Každý kto už využil nákup alebo predaj na internete vie ako poteší, keď dorazí balík s očakávaným obsahom. No čo keď by toto prekvapenie namiesto radosti prinieslo sklamanie? Dobré zabalenie balíka pred odoslaním poštou alebo kuriérskou spoločnosťou môže ušetriť množstvo stresu a rozčarovania.

Predstavte si, že ste si objednali dlho očakávanú vec, ale keď balík dorazí, je poškodený alebo dokonca chýba jeho obsah. Toto je len jedna z možných situácií, ktoré môžu nastať, ak sa balík nezabalí správne. Kvalitné zabalenie nie je len o ochrane obsahu balíka, ale aj o zachovaní jeho tajomstva. Ak ide o darček alebo prekvapenie, správne zabalenie a označenie balíka môže udržať jeho obsah tajomstvom až do správneho momentu. Navyše, kvalitné zabalenie môže prispieť k minimalizácii dopadu na životné prostredie tým, že minimalizuje množstvo odpadu a nepotrebného balenia. Preto nezabúdajte, že dobré zabalenie balíka nie je len o ochrane jeho obsahu, ale aj o zachovaní radosti, prekvapenia a tajomstva, aj o udržiavaní životného prostredia.

Poškodený balík na páse na zber batožiny na letisku.

Začnime veľkosťou, ktorá je pri balíku kľúčová. Keďže na Slovensku nájdeme veľké množstvo prepravných spoločností, vždy je dobré dopredu si overiť, aké sú limity v danej spoločnosti a či má nejaké špeciálne požiadavky pri balení, alebo označovaní balíka. Informácie o rozmere a váhe budete potrebovať aj pri zadávaní objednávky cez internet. 

Tu je  približný prehľad najčastejších veľkostných limitov pre malé a veľké balíky.

Pre väčšinu prepravných spoločností a poštových služieb je bežným maximálnym obmedzením pre malý balík 200 cm v súčte dĺžky, šírky a výšky. To znamená, že keď zmeriate najdlhšiu stranu balíka, najširšiu a najvyššiu, ich súčet by nemal prekročiť 200 cm. Menšie balíky ako 14 x 9 cm sa väčšinou posielajú ako listové zásielky.

Pre balíky smerujúce do zahraničia alebo na veľmi vzdialené miesta môžu byť limity niekedy ešte prísnejšie.

Ručný paletový vozík v priemyselnom sklade s balíkmi na paletách a vysokých regáloch.

Veľké balíky majú často špecifikované rozmerové limity, ktoré sa môžu líšiť podľa konkrétneho dopravcu alebo krajiny. Typicky sa však pohybujú od 200 cm do 300 cm pre súčet dĺžky, šírky a výšky. Okrem toho môžu byť pre veľké balíky zavedené aj hmotnostné limity, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od spoločnosti a typu doručenia.

Pri balení nadrozmerných vecí je dôležité dodržiavať pokyny prepravcu a poštovnej služby. Pred balením sa uistite, že máte k dispozícii vhodné obaly a materiály na ochranu predmetov počas prepravy. 
Je tiež dôležité vziať do úvahy hmotnosť predmetu a zabezpečiť, aby bol balík dostatočne stabilný a bezpečný počas manipulácie a prepravy.  Vo väčšine prípadov, hlavne však vtedy, keď balíky posielate do zahraničia, balíky nad 70 kilogramov musia byť umiestnené na palete.

kartónové balíky označené značkou „caution – heavy parcel“ (opatrne – ťažký balík).

V prípade pochybností sa vždy obráťte na príslušného dopravcu alebo konzultujte ich webové stránky pre aktuálne informácie o rozmeroch a hmotnostiach balíkov.

Techniky a materiály pre bezpečné balenie predmetov

Krehké veci (ako sklo)
Začnite s kvalitným obalom bublinkovou fóliu alebo papierovým obalom. Obaľte každý krehký predmet samostatne. Vhodnými materiálmi na vyplnenie prázdnych priestorov v balíku sú napríklad peny, bublinková fólia, noviny alebo výplňový materiál. Uistite sa, že predmety sú dobre zabalené a pevne umiestnené v balíku tak, aby sa nepohybovali.
Elektronika
Pred balením elektroniky vypnite a odpojte všetky káble a iné príslušenstvo. Elektroniku obaľte v dostatočne hrubej vrstve z bublinkovej fólie. Ak je to možné, umiestnite elektroniku do pôvodného obalu alebo do špeciálne navrhnutých obalov pre daný druh elektroniky.
Tekutiny
Tekutiny zabaľte do tesne uzatvárateľných nádob, ktoré sú odolné a zabezpečené voči úniku. Nádoby s tekutinami umiestnite do plastových vreciek s uzáverom alebo do tesne uzatvárateľných plastových nádob. Uistite sa, že sú dobre zabalené a izolované od ostatných predmetov v balíku. 

Rozbalený balík so sklenenými fľašami položený na kuchynskej doske, v pozadí záhrada.

Výplň
Medzi najbežnejšie výplňové materiály patria peny, bublinková fólia, noviny, expandovaný polystyrén (EPS) alebo expandovaný polyuretán (EPU). Vhodnými materiálmi na vyplnenie prázdnych priestorov v balíku sú napríklad peny, bublinková fólia, noviny alebo výplňový materiál. Populárne sú výplňové telieska, ktoré sú vyrobené na báze kukuričného škrobu, sú recyklovateľné a dokonca aj kompostovateľné. Výplňové materiály použite na vyplnenie prázdnych priestorov v balíku a na stabilizáciu predmetov.

Pri balení je kľúčové, aby ste sa sústredili na zabezpečenie predmetov, aby boli dobre zabalené a chránené pred nárazmi a inými poškodeniami. Vždy používajte kvalitné balenie a materiály, aby ste sa vyhli možným problémom počas prepravy.

Žena v procese balenia malého balíku, v ktorého vnútri je predmet zabalený v bublinkovej fólii.

Určite každého z nás zaujíma životné prostredie a jeho ochrana, preto pridávame aj tipy na ekologické zabalenie balíka.

 • Použite škatule vyrobené z recyklovateľného kartónu, ktoré môžu byť opakovane recyklované.
 • Vyberte škatuľu dostatočnej veľkosť, aby sa minimalizovalo nepotrebné množstvo baliaceho materiálu a zabránilo sa poškodeniu tovaru.
 • Ak musíte použiť plastový obal, skúste vybrať varianty, ktoré sú biologicky rozložiteľné a menej škodlivé pre životné prostredie Ak je to možné, minimalizujte použitie plastových vreciek a obalov.
 • Použite pásky vyrobené z recyklovateľného materiálu a minimalizujte ich použitie na úroveň potrebnú na zabezpečenie zásielky.
 • Ak potrebujete označiť balík, použite štítky vyrobené z recyklovateľného papiera alebo iných ekologických materiálov.
 • Ekologicky prijateľnejšie sú aj papierové obaly. Taktiež existujú rôzne biologicky rozložiteľné materiály, ako napríklad už spomínané výplňové telieska na báze kukuričného škrobu, ktoré sú kompostovateľné. 
 • Vo veľa prípadoch je možné, použiť druhotné zdroje, ako sú použité škatule a obaly, ktoré môžete získať z miestnych obchodov alebo od priateľov a rodiny, alebo si odkladať obalový materiál, v ktorom vám už zabalené veci prišli.

Balíky rôznych rozmerov z recyklovaných škatúľ prelepené páskou so značkou predajcu

Písanie adresy

Písanie adresy na balík je dôležité pre úspešné doručenie zásielky. Tu je niekoľko krokov, ako správne písať adresu.
Adresa adresáta sa píše v dolnej pravej štvrtine, adresa odosielateľa v ľavej hornej štvrtine. Obe by mali obsahovať:

 • Meno alebo názov adresáta
 • Ulica a číslo domu alebo bytu
 • Mesto alebo obec
 • PSČ (poštové smerovacie číslo) a štát

Ak je to potrebné, môžete pridať ďalšie informácie, ako sú názvy budov, bytové čísla alebo dodatočné inštrukcie pre doručenie. Uistite sa, že všetky čísla (čísla domov, PSČ) sú správne a presne napísané, aby ste predišli komplikáciám pri doručovaní.

Etikety

Prepravné etikety sú tiež dôležitou súčasťou, poskytujú dôležité informácie pre prepravcu a doručenie zásielok. 
Etiketa "Krehké" (Fragile) táto etiketa upozorňuje prepravcu, že obsah balíka je krehký a vyžaduje špeciálnu opatrnosť počas manipulácie. Je dôležité umiestniť túto etiketu na viditeľné miesto na balíku, ideálne na všetkých stranách balíka. Ak posielame sklo, existuje nálepka Pozor sklo alebo medzinárodná s obrázkom pohára. 
Etiketa "na ktorú stranu balík položiť” (This Side Up) - táto etiketa označuje správnu orientáciu balíka počas prepravy, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia a napríklad vyliatia obsahu.

Kartónový balík označený etiketou „this side up“ (touto stranou nahor).

Etiketa "Hmotnosť" (Weight) Táto etiketa obsahuje informácie o hmotnosti balíka, čo je dôležité pre manipuláciu a zaťaženie vozidiel.

Je dôležité, aby ste používali príslušné prepravné etikety v závislosti od potrieb a povahy balíka Umiestnite ich na viditeľné miesto na balíku a uistite sa, že sú jasné a čitateľné. Tým sa minimalizuje riziko poškodenia zásielky a zabezpečí sa efektívna a bezpečná preprava.

Cena prepravy

Ceny prepravy balíkov na Slovensku a medzinárodne sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú hmotnosť balíka, veľkosť, destinácia a rýchlosť doručenia. Tu je všeobecný prehľad cien a možností poistenia majetku.

Ceny prepravy na Slovensku sa zvyčajne stanovujú na základe hmotnosti a veľkosti balíka, ako aj na základe vzdialenosti doručenia. Pre medzinárodnú prepravu balíkov sa ceny môžu líšiť v závislosti od krajiny, do ktorej sa zásielka doručuje, a od vybranej rýchlosti doručenia. Medzinárodné prepravné spoločnosti ponúkajú rôzne možnosti doručenia, vrátane leteckej a pozemnej prepravy, pričom ceny sa môžu líšiť podľa vybranej metódy a rýchlosti doručenia.

Pri preprave cenných predmetov je dôležité zvážiť poistenie balíka, ktoré môže byť poskytované prepravnými spoločnosťami. Poistenie môže chrániť pred stratou, poškodením alebo krádežou počas prepravy a je obzvlášť dôležité pri drahých a krehkých predmetoch. Cena poistenia zásielky sa zvyčajne vypočíta ako percento deklarovanej hodnoty zásielky a môže sa líšiť v závislosti od rizika a požiadaviek.

Pracovníčka na pošte skenuje čiarový kód na balíku.
Pri výbere prepravcu je dôležité zvážiť nielen náklady, ale aj ďalšie faktory, ako je rýchlosť doručenia, spoľahlivosť a možnosti poistenia zásielky. Pred odoslaním balíka je vhodné porovnať ponuky viacerých prepravných spoločností a porovnať ich služby a možnosti poistenia, aby ste mali istotu, že váš majetok je dobre chránený počas prepravy.

Spôsoby odoslania balíka

Môžete sa rozhodnúť aj pre rôzne spôsoby odoslania balíka, ktoré majú rôzne špecifiká. 
Balík na poštu je jednou z najbežnejších možností ako odoslať balík priamo na najbližšiu poštu príjemcu. Je cenovo výhodný a ak má prijímateľ poštu neďaleko môže si naplánovať jeho vyzdvihnutie podľa seba. 

Balík na dobierku je spoplatnená služba, kedy príjemca za balík zaplatí až kuriérovi. Na Slovensku to je ešte stále veľmi obľúbený spôsob, nie je isté či zo zvyku, alebo preto, že ľudia nie veľmi ovládajú platenie cez internet alebo mu aj nedôverujú. Stále je však údajne i vysoké percento ľudí, ktorí si objednaný tovar na dobierku z nejakého dôvodu nepreberú. Vám sa síce tovar vráti, ale poštovné zostane na vašich pleciach.

Mnohé kuriérske spoločnosti ponúkajú služby doručenia balíkov priamo k adresátovi. Kuriér vyzdvihne balík na zvolenej adrese a doručí ho priamo k príjemcovi. Tento spôsob doručenia je vhodný pre tých, ktorí preferujú pohodlné a osobné doručenie domov alebo do kancelárie.

Muž podpisuje kuriérovi prijatie balíka, ktorý ho drží v rukách.

Expresné doručenie - ak potrebujete, aby bol balík doručený rýchlo, môžete zvoliť službu expresného doručenia. Táto možnosť zabezpečuje doručenie balíka v krátkom čase, obvykle do 24 alebo 48 hodín.

Pre zásielky na Slovensko sa ceny môžu pohybovať od niekoľkých eur za štandardnú doručenú zásielku s hmotnosťou do 2 kg až po vyššie sumy za väčšie alebo rýchlejšie doručenie. Ceny pre medzinárodné zásielky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny určenia, vzdialenosti a hmotnosti zásielky. Napríklad zásielky do Európy môžu mať nižšie ceny v porovnaní so zásielkami do Ázie alebo Severnej Ameriky.

Doba doručenia zásielok závisí od vybranej prepravnej služby a destinácie. Štandardné doručenie na Slovensku môže trvať obvykle od 1 do 3 pracovných dní.

Pre medzinárodné zásielky sa čas doručenia môže líšiť v závislosti od krajiny určenia a zvolenej rýchlosti doručenia. Expres doručenie môže zabezpečiť doručenie do 1 až 5 pracovných dní.

Ak ste online predajca, určite sa informujte o podmienkach, ktoré môžu byť pre vás zvýhodnené.  Napríklad online predajcovia môžu využívať systémy, ktoré automaticky generujú prepravné štítky na základe objednávok. Tieto štítky sa potom môžu priamo vytlačiť a priložiť na balíky, čo zjednodušuje celý proces odoslania.

Balíky rôznych rozmerov s prepravnými štítkami prelepené páskou so značkou predajcu.
Predajcovia môžu mať prístup k funkciám sledovania zásielok, ktoré umožňujú sledovať pohyb zásielok od okamihu odoslania až po doručenie. Toto je užitočné nielen pre predajcov, ale aj pre zákazníkov, ktorí sa chcú informovať o stave svojej objednávky. Ak predajca posiela veľké množstvo zásielok denne, môže využívať hromadné odosielanie, čo umožňuje rýchle a efektívne spracovanie veľkého množstva objednávok naraz.