
Blow Brush – vyvážený pomer autenticity a funkčnosti, vychádzajúci z hip-hopovej kultúry.
Sister Spray – mierne chaotický „old school“ sprej. (len na nekomerčné využitie)
Tag Type – elektronická pocta tradičnému graffiti „tagovaniu“. (len na nekomerčné využitie)

Ukážka písma Blowbrush

Nezvyčajné fonty

Lebo niektoré fonty, rovnako ako grafické projekty, svojou existenciou popierajú potrebu kategorizácie.
Anurati – futuristická forma s úmyselne vynechanými časťami písmen, pracujúca s intuíciou čitateľa-diváka. (len na nekomerčné využitie)
Abyssopelagic – dizajnovaný pre text so širokými medzerami medzi znakmi.
Gilbert – oslava Gilberta Bakera, autora ikonickej dúhovej vlajky – symbolu hnutia LGBTQ.
Porto – námorná téma, majstrovsky spracovaná pre potreby suchozemcov.
Carioca – odviazaná hra s farbou, tvarom a textúrou bez akýchkoľvek zábran. (len na nekomerčné využitie)
Vintage & Eroded – florálna dekoratívnosť na novej úrovni.

Ukážka písiem Abyssopelagic a Porto

Typografické termíny

Pod typografiou sa rozumie umenie tvorby písma pre rôzne potreby. Font je takto vytvorenou kompletnou sadou písmen a zároveň nástrojom, pomocou ktorého sa komunikuje písaný odkaz. Fonty mávajú určité spoločné znaky a na ich základe sa zvyknú kategorizovať.

Názvoslovie jednotlivých fontov býva rozličného pôvodu. Môže vychádzať z mena autora, jeho inšpirácie, miesta vzniku, typu písma i účelu použitia.

Dôležitými termínmi sú taktiež kerning, tracking a leading, ktoré definujú rozostupy medzi písmenami, slovami a riadkami.

 • Kerning sa týka individuálnych rozostupov medzi písmenami, ktoré pomáhajú zlepšiť vizuálnu rovnováhu a čitateľnosť textu. 
 • Tracking sa vzťahuje na nastavenie rovnomerných rozostupov medzi všetkými písmenami v slove alebo bloku textu. 
 • Leading je výraz pre vertikálny priestor medzi riadkami textu, ktorý zohráva dôležitú úlohu v prehľadnosti a plynulosti čítania.

Vývoj typografie

Keď Guttenberg v 15. storočí vynašiel kníhtlač, dal svetu aj prvý tlačiarenský font. Nazýval sa Blackletter a kopíroval štýl dobových pisárov. Písmená pozostávali z hrubých vertikálnych línií, spojených tenšími horizontálnymi, čo bolo možno vhodné pre ručné písanie, no po vytlačení pôsobilo prehustene.

Bola potrebná zmena a tú priniesol typ písma Roman. Prvým fontom v tomto štýle bol Jenson nazvaný podľa svojho autora – tlačiara Nicholasa Jensona. Ten žil v Benátkach a inšpiroval sa nápismi na antických budovách. Jeho font charakterizujú priame čiary a pravidelné oblúky, ktoré ho robia čistým a čitateľným. V renesančnom období sa rôzne Roman písma rýchlo udomácnili v krajinách naprieč Európou.

Druhým posunom bola Italika (kurzíva), šikmá a štylizovaná úprava Roman-u. Vymyslel ju Aldus Manutius a jeho cieľom bolo vtesnať viac textu na rovnakú plochu a ušetriť tým náklady na tlač. Knihy tak zlacneli a stali sa prístupnejšími. Dnešným účelom kurzívy je kladenie dôrazu na vybrané slová textu.

Vintage písací stroj

Nasledujúce obdobie stagnácie prerušil až v 18. storočí Brit William Caslon novou kníhtlačiarskou sadou, dnes známou ako Old Style. Vyznačuje sa jednoduchšími pätkami a silnejším kontrastom medzi tenšími a hrubšími ťahmi. O pár desaťročí obe tieto črty ešte zvýraznil John Baskerville štýlom, ktorý voláme Transitional. Typograficky produktívne storočie uzavreli Didot a Bodoni svojimi fontami, formálne označovanými ako Modern.

Predzvesť bujnejúcej typografickej kreativity, originality a expanzie naplnilo 19. storočie. Vincent Figgins sa pohral s pätkami a zarovnal ich do dokonale pravouhlých tvarov. Vznikla takzvaná Egyptienka (Slab serif). William Caslon IV. sa, pre zmenu, pätiek zbavil úplne, čím naštartoval éru popularity Sans serif, trvajúcu dodnes. Zároveň sa množil aj dopyt po autentických a originálnych fontoch z jedného rýchlo rastúceho obchodného odvetvia – reklamy.

Dvadsiate roky minulého storočia zaznamenali prvého profesionálneho dizajnéra fontov na plný úväzok. Bol ním Frederic Goudy, z ktorého dielne vyšli typy Copperplate Gothic, Kennerly a Goudy Old Style. Neskôr nastúpil minimalizmus a s ním legendárne Helvetica a Futura.

Rozvinuté technológie súčasnosti ponúkajú tvorivú slobodu každému s dostatočnou ambíciou vytvoriť si vlastný unikátny font. Zrodili sa ich tisícky, doslova pre každý, viac či menej seriózny, účel.

Ikonické fonty

Baskerville (1757) bol v prieskume New York Times z roku 2012 najdôveryhodnejším písmom a jeho čitatelia vykazovali aj optimistickejšiu náladu. V čase svojho vzniku však mal od podobnej povesti ďaleko. Podľa vtedajších kritikov „oslepuje čitateľov celého národa a z jeho príliš úzkych písmen bolia oči.“
 

Johnston (1916) si u jeho tvorcu, Edwarda Johnstona, objednala spoločnosť Londýnskeho metra. Na tú dobu išlo o radikálny a bezprecedentný počin, no keďže mu London Underground zostalo verné dodnes, v skúške času obstál skvele.
 

Vormgevers (1968) vystupuje do popredia z mriežky, na ktorej je založený, čo by samo o sebe nebolo až také nezvyčajné. Jeho autor Wim Crouwel sa ale rozhodol mriežku ukázať a urobil ju súčasťou fontu. Binárnou súhrou malých čiernych a bielych štvorčekov tak anticipoval súčasné digitálne zobrazenia, akým je napríklad formát bitmap.
 

Frutiger (1976) bol vítaným oživením bezpätkového štýlu, ktorý sa pri dominancii Helveticy stával trochu fádnym. Adrian Frutiger sa opieral o princípy renesančnej kaligrafie a jeho výtvor si spontánne získal širokú obľubu.
 

Chicago (1984) je ukážkou toho, ako možno i pri technických obmedzeniach vytvoriť estetický zážitok. Steve Jobs mal ku kaligrafii blízky vzťah, a preto, keď v Apple konštruovali Macintosh, najal dizajnérku Susan Kare. Tá, pracujúc len s pixelmi na limitovanej mriežke, dosiahla výsledok súmerných proporcií a dobrého kontrastu, čitateľný na obrazovke s nižším rozlíšením.
 

The Alphabet (2001) predstavuje nekonvenčné, abstraktné umelecké dielo. Mathias Augustyniak a Michael Amzalag zvolili pre svoju abecedu veľkých tlačených písmen výrezy z fotografií modeliek. Tento font naznačuje, akým smerom sa môže typografia uberať v 21. storočí.

Kde hľadať nové fonty?

V súčasnosti je k dispozícii široké spektrum zdrojov, kde si môžete vyberať z tisícov fontov. Medzi najznámejšie patrí Google Fonts, Adobe Fonts, Font Squirrel či DaFont. Tie poskytujú bohatý výber písiem rôznych štýlov a kategórií, často s možnosťou filtrovania a prehľadným zobrazením.

Pri výbere vhodného písma je tiež dôležité zvážiť licenčné podmienky a obmedzenia. Niektoré fonty sú voľne dostupné pre osobné aj komerčné použitie, zatiaľ čo iné vyžadujú zakúpenie licencie alebo sú určené výhradne pre osobnú potrebu. Dobre si preštudujte licenčné podmienky, aby ste sa vyhli prípadným problémom a uistili sa, že rešpektujete autorské práva dizajnéra písma.

Môžete si skúsiť vytvoriť aj vlastné písmo, nebojte sa experimentovať a skúšať nové veci. Väčšinou sa oplatí začať s jednoduchým konceptom a postupne ho rozširovať podľa potreby. Pri práci s existujúcimi písmami nezabúdajte na ich prispôsobenie konkrétnemu projektu a zohľadnenie kontextu, v ktorom budú použité.

Správny výber a použitie písma je kľúčovým aspektom úspešného grafického dizajnu. Hoci je to náročný a zdĺhavý proces, výsledok stojí za to. Pamätajte na dôležitosť konzistencie a zohľadnenie značky, či témy pri výbere písma, aby ste dosiahli harmonický a profesionálny vzhľad vášho projektu.

Pangram

Keď hľadáte nový zaujímavý font, určite ste sa už stretli s vetou „The quick brown fox jumps over the lazy dog“ – jedná sa o pangram, čo je text, ktorý obsahuje všetky písmena abecedy. Používa sa na zobrazenie všetkých písmen a testovanie typografie. 

V slovenskom a českom jazyku je použitie všetkých písmen trochu ťažšie a neexistuje veta s naozaj všetkými písmenami, keďže v abecede je veľa písmen s diakritikou. 

Toto sú niektoré často používané slovenské pangramy:

 • Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru. 
 • Päťtýždňové vĺčatá nervózne štekajú na môjho ďatľa v tŕní. 
 • Kŕdeľ šťastných ďatľov učí pri kótovanom ústí Váhu mĺkveho koňa obhrýzať kôru a žrať čerstvé mäso. 
 • Nezvyčajné kŕdle šťastných figliarskych ďatľov učia pri kótovanom ústí Váhu mĺkveho koňa obžierať väčšie kusy kôry. 
 • Nezvyčajné kŕdle šťastných figliarskych ďatľov učia pri kótovanom ústí Váhu mĺkveho koňa Waldemara obžierať väčšie kusy exkluzívnej kôry. 
 • Vypätá dcéra grófa Maxwella s IQ nižším ako kôň núti čeľaď hrýzť hŕbu jabĺk.

České pangramy:

 • Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu.
 • Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.
 • Zvlášť zákeřný učeň s ďolíčky běží podél zóny úlů.
 • Vyciď křišťálový nůž, ó učiň úděsné líbivým!
 • Loď čeří kýlem tůň obzvlášť v Grónské úžině.
 • Ó, náhlý déšť již zvířil prach a čilá laň teď běží s houfcem gazel k úkrytům. 
 • Ó, náhlý déšť již zvířil prach a čilá laň teď běží s houfcem gazel Ualdewara k exkluzívním úkrytům. 

Zaujímavosti

 • Fonty majú vplyv na dôveru ľudí, napríklad text napísaný písmom Baskerville pôsobí dôveryhodnejšie ako Comic Sans.
 • Obľúbené písmo Helvetica bolo vytvorené vo Švajčiarsku v roku 1957. Názov Helvetica je latinský názov Švajčiarska.
 • Bezpätkové písma sú čitateľnejšie pre ľudí s dyslexiou alebo dysgrafiou vďaka ich dostatočnému rozostupu medzi písmenami.
 • Optimálna veľkosť písma na čítanie je 10.
 • Písmo Futura vytvorené v roku 1927 Paulom Rennerom môžeme nájsť aj vo vesmíre, NASA ho použilo na vygravírovanie hliníkovej plakety, ktorú nechali na Mesiaci na pamiatku misie Apollo 11.
 • Deklarácia Spojených štátov amerických bola vytlačená písmom Caslon, iróniou je, že toto písmo má britský pôvod.
 • Steve Jobs bol na kaligrafickom kurze, vďaka ktorému vytvoril mnoho populárnych fontov na Apple počítače. Ich názvy vyberal podľa svojich obľúbených miest, ako napríklad Geneva, London, Venice, Chicago, Los Angeles alebo San Francisco.
 • Znak ampersand (&) je kombináciou písmen „e“ a „t“, v latinčine slovo „et“ znamená „a“.
 • Písmo Gotham si získalo popularitu, keď bolo použité na prezidentskú kampaň Baracka Obamu.
 • Tri najľahšie čitateľné fonty sú Bembo, Bodoni a Monotype Garamond.
 • Štúdie dokázali, že písmena malej abecedy na cestných značkách sú lepšie čitateľné, najmä pri vysokej rýchlosti na diaľniciach.