V súčasnosti, kedy nielen marketingom, ale aj celým svetom, hýbu moderné technológie s online priestorom, sa stále viac a viac podnikateľov zamýšľa nad tým, či sa oplatí investovať do offline reklamy. Áno, oplatí. Offline reklama ako taká má totižto množstvo výhod. Skvelým príkladom sú či už letáky, plagáty, billboardy alebo reklamné tabule.

Čo vlastne rozumieme pod offline marketingom?

Offline marketingom sa rozumie akákoľvek reklama, ktorá sa uskutočňuje pomocou tradičných offline médií – televízia, rozhlas, billboardy, plagáty, letáky a podobne. Na rozdiel od online marketingu, ktorý využíva mediálne kanály umiestnené na internete, spomínané offline médiá nemusia nevyhnutne potrebovať online pripojenie na to, aby úspešne uskutočnili reklamnú kampaň. Kľúčom k úspechu je uvedomiť si ich výhody.

5 výhod offline reklamy

Aj keď sa v súčasnosti mnohí podnikatelia sústredia predovšetkým na digitálny marketing, nemali by zabúdať ani na nesporné výhody offline reklamy. Toto sú niektoré z nich.

Výhody offline reklamy

1. Autenticita

Pokiaľ ide o reklamy, ľudia môžu byť pomerne vrtkaví. Inak povedané, môžu byť hákliví na to, čo vidia, resp. chcú vidieť. Online marketing sa idúc ruka v ruke s modernými technológiami a internetom stal takpovediac všadeprítomným. Pri mnohých ľuďoch však môžeme badať všeobecnú nedôveru k internetovým reklamám. Stretávajú sa totižto s pocitom, že všetko, čo vidia online, bolo „šité na mieru tak“, aby ich to cielene zasiahlo a postrčilo ku konverzii. Čo je svojím spôsobom pravda.

Digitálny marketing tak pôsobí neosobne a v porovnaní s offline reklamou neautenticky. Na druhej strane, pokiaľ by ste dali s úsmevom na tvári niekomu do ruky vašu vizitku, boli by ste určite na správnej ceste k získaniu nového zákazníka.

2. Hmatateľnosť

Samozrejme, žiadny podnikateľ nečaká, že bude niekto na ulici ohmatkávať jeho reklamnú tabuľu či billboard. Na druhej strane, keď sa na to pozrieme z pohľadu takých letákov, prípadne nálepiek, naberá hmatateľnosť v súvislosti s offline reklamou úplne iný rozmer. Fyzický kontakt s nimi len ťažko odignorujete tak ako prescrollovanú sponzorovanú reklamu na sociálnych sieťach.

Vedeli ste, že vedci z Temple University zistili, že tlačené médiá spôsobujú silnejšiu aktivitu v ľudskom mozgu, čo predstavuje v porovnaní s digitálnymi médiami väčší predpoklad pre budúce nákupné správanie?

3. Oslovenie

Medzi neopomenuteľné výhody offline reklamy patrí aj spôsob, akým dokáže osloviť cieľové publikum. Laicky povedané, materiály ako billboardy či plagáty môžu osloviť ľudí hocikde, kde ich umiestnite. Počas celého dňa sa „pri nich“ vystriedajú stovky či tisíce ľudí. A čo je dôležité, ide o ľudí, ktorí si vo svojich očiach len tak nezapnú Adblock, aby sa vašej reklame vyhli (ako sa to deje v online prostredí). Offline marketingové nástroje je preto dobré situovať na miesta s vysokou koncentráciou ľudí – napríklad v blízkosti štadiónov alebo na námestiach, veľtrhoch či výstavách.

Navyše, s „oslovovaním“ úzko súvisí aj staršie publikum, prípadne ľudia, ktorí nemusia byť online. Chcete ich vynechať z vášho podnikania? Jedna zaujímavá štatistika naznačuje, že by to nemuselo byť najšťastnejšie riešenie. Informácie z U. S. Bureau of Labor Statistics totižto odhaľujú, že najviac výdavkov na dopravu, oblečenie a sociálne zabezpečenie míňajú práve starší ľudia vo veku nad 55 rokov. Za predpokladu, že by niekto z nich nemal prístup na internet alebo by na ňom netrávil príliš veľa času, by ste sa ignorovaním offline reklamy (ne)vedome pripravili o možnosť ďalšieho zisku. Samozrejme, platí to v tom prípade, ak vaše podnikanie zasahuje do niektorej zo zmieňovaných oblastí.

offline marketingové nástroje

Zdroj obrázka: pixabay.com

4. Povedomie

Budovať povedomie značky v očiach širokej verejnosti je bez debaty behom na dlhú trať. Pokiaľ však podnikáte v oblasti, v ktorej máte určitú konkurenciu, potrebujete byť v porovnaní s ňou „na očiach“ jednoznačne viac. Potrebujete, aby ľudia videli vás, nie vašu konkurenciu. A to bez ohľadu na to, či ide o online, alebo offline prostredie.

V súvislosti s budovaním povedomia stojí za zmienku aj správny mix online a offline marketingu, o ktorom sa bližšie rozpisujeme o čosi nižšie. Predstavte si však situáciu, že vám bežia reklamy na sociálnych sieťach, ktoré už niekoľkokrát perfektne zacielili na pána XY. Vaše produkty/služby ho natoľko zaujali, že dlhodobo uvažoval o ich zakúpení/využití, no nakoniec to vypustil z hlavy. Jedného dňa sa ale prechádza po meste a zrazu natrafí na vašu offline reklamu – povedzme, že napríklad reklamnú tabuľu alebo billboard. V tom si opätovne spomenie a sám sebe položí otázku, prečo „do toho vlastne nešiel“. A máte ďalšieho zákazníka...

Čo z toho vyplýva? Offline reklama vám môže nielenže podať pomocnú ruku v budovaní povedomia značky v očiach širokej verejnosti, ale ešte k tomu aj dopomôcť k vyšším ziskom.

5. Rozmanitosť

Ďalšou úžasnou výhodou offline reklamy je možnosť experimentovať a vyberať si, aký tlačený nástroj použijete na oslovenie ľudí. Rozhodnete sa pre veľký billboard popri ceste, plagát či reklamnú tabuľu v centre mesta, alebo dáte prednosť rozposlaniu letákov ľuďom z kontaktov vašej databázy? Nech si zvolíte akýkoľvek variant, experimentovať môžete aj s jeho dizajnovým prevedením. V konečnom dôsledku môže byť teda váš offline marketingový nástroj efektívny aj vďaka pútavému vizuálu.

reklamná tabuľa

Zdroj obrázka: freepik.com

Online vs. offline reklama

V prípade akejkoľvek firmy môže marketingová stratégia výrazne ovplyvniť jej celkové šance na úspech. Každá spoločnosť, od začínajúceho startupu až po dobre zabehnutú veľkú značku, by si mala uvedomovať, aké dôležité je zvoliť správnu stratégiu. Napriek výhodám digitálneho marketingu, medzi ktoré vo všeobecnosti patrí vysoký dosah reklamy s presným cielením, meraním a vyhodnocovaním štatistík, nie sú online technológie jedinou cestou, ktorou sa môže marketingová stratégia uberať.

Nie nadarmo sa hovorí, že by sa nemali dávať všetky vajíčka do jedného koša. Toto tvrdenie, resp. odporúčanie, sa dá veľmi jednoducho implementovať aj do oblasti marketingu. Ako? Namiesto toho, aby ste predišli „rozbitiu vajíčok“ v zmysle neúspešného upínania sa na jeden spôsob propagácie, môžete napríklad staviť na správny mix online a offline reklamy.

Ako naznačujú početné štúdie o viackanálovom marketingu, offline a online reklama môžu pri zvyšovaní návratnosti investícií nielenže spolupracovať, ale ešte k tomu aj často dosahovať väčší úspech než keď sa realizujú separátne. Techniky offline a online marketingu, aj keď sú zdanlivo rozdielne, sa tak môžu skutočne navzájom podporovať a celkovo posilňovať marketingovú stratégiu.

billboard

Zdroj obrázka: freepik.com

Záver

Ako ste mali možnosť vidieť, zoznam výhod offline reklamy je skutočne dlhý. Práve preto sa vám môže oplatiť investovať časť marketingových prostriedkov či už do letákov, plagátov, billboardov, alebo reklamných tabúľ.

TIP: Chcete podporiť vaše podnikanie? Zatiaľ čo na našom blogu nájdete viacero kvalitných článkov s presahom do offline reklamy, tak priamo u nás vám radi zabezpečíme tlač offline marketingových nástrojov, ktoré podporia vaše predaje.

 

Zdroje obrázkov: freepik.com, pixabay.com, vlastné spracovanie