I napriek tomu, že na prvý pohľad vyzerajú jednoducho, dokážu QR kódy ukryť veľké množstvo údajov a umožniť okamžitý prístup k nim. Vďaka tejto unikátnej kombinácii vlastností sa s nimi dnes už stretávame na každom kroku.

Skenovanie QR kódu na štítku oblečenia.

QR (z anglického „Quick Response“ – rýchla odpoveď) je typ čiarového kódu, rýchlo a pohodlne zoskenovateľného digitálnymi zariadeniami rôzneho druhu. Informácie ukladá ako sériu pixelov v tvare mriežky (dvojdimenzionálnej matrici) štvorcového tvaru. Nekomplikované používanie z neho robí populárnu voľbu pre aplikáciu v celom rade priemyselných odvetví, od sledovania produktov v dodávateľskom reťazci, cez marketing a uľahčenie vzdelávania, až po krízový manažment.

Prvé QR kódy pochádzajú od dcérskej spoločnosti koncernu Toyota, japonskej firmy Denso Wave. Ich systém vynašiel v roku 1994 Masahiro Hara za účelom sledovania vozidiel počas výroby, čo vyžadovalo vysokorýchlostné skenovanie komponentov v reálnom čase. Základný rozdiel medzi štandardným čiarovým kódom a QR kódom spočíva v tom, že kým ten prvý je možné čítať iba v jednom smere (zhora nadol), u druhého je to v dvoch smeroch – vertikálne i horizontálne. Výsledkom je, že do QR kódu sa tak „zmestí“ oveľa viac informácií.

I keď Denso Wave je stále vlastníkom patentu, firma sa rozhodla prakticky si naň neuplatňovať  žiadne nároky, ale podporovať jeho voľné používanie. QR kódy tak dnes nachádzajú oveľa širšie uplatnenie ako len v priemyselnej výrobe. Za pomoci skenovacích aplikácií v smartfónoch (alebo len otvorením kamery, ktorá automaticky rozpozná QR kód a ponúkne vám presmerovanie) slúžia užívateľom na pohodlné zobrazenie textu, na otvorenie webovej stránky, na pridávanie nových kontaktov, na automatizovanie platieb, na pripojenie k WiFi, či na odosielanie správ. Úplne bežnými sa stali aj nástroje na generovanie QR kódov a ich použitie je tak možné aj v súkromnej sfére.

Využitie QR kódov

QR kódy sú skvelou príležitosťou, ako obohatiť štandardné informačné médiá o komplexnejšie grafické vizualizácie, detailnejšie údaje a interaktívne prvky bez toho, aby sa narušila ich kontinuita.

 1. Infografika
  Zaujímavú infografiku ocenia hlavne viac vizuálne orientovaní ľudia, no nie vždy sa hodí napríklad na billboard alebo na informačný panel a práve QR kód je cestou ako cieľovej skupine poskytnúť vizuálne dáta naviac.
 2. Mapy
  Podobne je to i s mapami a zobrazením cestovných inštrukcií. Po zosnímaní QR kódu užívateľ v smartfóne uvidí mapu s predmetným miestom alebo môže využiť možnosť nasmerovania k nemu.
 3. Video
  Inštruktážne či vysvetľujúce video prehrané po zoskenovaní QR kódu môže byť veľmi nápomocné pri objasnení zložitejších mechanizmov a techník, napríklad aj pre študentov.
 4. Online formuláre
  Rýchle otvorenie online formuláru pri čítaní obsahu v printovom médiu je ďalšou z mnohých vítaných aplikácií.
 5. Zákaznícke prieskumy
  QR kód na účtenke môže zákazníka priviesť napríklad aj k online prieskumu o jeho spokojnosti s poskytnutým tovarom alebo službou.
 6. Dodatočné informácie o produktoch
  Vytlačením na etiketu, prípadne priamo na obal produktu, má producent príležitosť prostredníctvom QR kódu poskytnúť viac technických informácií o výrobnom postupe, surovinových zdrojoch a pracovných podmienkach zamestnancov.

QR kód na obale cereálii.

 1. Urýchlenie platieb
  Implementácia v rámci online platobných systémov výrazne zjednodušuje zadávanie údajov a eliminuje chyby vyskytujúce sa pri manuálnom zadávaní (napríklad IBAN reťazcov). Po zosnímaní QR kódu sa všetky potrebné informácie vyplnia automaticky.

Skenovanie QR kódu na účtoch.

 1. Odber noviniek
  Príbalové letáky a baliace materiály poskytujú dostatok miesta pre umiestnenie QR kódu slúžiaceho účelu propagácie emailového newsletter-u - zoskenovaním sa zákazník prihlási na odber.
 2. E-commerce
  Veľa spôsobov využitia nachádzajú QR kódy aj pri nakupovaní cez internet. Zefektívnenie objednávok, uplatnenie zliav, integrácia platobných brán a automatické naplnenie nákupného košíka pri opakujúcich sa objednávkach sú len niektorými z nich.
 3. Participácia v zákazníckych súťažiach
  Vypĺňanie osobných údajov perom na vytlačený leták nie je práve ideálom ústretovosti voči zákazníkovi, o šetrení papierom ani nehovoriac. Zoskenovanie QR kódu a následné automatické vyplnenie potrebných informácií je o poznanie elegantnejším riešením.
  Používanie QR kódov sa však neobmedzuje len na oblasť obchodu. Nekomerčné využitie zahŕňa viac i menej prekvapivé oblasti.
 4. Finančné charitatívne zbierky
  Charitatívne darovanie menších finančných darov je prostredníctvom QR technológie mimoriadne rýchle a efektívne.
 5. Osobné dary
  To isté platí aj pre osobné zbierky, aké sa organizujú napríklad pri príležitostiach svadby, narodenia dieťaťa, jubilea a podobne. Či už ide o priamy finančný dar mladomanželom, alebo zbierku na zakúpenie hmotného daru pre tretiu osobu, QR kód bude v takýchto prípadoch iste nápomocným.
 6. Sponzorstvo
  Dobrým príkladom sponzorstva nekomerčných aktivít je zobrazenie QR kódu v múzeách (podpora umenia, reštaurovania umeleckých predmetov), či v botanických záhradách (údržba vzácnych starých drevín, výskum a podobne).
 7. Identifikácia zvierat...
  U veterinárov je populárnejšou formou identifikácie zvierat čipovanie, no QR kód ako doplnková forma poskytovania dodatočných informácií o danom zvierati je nemenej užitočná. QR je možné pripevniť na obojok.
 8. ...starších občanov...
  Seniori čelia v porovnaní s mladšími ľuďmi viacerým extra rizikám a v mnohých situáciách im žiaľ reálne hrozí i dočasná strata pamäti. QR kód je dobrým pomocníkom, ako zabezpečiť rýchly prístup k ich osobným údajom vždy, keď je to potrebné.
 9. ... alebo kohokoľvek iného
  Unikátnosť každého QR kódu je ideálnou charakteristikou pre potreby identifikácie pri vstupe zamestnancov do budov a objektov s limitovaným prístupom, personálu do zákulisia i platiacich návštevníkov do areálov hromadných akcií.
 10. Rýchlo sa meniace ponuky
  Variant takzvaných dynamických QR kódov ocenia poskytovatelia informácií, ktoré sa často menia. Staticky zakódovaná priamo v usporiadaní pixelov nie je informácia samotná, ale URL adresa webstránky, ktorej obsah je možné meniť.
 11. Kontrola autenticity
  Jedinečný QR kód má aj potenciál stať sa známkou autenticity objektu, na ktorom sa nachádza. Umelecký výtvor, archívne víno a zberateľsky hodnotný objekt sú len pár príkladmi, pri ktorých je nutné zabezpečiť overenie pravosti a rozoznať falzifikáty.
 12. Na náhrobnom kameni
  Aj pietna pripomienka zosnulých môže cez QR  nabrať nový, moderný rozmer. Štvorec decentne umiestnený v rohu náhrobného kameňa ako zdroj informácií o zosnulom ho pomôže priblížiť ako blízkym tak i náhodným okoloidúcim.
 13. Počas pandémie COVID-19
  Bezdotykové interakcie sa stali v priebehu pandémie jednou z ústredných tém v diskusii o tom, ako s vírusom bojovať.
  Reštaurácie nahradili fyzické menu nálepkami s QR kódom na stole. Televízne stanice po celom svete začali kódy využívať v spravodajských reláciách, aby divákom umožnili rýchlejší prístup k aktualizovaným dátam a urgentným informáciám týkajúcich sa pandémie. Dôležitú úlohu zohrali QR kódy aj pri trasovaní kontaktov, keď slúžili ako forma prezencie na miestach, kde sa za krátky čas strieda veľa ľudí. QR kódy nájdete tak isto na COVID preukazoch, ktoré sa kontrolujú na hraniciach a v prevádzkach.

Menu v reštaurácii dostupné po zoskenovaní QR kódu na stole.

Ako vytvoriť QR kód

Voľba nástroja na vytvorenie QR kódu závisí hlavne od účelu, na ktorý má byť kód použitý. Medzi faktory, na ktoré je potrebné prihliadať patria:

 • možnosť prispôsobenia grafického dizajnu kódu,
 • možnosť dynamickej úpravy informácií podávaných kódom,
 • možnosť vytvorenia sprievodnej mobilnej webstránky,
 • možnosť monitorovania aktivity prichádzajúcej prostredníctvom použitia QR kódu,
 • jednoduchosť používania danej aplikácie,
 • zákaznícka podpora,
 • integrácia so službami moderného web dizajnu.

K najpopulárnejším appkám na tvorbu QR kódov prístupných zadarmo patrí QR Code Generator, dobrou platenou alternatívou je beaconstac.