Dobrý životopis je cestovným lístkom do vašej kariérnej budúcnosti. Tieto veci vám pomôžu prekonať konkurenciu a dostať vašu vytúženú pracovnú pozíciu.

Životopisy.

Dobre spracovaný životopis je vašou profesionálnou vizitkou, ktorá má ukázať vaše schopnosti, skúsenosti a kvalifikáciu. Často je to prvý dojem, ktorý o vás zamestnávatelia majú, preto je nevyhnutné vytvoriť životopis, ktorý efektívne komunikuje vašu hodnotu a potenciál. V článku sa preto pozrieme, ako si takýto životopis pripraviť a ponúkneme vám aj niekoľko tipov na osobné pohovory.

Dĺžka a obsah

Životopis by mal mať vo všeobecnosti približne 1 až 2 strany, v závislosti od vašich skúseností. Začnite so svojimi kontaktnými informáciami, po ktorých nasleduje krátke zhrnutie alebo objektívne vyhlásenie, ktoré zdôrazní vaše kariérne ciele a kľúčové silné stránky. Okrem spomínaných kontaktných informácií by v životopise určite nemali chýbať nasledujúce relevantné sekcie:

 1. Vzdelanie: Uveďte svoje akademické vzdelanie vrátane titulov, inštitúcií a dátumov promócie.
 2. Pracovné skúsenosti: Uveďte podrobnú históriu svojej práce v obrátenom chronologickom poradí, pričom zdôraznite zodpovednosti, úspechy a kvantifikovateľné výsledky. Prispôsobte túto časť tak, aby bola v súlade s prácou, o ktorú sa uchádzate.
 3. Zručnosti: Predveďte svoje technické a osobnostné zručnosti relevantné pre danú pozíciu. To môže zahŕňať jazyky, softvérové znalosti, vodcovské schopnosti a ďalšie.
 4. Úspechy a ocenenia: Zvýraznite všetky vyznamenania, ocenenia alebo úspechy, ktoré dokazujú vaše schopnosti a obetavosť.
 5. Projekty alebo výskum: Zahrňte všetky relevantné projekty, výskumy alebo publikácie, ktoré prezentujú vašu odbornosť a vášeň.
 6. Dobrovoľnícka práca: Ak je to možné, preukážte svoj záväzok zapojiť sa do komunity a dobrovoľníckych aktivít.
 7. Záľuby a záujmy: Stručne spomeňte koníčky, ktoré vyjadrujú kvality, ako tímová práca, vodcovstvo alebo kreativita.

Pracovný pohovor.

Zdôraznenie úspechov

Zamerajte sa na merateľné úspechy, ktoré ukážu vaše silné stránky a zručnosti. Na štruktúrovanie popisov použite metódu STAR (Situation - Situácia, Task - Úloha, Action - Akcia, Result - Výsledok).

 • Situácia: Opíšte situáciu a kedy k nej došlo. 
 • Úloha: Vysvetlite úlohu a aký bol jej cieľ. 
 • Akcia: Uveďte podrobnosti o akcii, ktorú ste vykonali, aby ste to dosiahli. 
 • Výsledok: Zosumarizujte výsledok svojho konania.

Riešenie medzier v zamestnaní

Riešte medzery v zamestnanosti transparentnosťou. Môžete spomenúť obdobia ďalšieho vzdelávania, práce na voľnej nohe, osobných projektov alebo opatrovateľských povinností. Zdôraznite zručnosti získané počas týchto medzier, ktoré sú relevantné pre danú prácu.

Čoho sa v životopise vyvarovať

Tak ako sú sekcie a informácie, ktoré by v životopise nemali chýbať, existuje aj mnoho vecí, ktoré dvíhajú pomyselné červené vlajočky, a preto by ste sa ich mali vyvarovať. K týmto patria napríklad:

Irelevantné informácie

Vyhnite sa uvádzaniu podrobností, ktoré nie sú relevantné pre prácu, o ktorú sa uchádzate. Aj keď vaše stredoškolské úspechy môžu byť pôsobivé, pravdepodobne sa netýkajú profesionálnej pozície v pokročilej časti vašej kariéry. Zamerajte sa na informácie, ktoré ukážu vašu vhodnosť pre danú rolu.

Neprofesionálna emailová adresa

Vaša e-mailová adresa by mala vyjadrovať profesionalitu. Nepoužívajte e-mailové adresy, ktoré obsahujú prezývky, slang alebo čísla. Rozhodnite sa pre jednoduchú profesionálnu e-mailovú adresu, ktorá obsahuje vaše meno.

Klišé a módne slová

Vyhnite sa všeobecným pojmom, ktorým chýba konkrétnosť, ako napríklad „tímový hráč“, „tvrdý pracovník“ alebo „orientovaný na výsledky“. Namiesto toho uveďte konkrétne príklady svojich úspechov, ktoré preukazujú tieto kvality.

Negatívny jazyk

Prezentujte svoje skúsenosti v pozitívnom svetle, aj keď ste čelili výzvam alebo neúspechom. Vyhnite sa používaniu negatívneho jazyka alebo premýšľaniu o minulých zlyhaniach. Akékoľvek výzvy formulujte ako príležitosti na vzdelávanie a zdôraznite svoju schopnosť prekonávať prekážky.

Pravopisné a gramatické chyby

Dôkladne si skontrolujte svoj životopis, aby ste sa uistili, že neobsahuje pravopisné a gramatické chyby. Chyby môžu spôsobiť, že budete vyzerať nedbanlivo a negatívne tak ovplyvnia vaše šance na zváženie do tejto roly. Využite nástroje, ako je kontrola pravopisu a gramatiky, a zvážte, či by ste nepožiadali priateľa alebo kolegu, aby skontroloval váš životopis.

Príliš veľa osobných informácií

Váš životopis je profesionálny dokument, preto sa vyhnite zdieľaniu osobných údajov, ako je váš rodinný stav, náboženstvo alebo politická príslušnosť. Tieto podrobnosti sú pre vašu kvalifikáciu irelevantné a môžu pôsobiť neprofesionálne.

Nekonzistentné formátovanie

Udržujte konzistentný štýl formátovania v celom životopise. Nekonzistentné písma, veľkosti a medzery môžu spôsobiť, že váš životopis bude vyzerať neprofesionálne a ťažko čitateľný. Vyberte si čistý a konzistentný formát, ktorý je šetrný k očiam. Nebojte sa nechať prázdne miesta pre prehľadnejšie rozloženie obsahu. Vyberte si štandardné a minimalistické fonty.

Prehnaný dizajn

Aj keď je vizuálna príťažlivosť dôležitá, prehnaný dizajn životopisu s nadmernou grafikou, farbami a typmi písma môže odvádzať pozornosť od obsahu. Udržujte dizajnové prvky čisté a profesionálne a zaistite, aby obsah skôr vylepšili, než aby ho zatienili.

Všeobecný životopis pre všetky žiadosti

Prispôsobte svoj životopis každej žiadosti o zamestnanie. Vyhnite sa posielaniu rovnakého všeobecného životopisu každému zamestnávateľovi. Nájdite si čas na prispôsobenie svojho životopisu tak, aby ste zdôraznili zručnosti a skúsenosti, ktoré sú pre konkrétnu prácu, o ktorú sa uchádzate, najrelevantnejšie.

Dlhé odseky

Vyhnite sa písaniu dlhých odsekov, ktoré už na prvý pohľad nebude nikto čítať. Namiesto toho použite odrážky, krátke vety a výstižné popisy, aby sa váš životopis dal ľahko prebehnúť očami. Použite akčné slovesá na začatie každej odrážky, aby ste dosiahli maximálny účinok.

Vytlačený životopis na stole a muž robiaci si poznámky počas pohovoru.

Nástroje na vytvorenie životopisu

Na vytvorenie životopisu môžete použiť akýkoľvek nástroj či softvér, v ktorom sa vám dobre pracuje, a ktorý vám umožní vyrobiť dizajn podľa vašich predstáv. Tu sú niektoré najpoužívanejšie z nich:

Microsoft Word

Microsoft Word je klasický nástroj na vytváranie životopisov. Ponúka množstvo šablón, ktoré si môžete ľahko prispôsobiť podľa svojich potrieb. Jeho užívateľsky prívetivé rozhranie ho sprístupňuje širokému okruhu používateľov. Môžete upraviť písma, farby a formátovanie a v prípade potreby dokonca vložiť grafy alebo obrázky. Navyše s ním máte už určite aspoň nejaké skúsenosti. 

Životopis vytvorený v Microsoft Word.

Canva

Canva je populárny online dizajnový nástroj, ktorý poskytuje množstvo šablón špeciálne navrhnutých pre životopisy. Ponúka funkciu drag-and-drop, ktorá vám umožňuje jednoducho pridávať text, obrázky a grafiku.

Šablóny životopisov v Canve.

Canva je skvelá voľba, ak chcete vytvárať vizuálne príťažlivé životopisy bez pokročilých dizajnérskych zručností.

Životopis vytvorený v programe Canva.

NovoResume

NovoResume je online platforma, ktorá ponúka šablóny prispôsobené rôznym pracovným odvetviam a pozíciám. Poskytuje podrobného sprievodcu na vyplnenie informácií, vďaka čomu je proces jednoduchý. NovoResume zaisťuje, že váš životopis sa riadi osvedčenými postupmi a zostáva profesionálny.

Životopis vytvorený v programe NovoResume.

Europass

Europass ponúka štandardizovaný formát, ktorý je široko uznávaný v celej Európe. Pomáha jednotlivcom prezentovať svoje zručnosti, kvalifikáciu a skúsenosti jasným a konzistentným spôsobom.

Šablóny životopisov v editore Europass.

Europass je obzvlášť užitočný, ak sa uchádzate o prácu na medzinárodnej úrovni alebo v rámci Európskej únie. Niektoré inštitúcie dokonca vyžadujú životopis len v tomto formáte.

Životopis vytvorený v programe Europass.

Adobe InDesign

Adobe InDesign je profesionálny softvér na grafický dizajn, ktorý umožňuje rozsiahle prispôsobenie. Aj keď má v porovnaní s inými nástrojmi zložitejšie užívateľské rozhranie a vyžaduje dlhší čas na osvojenie si jeho ovládania, poskytuje bezkonkurenčnú flexibilitu v dizajnovaní. Je to vynikajúca voľba pre tých, ktorí chcú vytvoriť jedinečný životopis s pokročilými dizajnovými prvkami. Program je dostupný len v platenej verzii, no môžete využiť 7 dňovú skúšobnú verziu.

CakeResume

CakeResume je online platforma, ktorá ponúka moderné, interaktívne šablóny životopisov.

Šablóny životopisov v programe Cake Resume.

Je vhodná najmä pre ľudí v kreatívnom priemysle. CakeResume vám umožňuje vytvoriť vizuálne pútavý online životopis, ktorý obsahuje multimediálne prvky, ako sú obrázky, videá a odkazy na prezentáciu vašej práce.

Životopis vytvorený v programe Canva.

Visme

Visme je ďalší všestranný online dizajnový nástroj, ktorý ponúka šablóny pre životopisy. Je známy svojim dôrazom na vizuálne rozprávanie príbehov a infografiku.

Šablóny v programe Visme.

Ak chcete prezentovať svoj životopis vizuálne pútavým spôsobom, Visme môže byť vynikajúcou voľbou. Aplikácia je dostupná len v platenej verzii, životopis si viete vytvoriť, no stiahnutie je spoplatnené.

Editor životopisu v programe Visme.

Formáty životopisu

Existuje niekoľko formátov, ktoré sa bežne používajú na vytvorenie životopisu. Výber správneho formátu závisí od vašej jedinečnej situácie a práce, o ktorú sa uchádzate. Ak máte konzistentnú pracovnú históriu, chronologický formát je často bezpečnou voľbou. Pre tých, ktorí majú medzery alebo zmeny v kariére, môže funkčný alebo kombinovaný formát lepšie zdôrazniť vaše silné stránky. Pri rozhodovaní o formáte zvážte požiadavky práce, vašu kariérnu trajektóriu a preferencie zamestnávateľa. 

Neváhajte a pridajte svoj osobný prístup k akémukoľvek formátu. Na začiatok môžete napríklad začleniť krátke odborné zhrnutie, aby ste zdôraznili svoje silné stránky. Môžete si tiež prispôsobiť poradie sekcií, aby ste zdôraznili svoju kvalifikáciu alebo skúsenosti, ktoré najlepšie zodpovedajú danej práci.

Pamätajte, že cieľom je vytvoriť životopis, ktorý efektívne ukáže vaše schopnosti, skúsenosti a potenciál spôsobom, ktorý bude rezonovať u prácu ponúkajúcich zamestnávateľov a vďaka ktorému vyniknete na konkurenčnom trhu práce.

A teraz už k jednotlivým typom formátov a ich výhodám a nevýhodám:

Chronologický formát

Toto je najbežnejší a široko uznávaný formát životopisu. Uvádza vaše pracovné skúsenosti v obrátenom chronologickom poradí, počnúc poslednou prácou. Tento formát je ideálny pre ľudí s konzistentnou pracovnou históriou a preukazuje kariérny postup.

Výhody:

 • Zdôrazňuje vašu pracovnú históriu a kariérny rast.
 • Ľahko ukazuje vaše skúsenosti a úspechy.
 • Uprednostňujú ho zamestnávatelia, ktorí chcú jasný časový plán vašej práce.

Nevýhody:

 • Zdôrazňuje medzery v zamestnanosti.
 • Nemusí vyhovovať tým, ktorí majú netradičné kariérne cesty alebo časté zmeny zamestnania.

Funkčný formát

Tento formát sa zameriava skôr na vaše zručnosti a kvalifikáciu než na chronologické poradie vašich pracovných skúseností. Je vhodný pre ľudí s medzerami v zamestnaní, ľudí, ktorí menia kariéru, alebo pre jednotlivcov s rozsiahlymi zručnosťami relevantnými pre danú prácu.

Výhody:

 • Presunie pozornosť na vaše zručnosti a schopnosti.
 • Minimalizuje medzery v zamestnaní alebo irelevantné skúsenosti.
 • Zdôrazňuje prenosné zručnosti pre ľudí, ktorí menia kariéru.

Nevýhody:

 • Zamestnávatelia sa môžu zaujímať o časovú os vašej pracovnej histórie.
 • Nemusí byť dobre prijatý zamestnávateľmi, ktorí uprednostňujú tradičný formát.

Kombinovaný/hybridný formát

Ako už názov napovedá, tento formát je kombináciou chronologického a funkčného formátu. Na začiatku obsahuje sekciu zručností, po ktorej nasleduje chronologický zoznam pracovných skúseností. Tento formát vám umožňuje predviesť svoje zručnosti a zároveň poskytuje kontext pre vaše skúsenosti.

Výhody:

 • Vyvažuje zručnosti a pracovnú históriu.
 • Zvýrazňuje vašu kvalifikáciu a zároveň ukazuje kariérny postup.
 • Dá sa prispôsobiť špecifickým požiadavkám na prácu.

Nevýhody:

 • Môže byť dlhší ako iné formáty kvôli zahrnutiu zručností aj skúseností.
 • Vyžaduje starostlivú organizáciu, aby sa zabezpečila prehľadnosť.

Cielený formát

Tento formát je vysoko prispôsobený konkrétnej práci alebo odvetviu. Zdôrazňuje skúsenosti a zručnosti, ktoré priamo súvisia s prácou, o ktorú sa uchádzate, aj keď to nie sú vaše najnovšie skúsenosti.

Výhody:

 • Preukáže vašu vhodnosť pre konkrétnu rolu.
 • Úzko sa zhoduje s popisom práce a upútava pozornosť zamestnávateľa.
 • Prezentuje relevantné úspechy a kvalifikácie.

Nevýhody:

 • Vyžaduje prispôsobenie pre každú aplikáciu, čo môže byť časovo náročné.
 • Nemusí poskytnúť úplný prehľad o celej vašej kariére.

Pomenovanie a odosielanie súborov

Uložte si svoj životopis ako "krstné meno-priezvisko-cv.pdf", aby ste zabezpečili jednoduchú identifikáciu. Pri odosielaní emailu priložte súbor vo formáte PDF a napíšte krátky, profesionálny text emailu, v ktorom uvediete prácu, o ktorú sa uchádzate.

Správny názov PDF súboru životopisu uložený v dokumentoch.

Email vs. tlač

V dnešnej dobe sa väčšina životopisov zasiela v elektronickej forme, no nájdu sa výnimky. Ak podávate žiadosť osobne, prípadne ak ste účastníkom veľtrhu práce, je vhodné mať CV v tlačenej forme. Uistite sa, že máte váš životopis vytlačený na kvalitnom papieri a že máte dostatok toneru. 

Najistejšie je však mať zopár kópii v tlačenej forme vždy poruke. 

LinkedIn profil

Synchronizujte svoj životopis s profilom na stránke LinkedIn. Zabezpečte medzi nimi konzistentnosť a aktualizujte ich o nové skúsenosti. LinkedIn je profesionálna sieťová platforma, preto si udržujte uhladený a aktuálny profil. 

Príprava na pracovný pohovor

Keď už ste si pripravili adekvátny životopis, ktorý obstál filtráciu personálneho oddelenia, nezabudnite venovať čas príprave na pohovor samotný. Nižšie nájdete zopár základných krokov, ktoré vám pomôžu úspešne prejsť všetkými kolami pohovoru.

Preskúmajte spoločnosť

Získajte informácie o histórii spoločnosti, kultúre, produktoch a najnovších správach. Prispôsobte svoje odpovede, aby ste ukázali, že rozumiete ich potrebám.

Príďte včas

To často znamená o 10 až 15 minút skôr. Človek, s ktorým budete robiť pohovor, je často pripravený ešte pred vašim termínom.

Ako sa obliecť

Na pohovor sa oblečte profesionálne a vyberajte si oblečenie, ktoré je v súlade s firemnou kultúrou. Predchádzajúci krok, v ktorom si urobíte rešerš o spoločnosti, by vám mal dať dostačujúce indície, aké oblečenie bude vhodné. Ak však máte pochybnosti, radšej zvoľte formálne oblečenie. 

Profesionálne oblečená žena na pohovor.

Popracujte na reči tela

Neverbálna komunikácia tvorí až 80% z celkovej komunikácie, preto je veľmi dôležité, ako sa vyjadrujete telom. Naštudujte si základy neverbálnej komunikácie a poproste niekoho blízkeho, aby ste si urobili cvičný pohovor. Nezabúdajte na očný kontakt a správne podanie ruky, ktoré je častokrát vašou prvou vizitkou pri osobnom stretnutí.

Pripravte si dostatok relevantných príkladov 

Jednou z najdôležitejších vecí pri pohovore je mať pripravených niekoľko rôznych príkladov z pracovného alebo aj osobného života, v ktorých ste preukázali vaše zručnosti a demonštrovali tie, na ktorých si vaša firma zakladá. Nebojte sa poukázať aj na minulé chyby, z ktorých ste sa poučili, a ktoré vás posunuli ďalej. 

Počúvajte 

Je veľmi dôležité počúvať osobu, ktorá s vami robí pohovor. Buďte aktívny poslucháč, ale dajte si pozor na skákanie do reči. Ak vám nejaká otázka nie je jasná, nebojte sa opýtať na jej upresnenie. 

Často kladené otázky

Každá firma má inú kultúru pohovorov a niektoré korporáty majú vlastné špecifické typy otázok, na ktoré sa budete musieť pripraviť. Urobte si vlastný prieskum na internete alebo u súčasných zamestnancov, aby vás nič neprekvapilo. Existujú však otázky, ktoré sa vyskytujú viac-menej vo väčšine prípadov. Tu sú najtypickejšie z nich:

Povedzte mi o sebe

Poskytnite stručný prehľad svojej profesionálnej cesty so zameraním na relevantné skúsenosti.

Žena na pracovnom pohovore s mužom držiacim jej životopis.

Silné a slabé stránky

Zdôraznite silné stránky, ktoré sa vzťahujú na danú prácu, a spomeňte, ako pracujete na zlepšovaní slabých stránok.

Prečo by sme mali prijať práve vás?

Prepojte svoje schopnosti a skúsenosti s potrebami spoločnosti a ukážte, ako by ste mohli byť prínosom.

Prečo tu chcete pracovať?

Uveďte konkrétne aspekty spoločnosti, ktoré sú v súlade s vašimi cieľmi a hodnotami.

Pokiaľ ide o technickú pozíciu, pripravte sa aj na technické otázky, ktoré sa môžu týkať konkrétnych procesov a nástrojov používaných na jej vykonávanie. 

Vytvorenie pozoruhodného životopisu si vyžaduje rovnováhu medzi profesionalitou a personalizáciou. Prispôsobte svoj životopis jednotlivým pozíciám a klaďte dôraz na požadované zručnosti a skúsenosti. Veríme, že vám aj naše rady pomôžu na ceste za vysnívanou prácou. 

Podanie rúk po úspešnom pracovnom pohovore.