Správny typ písma je pre grafický projekt absolútne vitálny. Dobrý font by mal, podľa potreby, ladiť s témou, pútať pozornosť, pôsobiť unikátne a súčasne byť čitateľný. Hľadať ho skrolovaním v zozname, medzi stovkami podobných, môže byť úmorné a náročné na čas. A ak máte nakoniec zistiť, že vaša voľba je spoplatnená nad rámec rozpočtu, môžete sa ľahko dostaviť i frustrácia.
Vyberať preto treba s rozvahou, prioritne selektovať fonty so žiadanými črtami a cielene sa zamerať na bezplatné ponuky. (Pokiaľ nie je uvedené inak, fonty sú použiteľné na komerčné účely.)

Pätkové písma (serif)
Tento univerzálny druh je vhodný predovšetkým na dlhšie textové publikácie – knihy, noviny a časopisy – no nestratí sa ani v reklamnej tvorbe. Pätky sa objavujú v rôznych štýloch, hrúbkach i zakriveniach.
Giveny – sofistikované písmo s iskrou exkluzivity a noblesy. (len na nekomerčné využitie)
Coldiac – jemný, luxusný font ako stvorený pre prvotriedny marketingový materiál. (len na nekomerčné využitie)
Butler – vyvážený moderný serif, inšpirovaný klasickým Bodini. 
Aleo – uhladená a mierne zaoblená egyptienka, výborne čitateľná. 
Brela – písmo vytvorené špeciálne pre účel tvorby úvodníkov a kratších odstavcov. 
Slabo – egyptienka vyladená pre potreby webdizajnu.
Merriweather – má skutočný „open source“ pôvod s vlastným projektom na GitHube.

Ukážka písiem Aleo a Merriweather

Bezpätkové písma (sans serif)
Fonty bez pätiek sa obyčajne používajú pri krátkych frázach, titulkoch a podobne. Uplatnenie nájdu aj pri textoch určených pre deti, ktoré sa len učia čítať.
Raleway – vkusný tenký geometrický font pre univerzálne použitie.
League Spartan – plnšia, moderná sada, budiaca sebavedomý dojem.
Dancing on the Beach - ostrá italika, pripomínajúca tušové pero. (len na nekomerčné využitie)
Aileron – všestranný font, zameraný na čitateľnosť a prístupný v šestnástich obmenách.
Track - písmo inšpirované železničnými koľajnicami, čisté a dynamické, ideálne na plagáty.
Code Pro – minimalistický dizajn, vzdávajúci hold legendárnej Future.
Disclaimer – super-zhustený font s výraznou identitou, dokonalý na titulky a reklamné postery.

Ukážka písiem Raleway, League Spartan a Aileron

Fonty imitujúce rukopis
„Rukopisné“ štýly dodávajú projektu osobnú formu, niekedy až nádych intimity.
Shopping script – plynulý a uvoľnený, výrazom ťahov pripomína ručný podpis. (len na nekomerčné využitie)
Stay Writer – zrozumiteľný font tlačených písmen evokuje popis technických výkresov.
Tragic Marker – robustné a výrazné písmo inšpirované hrubou fixkou.
Halo Handletter – úhľadné, elegantné a harmonicky pôsobiace písané písmo. (len na nekomerčné využitie)
Dragon is coming – očarujúci font s výraznými slučkami, navodzujúci snovú, romantickú atmosféru. (obmedzené komerčné využitie)
Whatever it takes – krieda na tabuli ako zo starej školy. (len na nekomerčné využitie)
Calligrafitti – zdržanlivý a jednoduchý kaligrafický štýl bez zbytočnej komplexity.
Sketch Block - súmerné písmo ako vystrihnuté zo skicára skúseného ilustrátora.
Linny – milý font, ktorý je digitalizáciou skutočného rukopisu jeho autorky.
Mari & David – vertikálne fixkové tlačené písmo ako zo školského zošita, v troch rôznych hrúbkach. (len na nekomerčné využitie)

Ukážka písma Tragic marker

Retro a vintage...
...ponúkajú dizajnérom najbezpečnejší spôsob cestovania naspäť v čase, no občas prekvapivo dobre fungujú i pri futuristických témach.
Jocker – ozdobné písmo, skvelé napríklad na navodenie atmosféry divokého západu.
Paralines – podmanivý font využívajúci paralelné línie a vychádzajúci z trendov 70-tych rokov 20. storočia.
Bauru – elegancia a šarm, ktoré takmer okamžite vyvolávajú pocity nostalgie za zašlými časmi.
Nature Spirit – sloboda a neviazanosť v duchu hippies, pretavená do fontu.
Baron – prináša búrlivú okázalosť a noblesu 20-tych rokov hneď vo viacerých variáciách. (len na nekomerčné využitie)
Vagtur – písmo s remeselne prepracovanými detailmi a črtami maľovaných nápisov 19. storočia.
Parker – imituje reklamné písmo z nástenných ponukových tabúľ v obchodoch, kaviarňach a podobne. (len na nekomerčné využitie)
Cheque – striedma geometrická dokonalosť tu vyúsťuje do nóbl vintage vzhľadu.

Ukážka písiem Bauru a Nature Spirit

Štetcové písma
Efektné ťahy štetcom pridajú písmu nový rozmer a naznačia osobný charakter pri zachovaní dobrej čitateľnosti. Štetcové fonty sú ideálne napríklad na pozvánky.
The Woodlands – ponúka plynulú a uvoľnenú estetiku modernej kaligrafie.
Festival – vyžaruje pozitívnu energiu letnej pohody. (len na nekomerčné využitie)
Playlist – dokonale nedokonalý font s efektom suchého štetca nájde uplatnenie pri dekoráciách interiéru.
Kust – unikátny štýl, napodobňujúci hrubý štetec na papierovom kartóne, s mierne narušenou štruktúrou.
Something Wild – neviazaný pohyb štetca prináša bezstarostnú náladu a ducha kreatívnej slobody.
Reckless – ťahy tenkým maliarskym štetcom a vodovými farbami s romantickým podtónom. (len na nekomerčné využitie)

Ukážka písma Playlist

Graffiti
Pre energický, urbánny dojem sa môžete obrátiť ku graffiti štýlom, kombinujúcim prvky rukopisu, štetca a spreja.
Ruthless – ponúka esenciu nástenného graffiti, vrátane nedokonalosti pramienkov tečúcej farby. (len na nekomerčné využitie)
Urban Jungle – hrubý, šablónový font so zakomponovanou panorámou veľkomesta a zrnovitou textúrou, evokujúcou konštantný pohyb v uliciach. (len na nekomerčné využitie)
Blow Brush – vyvážený pomer autenticity a funkčnosti, vychádzajúci z hip-hopovej kultúry.
Sister Spray – mierne chaotický „old school“ sprej. (len na nekomerčné využitie)
Tag Type – elektronická pocta tradičnému graffiti „tagovaniu“. (len na nekomerčné využitie)

Ukážka písma Blowbrush

Nezvyčajné fonty
Lebo niektoré fonty, rovnako ako grafické projekty, svojou existenciou popierajú potrebu kategorizácie.
Anurati – futuristická forma s úmyselne vynechanými časťami písmen, pracujúca s intuíciou čitateľa-diváka. (len na nekomerčné využitie)
Abyssopelagic – dizajnovaný pre text so širokými medzerami medzi znakmi.
Gilbert – oslava Gilberta Bakera, autora ikonickej dúhovej vlajky – symbolu hnutia LGBTQ.
Porto – námorná téma, majstrovsky spracovaná pre potreby suchozemcov.
Carioca - odviazaná hra s farbou, tvarom a textúrou bez akýchkoľvek zábran. (len na nekomerčné využitie)
Vintage & Eroded – florálna dekoratívnosť na novej úrovni.

Ukážka písiem Abyssopelagic a Porto

Typografické termíny
Pod typografiou sa rozumie umenie tvorby písma pre rôzne potreby. Font je takto vytvorenou kompletnou sadou písmen a zároveň nástrojom, pomocou ktorého sa komunikuje písaný odkaz. Fonty mávajú určité spoločné znaky a na ich základe sa zvyknú kategorizovať.
Názvoslovie jednotlivých fontov býva rozličného pôvodu. Môže vychádzať z mena autora, jeho inšpirácie, miesta vzniku, typu písma i účelu použitia.

Vývoj typografie
Keď Guttenberg v 15. storočí vynašiel kníhtlač, dal svetu aj prvý tlačiarenský font. Nazýval sa Blackletter a kopíroval štýl dobových pisárov. Písmená pozostávali z hrubých vertikálnych línií, spojených tenšími horizontálnymi, čo bolo možno vhodné pre ručné písanie, no po vytlačení pôsobilo prehustene.
Bola potrebná zmena a tú priniesol typ písma Roman. Prvým fontom v tomto štýle bol Jenson nazvaný podľa svojho autora – tlačiara Nicholasa Jensona. Ten žil v Benátkach a inšpiroval sa nápismi na antických budovách. Jeho font charakterizujú priame čiary a pravidelné oblúky, ktoré ho robia čistým a čitateľným. V renesančnom období sa rôzne Roman písma rýchlo udomácnili v krajinách naprieč Európou.
Druhým posunom bola Italika (kurzíva), šikmá a štylizovaná úprava Roman-u. Vymyslel ju Aldus Manutius a jeho cieľom bolo vtesnať viac textu na rovnakú plochu a ušetriť tým náklady na tlač. Knihy tak zlacneli a stali sa prístupnejšími. Dnešným účelom kurzívy je kladenie dôrazu na vybrané slová textu.

Vintage písací stroj

Nasledujúce obdobie stagnácie prerušil až v 18. storočí Brit William Caslon novou kníhtlačiarskou sadou, dnes známou ako Old Style. Vyznačuje sa jednoduchšími pätkami a silnejším kontrastom medzi tenšími a hrubšími ťahmi. O pár desaťročí obe tieto črty ešte zvýraznil John Baskerville štýlom, ktorý voláme Transitional. Typograficky produktívne storočie uzavreli Didot a Bodoni svojimi fontami, formálne označovanými ako Modern.
Predzvesť bujnejúcej typografickej kreativity, originality a expanzie naplnilo 19. storočie. Vincent Figgins sa pohral s pätkami a zarovnal ich do dokonale pravouhlých tvarov. Vznikla takzvaná Egyptienka (Slab serif). William Caslon IV. sa, pre zmenu, pätiek zbavil úplne, čím naštartoval éru popularity Sans serif, trvajúcu dodnes. Zároveň sa množil aj dopyt po autentických a originálnych fontoch z jedného rýchlo rastúceho obchodného odvetvia – reklamy.
Dvadsiate roky minulého storočia zaznamenali prvého profesionálneho dizajnéra fontov na plný úväzok. Bol ním Frederic Goudy, z ktorého dielne vyšli typy Copperplate Gothic, Kennerly a Goudy Old Style. Neskôr nastúpil minimalizmus a s ním legendárne Helvetica a Futura.
Rozvinuté technológie súčasnosti ponúkajú tvorivú slobodu každému s dostatočnou ambíciou vytvoriť si vlastný unikátny font. Zrodili sa ich tisícky, doslova pre každý, viac či menej seriózny, účel.

Ikonické fonty
Baskerville (1757) bol v prieskume New York Times z roku 2012 najdôveryhodnejším písmom a jeho čitatelia vykazovali aj optimistickejšiu náladu. V čase svojho vzniku však mal od podobnej povesti ďaleko. Podľa vtedajších kritikov „oslepuje čitateľov celého národa a z jeho príliš úzkych písmen bolia oči.“
Johnston (1916) si u jeho tvorcu, Edwarda Johnstona, objednala spoločnosť Londýnskeho metra. Na tú dobu išlo o radikálny a bezprecedentný počin, no keďže mu London Underground zostalo verné dodnes, v skúške času obstál skvele.
Vormgevers (1968) vystupuje do popredia z mriežky, na ktorej je založený, čo by samo o sebe nebolo až také nezvyčajné. Jeho autor Wim Crouwel sa ale rozhodol mriežku ukázať a urobil ju súčasťou fontu. Binárnou súhrou malých čiernych a bielych štvorčekov tak anticipoval súčasné digitálne zobrazenia, akým je napríklad formát bitmap.
Frutiger (1976) bol vítaným oživením bezpätkového štýlu, ktorý sa pri dominancii Helveticy stával trochu fádnym. Adrian Frutiger sa opieral o princípy renesančnej kaligrafie a jeho výtvor si spontánne získal širokú obľubu.
Chicago (1984) je ukážkou toho, ako možno i pri technických obmedzeniach vytvoriť estetický zážitok. Steve Jobs mal ku kaligrafii blízky vzťah, a preto, keď v Apple konštruovali Macintosh, najal dizajnérku Susan Kare. Tá, pracujúc len s pixelmi na limitovanej mriežke, dosiahla výsledok súmerných proporcií a dobrého kontrastu, čitateľný na obrazovke s nižším rozlíšením.
The Alphabet (2001) predstavuje nekonvenčné, abstraktné umelecké dielo. Mathias Augustyniak a Michael Amzalag zvolili pre svoju abecedu veľkých tlačených písmen výrezy z fotografií modeliek. Tento font naznačuje, akým smerom sa môže typografia uberať v 21. storočí.