Ľudia mali odjakživa potrebu dorozumievať sa medzi sebou. A tak po vzniku reči, aby zachytili nejakú udalosť, začali maľovať a vyrezávať. Postupne však takéto vyjadrenie nestačilo. A práve v potrebe zachovať a odovzdávať svoje poznatky iným možno hľadať počiatky písania.

Egyptské hieroglyfy

Zdá sa, že úplné systémy písania boli nezávisle vynájdené najmenej na štyroch miestach: prvýkrát v Mezopotámii (dnešný Irak), kde sa klinové písmo používalo medzi rokmi 3 400 a 3 300 pred n.l., a krátko nato v Egypte okolo roku 3200 pred n.l. Do roku 1 300 pred n.l. máme dôkazy o plne funkčnom systéme písania v neskorej dynastii Šang v Číne. A niekedy medzi rokmi 900 a 600 pred n.l. sa písmo objavuje aj v kultúrach Mezoameriky.

Existuje niekoľko ďalších miest, ako sú údolie rieky Indus a Rapa Nui (Veľkonočný ostrov), kde mohlo písmo potenciálne vzniknúť, ale ich tajomstvá zatiaľ zostávajú nerozlúštené.

Klinové písmo na starovekom paláci Apadana v Persepolise.

Mezopotámia

Vedci sa vo všeobecnosti zhodujú, že najstaršia forma písma sa objavila pred takmer 5 500 rokmi v Mezopotámii. Rané obrazové znaky boli postupne nahradené zložitým systémom znakov reprezentujúcich zvuky sumerčiny (jazyk Sumeru v južnej Mezopotámii) a iných jazykov.

Grécke klinové písmo

Od roku 2 900 pred n.l. tieto znaky začali vtláčať do vlhkej hliny trstinovým hrotom, čím sa vytvárali klinovité značky, ktoré sú dnes známe ako klinové písmo. Proces písania klinového písma sa v priebehu nasledujúcich 600 rokov stabilizoval. Odstránili sa krivky, zjednodušili sa znaky a stratila sa priama súvislosť medzi vzhľadom piktogramov a ich pôvodným referenčným objektom.

Niekedy v tom istom období sa symboly – ktoré sa spočiatku čítali zhora nadol – začali čítať zľava doprava v horizontálnych riadkoch. V súlade s tým boli symboly tiež zarovnané, otočené o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

Nakoniec, v roku 2 340 pred n.l., Sumerská ríša padla do rúk armád Sargona, kráľa Akkadov, severného semitského národa, ktorý predtým so Sumermi koexistoval. V tom čase sa klinové písmo už niekoľko storočí používalo dvojjazyčne, aj na písanie akkadčiny. Sargon vybudoval impérium, ktoré sa rozprestieralo od dnešného Libanonu až po Perzský záliv. Nakoniec až 15 jazykov používalo znaky inšpirované klinovým písmom.

Posledným datovateľným dokumentom v klinovom písme je astronomický text z roku 75 nášho letopočtu.

Tabuľa s klinovým písmom vystavená v múzeu.

Egypt

Podľa najnovších objavov sa čas používania písma v Egypte posunul blízko k dobe, kedy vzniklo písmo v Mezopotámii. Objavy rozsiahlych vyrezaných ceremoniálnych scén na skalnom mieste El-Khawy v Egypte sa datujú okolo roku 3 250 pred n.l. Vykazujú znaky podobné raným hieroglyfickým formám. Od roku 3 200 pred naším letopočtom sa egyptské hieroglyfy objavovali na malých slonovinových doštičkách používaných ako štítky na náhrobné predmety v hrobke kráľa Škorpióna v Abydose a na plochách používaných na brúsenie kozmetických prípravkov, ako je napríklad paleta Narmer.

Hieroglyfy v Egypte

Písanie atramentom pomocou štetcov a pier sa prvýkrát objavilo v Egypte. Toto atramentové písanie sa v gréčtine stalo známe ako hieratické („kňazské“ písmo), zatiaľ čo vyrezávané a maľované písmená, ktoré vidíme na pomníkoch, sa nazývajú hieroglyfy („posvätné rezby“).

Vyrezávané a písané znaky sú si blízke. To naznačuje, že od najstarších čias malo písmo v Egypte dve funkcie: jedna bola obradná, zobrazovacie písmo (vyrezávané), druhá slúžila kráľovskej a chrámovej správe (písomná).

Počas štyroch storočí od nálezov v hrobke kráľa Škorpióna hieroglyfy a hieratika (kurzívny systém písania používaný v starovekom Egypte) vyvinuli celý rad znakov. Z tohto egyptského písma sa najprv vyvinula abeceda, niekedy od roku 1 850 pred n.l.

Egyptské hieroglyfy na stene.

Čína

Najstaršie príklady písma v Číne sa našli v blízkosti dnešného Anyangu, 500 km južne od Pekingu. Tu založili panovníci dynastie Shang (1 300 – 1 050 pred n.l.) svoje hlavné mesto a vykonávali veštecké rituály pomocou zvieracích kostí.

Po stáročia sedliaci nachádzali fragmenty kostí a predávali ich na použitie v čínskej medicíne ako „dračie kosti“. Až v roku 1 899 politik a učenec Wang Yirong (1845–1900) rozpoznal znaky vytesané do povrchu niektorých z týchto kostí a uvedomil si ich význam. Tieto „veštecké“ kosti zaznamenávajú otázky, ktoré boli kladené kráľovským predkom na také rôznorodé témy, ako je striedanie plodín, vojna, pôrod a dokonca aj bolesť zubov. Dodnes sa našlo takmer 150 000 takýchto kostí, ktoré obsahujú viac ako 4 500 rôznych symbolov, z ktorých mnohé možno identifikovať ako predchodcov čínskych znakov, ktoré sa používajú dodnes. Kosti vykazujú plne vyvinutý systém písma, ktorý sa vyvíjal možno storočia.

Mezoamerika

Nedávne objavy posunuli dôkazy o písaní v tejto oblasti, siahajúcej od južného Mexika po Kostariku, takmer do roku 900 pred n.l.
Objavy tiež rozšírili škálu kultúr a jazykov, o ktorých vieme, že používali písmo od Mayov, Mixtékov a Aztékov, ale aj skorších Olmékov a Zapotékov.

V predkoloniálnej Mezoamerike existovali dva typy systémov písania:

  1. Otvorené systémy boli prostriedkom na zaznamenávanie textov, ktoré neboli prepojené s gramatickou a zvukovou štruktúrou konkrétnych jazykov. Fungovali ako mnemotechnické pomôcky, ktoré viedli čitateľov naratívmi textov bez toho, aby sa spoliehali na jazykové zázemie daného publika. Tie boli bežné medzi Aztékmi a inými mexickými komunitami v strednom Mexiku.
  2. Uzavreté systémy boli viazané na zvukové a gramatické štruktúry konkrétnych jazykov. Tie boli zamerané na konkrétne jazykové komunity a fungovali podobne ako písmo, ktoré poznáme dnes. Príklady týchto uzavretých systémov možno nájsť medzi Maymi. 

V tom čase mala funkcia pisára vysoké postavenie a často to boli mladší synovia kráľovskej rodiny. Strážcovia svätých kníh, najvyšší pisársky úrad, pôsobili ako knihovníci, historici, genealógovia, usporiadatelia sobášov, obradoví majstri a astronómovia.

Z predkoloniálneho obdobia prežili len štyri mayské knihy a z celého regiónu menej ako 20. Tieto kódexy sú namaľované na kožu jeleňa a kôru stromov, povrch na písanie je potiahnutý (rovnako ako mnohé budovy) leštenou vápennou pastou.

Stále existuje veľa nezodpovedaných otázok o rozsahu a zložitosti používania písma v predkoloniálnej Mezoamerike. Veľa dôkazov nie je k dispozícii, pretože veľkú väčšinu materiálov, ktoré prežili do 16. storočia, spálili španielski dobyvatelia.

Majské hieroglyfy na stene.

Údolie rieky Indus

V údolí rieky Indus v Pakistane a severozápadnej Indii sa našli symboly na predmetoch, ktoré sa môžu považovať za písmo. Spoločnosť, ktorá používala tieto symboly, bola vyvrcholením historického osídlenia v regióne Indus, siahajúceho najmenej do roku 7 000 pred n.l. Rozvinutá mestská kultúra prekvitala 700 rokov, medzi rokmi 2 600 a 1 900 pred n.l., kedy mestá upadli.

Hoci existuje asi 5 000 známych popísaných artefaktov a najdlhší nápis pozostáva z 26 symbolov, väčšina z nich má dĺžku len tri alebo štyri znaky.

Počet 400 jedinečných symbolov, ktoré boli identifikované, je príliš nízky pre životaschopný logografický systém písania na základe slov. Tento počet znakov je podobný tomu, ktorý sa nachádza v preddynastických egyptských hieroglyfoch a ranom sumerskom písme. Vedci preto usudzujú, že podobne ako tieto dva systémy, aj písmo údolia rieky Indus môže obsahovať zmes logografických a slabičných komponentov.

Staroveký piktograf nájdený v Harappe v údolí rieky Indus.

Rapa Nui

V 19. storočí boli na Rapa Nui objavené asi dva tucty drevených tabuliek s glyfmi. Rongorongo, termín, ktorý na tieto predmety použili samotní obyvatelia Rapa Nui, misionári v tom čase interpretovali ako „vyrezané čiary na spievanie“. Ale vedomosti o tom, ako používať tabuľky, už boli v tom čase stratené.

Postavy odrážajú ľudské, zvieracie a rastlinné motívy. Existuje 120 základných (nespojených) glyfov, ktoré boli použité na písanie textov dlhých až 2 320 znakov a krátkych iba dva.

Či je rongorongo čisto mnemotechnická pomôcka alebo systém logografických a slabičných symbolov, zostáva otvorenou otázkou, rovnako ako tvrdenie, že je jedinečným šiestym východiskovým bodom systému písania.

Abeceda

Posledným štádiom vývoja systémov písania bolo objavenie abecedného princípu, postupu rozdelenia slabiky na jednotlivé spoluhlásky a samohlásky. Podľa britského lingvistu Geoffreya Sampsona, „Väčšina a pravdepodobne aj všetky „abecedné“ skripty pochádzajú od jedného predka: semitskej abecedy, vytvorenej niekedy v 2. tisícročí pred n.l.“. Moderné verzie semitského písma zahŕňajú hebrejské písmo a arabské písmo. Ich najvýraznejšou charakteristikou je, že majú grafy pre spoluhlásky, ale nie pre samohlásky.

Prechod od spoluhláskového písania k abecednému písaniu s plným zastúpením spoluhlások aj samohlások nastal, keď si semitské písmo prispôsobil grécky jazyk. Stalo sa to asi 1 000 – 900 rokov pred naším letopočtom.