Vektor a raster predstavujú vo svete digitálneho dizajnu dva prístupy k spracovaniu obrazu, založené na dvoch veľmi odlišných technológiách. Tvoria akoby oddelené svety, ktoré sa navzájom ovplyvňujú len minimálne. Oba majú svoje výhody pre špecifické typy vizualizácií, uložené a zdieľané bývajú v charakteristických formátových súboroch a upravované v účelovo vytvorených užívateľských aplikáciách.

Rastrové obrázky sú tvorené pixelmi. Pixel je najmenším samostatným zobrazovacím prvkom na displeji daného zariadenia. Pri vysokom priblížení rastrového obrázku uvidíte množstvo malých farebných štvorčekov, teda pixelov. Ak ho zväčšíte ako celok, bude nejasný až mierne rozmazaný. Ak zasa „umelo“ pridáte obrázku pixely, výsledok môže byť skreslený.

Vektorové zobrazenie je založené na matematickej kalkulácii čiar (paths) medzi jednotlivými bodmi (nodes). Tvar objektov je určovaný pozíciou bodov, typom spájajúcej čiary a susednými objektmi. Vektorový obrázok bude, ako po priblížení, tak i po zväčšení, vyzerať vždy rovnako a je preto lepšie škálovateľný.

porovnanie vektor raster

Kedy použiť raster

Raster je skvelou voľbou pre digitálnu fotografiu, skenované obrázky, ale i vtedy, keď chcete dosiahnuť realistické textúry, či nebyť príliš obmedzení v kreativite.

Podstatnou výhodou rastru je, že každý jednotlivý pixel môže nadobudnúť ktorúkoľvek z veľmi širokej palety farieb. Postupnou jemnou gradáciou odtieňov susediacich pixelov tak možno vytvoriť hladký prechod medzi farbami, či pekné farebné zmesi.

Že rastrové obrázky nemožno zväčšiť bez toho, aby im to neubralo na kvalite, je nutné zohľadniť aj pri tlači. Do úvahy pritom prichádzajú najmä nasledovné dva faktory:

 • Rozmery obrázku v pixeloch (napr. 6824 x 2345),
 • Pixelové rozlíšenie vyžadované tlačiarňou, ktoré sa udáva v jednotkách ppi (pixel-per-inch) alebo ppcm (pixel-per-centimeter). Príbuzný pojem dpi (dots-per-inch) reprezentuje počet bodov, ktoré tlačiareň vytlačí, no grafik nedokáže ovplyvniť.

Tlač na papier obyčajne vyžaduje minimálne 300 ppi, tlač na textil 240 ppi a pri veľkých formátoch, ako sú billboardy, aj menej.

Ako určiť veľkosť obrázka v pixeloch potrebnú pre tlač? Vynásobte požadovanú veľkosť tlačeného obrázka a ppi tlačiarne. Ak má napríklad tlačiareň ppi 300 a obrázok by mal mať šírku 5 palcov (12,7 cm), potom raster by mal byť široký 1500 pixelov (5 x 300).

Podobne jednoducho zistíte i to, na akú tlač je vhodný váš existujúci rastrový obrázok. Ak má šírku 1200 pixelov, potom na rovnakej tlačiarni z neho vytlačíte v optimálnej kvalite obrázok o šírke 4 palce (1200 / 300), teda 10,16 cm.

Čo dizajnovať ako vektor

Vektorová grafika je ideálna pre ilustrácie, logá, technické nákresy, CAD, či 3D zobrazenie. Rovnako dobré uplatnenie nájde aj pri dizajne špeciálnymi technikami, ako sú gravírovanie, leptanie, či vypaľovanie laserom.

logo vektor vs raster

Keďže sú nezávislé od rozlíšenia, vektorové tvary (nazývané tiež objekty) môžu byť vytlačené v akejkoľvek veľkosti bez straty kvality.

Ďalšou výhodou je jednoduchá editácia farieb. Viacfarebný vektorový obrázok môže byť poľahky zmenený napríklad na grafiku limitovaných farieb, vyžadovanú viacerými modernými dizajnovými technikami.

Aplikácie, pracujúce s vektormi, umožňujú náhľad na obrázok ako ho normálne vidíme, no okrem neho poskytujú aj funkcie selektívnych náhľadov len na hlavné obrysy. Tie sú opäť dôležité pri určitých dizajnových spracovaniach, ako gravírovanie alebo rezanie. Dôležité pritom je, aby obrysy neboli priveľmi detailné a zložité, no zároveň verne zachovávali všetky podstatné kontúry.

Vektorizáciu je možné dosiahnuť viacerými spôsobmi:

 • Plne automatická transformácia z rastru. Výsledkom je obrázok s vysokým počtom menších vektorových objektov, približne kopírujúcich farebné plochy. Použiteľný môže byť na určité typy tlače, no pre techniky, pracujúce s obrysom, je príliš komplexný.
 • Vektorová ilustrácia s rastrovým efektom. Ide o ručnú ilustráciu kontúr, vytvorenú vo vektorovom softvéri, doplnenú vyfarbením plôch pomocou funkcie rastrového efektu.
 • 100%-ná vektorová grafika. Takýto obrázok neobsahuje žiadne zmesi farieb, no je ideálny na následné spracovanie uvedenými vektorovými technikami.

Súborové formáty

Raster:

 • JPEG je populárny formát najmä vďaka dobrej kompresii. Poskytuje možnosť vyváženého pomeru detailov obrazu a veľkosti súboru. Jpeg je vhodný pre fotografie na webstránky – rýchlo sa nahrajú a nevyzerajú „pixelované“.
 • GIF tvorí do 256 RGB farieb a čím nižší počet farieb, tým menší je aj celý súbor. Používa sa pri jednoduchých webových grafikách, ktoré si vystačia s pár jednoduchými farbami – ikonky, grafy, tlačidlá.
 • PNG – pre praktické účely je dobre vedieť, že od formátu jpeg ho odlišuje možnosť nastavenia priehľadného pozadia. To sa cení hlavne pri tvorbe loga. Nevýhodou png je veľkosť súboru a zvýšený čas načítania webstránkou.
 • TIFF je dátovo objemný formát zachovávajúci kvalitu obrazu aj pri kompresii, a preto ideálny pre tlač.
 • PSD – natívny formát známeho softvéru Adobe Photoshop, vhodný na editovanie v ňom a zdieľanie s inými dizajnérmi.

 

Vektor:

 • EPS tvorí najlepšiu voľbu pre vektorový dizajn, ktorý má byť ľahko škálovateľný, či pripravený na tlač. Dá sa rýchlo a pohodlne upraviť, konvertovať na raster a je kompatibilný s mnohými softvérovými aplikáciami.
 • SVG je zasa vektorovým štandardom pre webdizajn a na tento účel ho odporúča i konzorcium W3C. Podporujú ho Inkscape, Adobe Illustrator i CorelDraw.
 • AI – formát populárneho softvéru Adobe Illustrator. Ide o modifikáciu EPS, s podobne širokou podporou zo strany špecializovaných softvérových riešení.
 • PDF – tento populárny, na platforme nezávislý, dokumentový formát nie je výlučne vektorový, no ponúka viacero zaujímavých možností.
 • DXF je CAD formát od firmy Autodesk, kompatibilný aj s inými nástrojmi implementujúcimi technológiu CAD.

Pri tvorbe reálneho grafického projektu je bežné, že sú jeho časti spracované a uložené v rôznych formátoch. Keďže každý z nich má svoje výhody, je takáto diverzita užitočná. No niekedy sa dizajnér nevyhne konverzii.

Konverzia z vektoru na raster je jednoduchá a priamočiara – obrázok sa prosto uloží v niektorom z rastrových formátov. Stráca sa tým možnosť škálovania, preto je dobre zachovať i pôvodný vektorový súbor.

Opačná konverzia, z rastru na vektor, je oveľa komplikovanejšia a neexistujú jednoduché riešenia. Najschodnejšou cestou je obkresliť kontúry obrázka. Veľa pri tom závisí od zložitosti rastrovej predlohy, použitého softvéru a zručnosti grafika.

 

Sumár

sumár raster vektor