Zobrazenie CMYK farieb

V marketingových prieskumoch sa ukazuje, že farby môžu zvýšiť rozpoznateľnosť značky až o 80 %. Vhodne zvolená farba textu môže tiež zlepšiť jeho čitateľnosť a spolu s ňou aj porozumenie čitateľa a zapamätateľnosť obsahu. Tieto presvedčivé štatistiky a silnejúci dopyt po kvalitných farbách viedli k štandardizácii kódovania farebných odtieňov. To robí diela grafického dizajnu transferovateľnými medzi rôznymi médiami, bez obáv o zachovanie farebnej identity.

Do povedomia sa tak dostali tri typy farebných modelov –RGB, CMYK a Pantone. Každý z nich má svoje opodstatnenie a výhody, z ktorých vyplýva jeho používanie. Dôležité, ako pre grafikov, tak i pre klientov, je porozumieť im dostatočne na to, aby sa pri tvorbe vyhli plytvaniu časom, námahou a materiálom.

RGB

RGB (skratka Red, Green a Blue) je modelom pre elektronickú reprezentáciu farieb na displeji. Červená, zelená a modrá sú takzvanými základnými farbami. Práve na ich vlnové dĺžky má ľudské oko najvyššiu citlivosť a ostatné farby vznikajú ich vzájomnou kombináciou, postupným pridávaním (aditívne miešanie). V bežnej 8-bitovej grafike to znamená spolu 256 možných farieb. Ak nie je prítomná žiadna zo základných farieb (0 - 0 - 0), vidíme čiernu a daný pixel na obrazovke nesvieti. Ak sú plne zastúpené všetky tri (255 - 255 - 255), vnímame bielu a pixel žiari na maximum.

RGB farby
RGB farby

RGB biela
spojenie RGB farieb

Hlavnými výhodami modelu RGB je prispôsobivosť všetkým typom elektronického zobrazenia, či sú to monitory, mobilné zariadenia, alebo televízory. Dá sa použiť aj pri domácej tlači, no jeho doménami sú webstránky, ikonky, video, digitálne logo a infografika. RGB najvernejšie zachovajú súborové formáty JPEG, PSD, PNG a GIF.

CMYK

Alebo „Cyan, Magenta, Yellow, Key/BlacK“ (azúrová, purpurová, žltá, čierna) je modelom, ktorý, na rozdiel od RGB, pracuje s takzvaným substraktívnym miešaním farieb. Znamená to, že miešaním sa obmedzuje farebné spektrum odrážajúce sa od povrchu. Využitie tohto modelu je hlavne pri tlači, kde sa farby tvoria miešaním pigmentov. Základnými farbami sú azúrová, purpurová a žltá a ich substraktívnym zložením by mala vzniknúť čierna. V praxi však často vznikne len akási tmavo-hnedo-sivá, preto sa k modelu pridáva aj zvlášť čierna. (Okrem toho je to aj ekonomickejšie.)

CMYK farby
Cmyk farby
CMYK čierna
spojenie cmyk farieb

Model CMYK by mal byť použitý pri tlači značkových reklamných materiálov, billboardov, vizitiek, letákov, nálepiek, brožúr, vývesných štítov, textílií a produktových obalov. Vhodnými formátmi sú PDF, AI a EPS.

Zásadný rozdiel medzi digitálnym a printovým zobrazením teda spočíva v tom, že obrazovka svetlo vyžaruje, kdežto printové médium ho odráža. Aby na čiernej obrazovke pribudli farby, treba pixely rozžiariť kombináciou RGB. Aby sa farby ukázali na bielom, viditeľné svetlo dokonale odrážajúcom papieri, treba nejakú časť odrazeného svetla pohltiť nánosom kombinácie CMYK pigmentov. Preto je pri tlači nutný prevod z RGB na CMYK. Obyčajne prebieha automaticky v tlačiarni, alebo, v profesionálnej tlači, aj pomocou komponentu RIP (Raster Image Processror).
I pri najvyššej snahe o zachovanie vernosti farebným odtieňom sa to pri prevode z elektronickej do tlačenej podoby nie vždy podarí. A tak na pomoc prichádza tretí model.

Pantone

Pantone Color Matching System, skrátene PMS, je štandardizovaný systém pre reprodukciu farieb patentovaný firmou Pantone. Ide o univerzálny dorozumievací jazyk s presnými pravidlami, ideálny pre každú komunikáciu, kde je voľba farieb kritická. Jeho ambíciou je predchádzať nedorozumeniam a chybám ohľadom presného odtieňu farieb. Dizajnér, tlačiar a klient sa tak môžu jednoznačne a s istotou dohodnúť na farebnom prevedení dizajnu.

PMS tvorí vzorka 1867 spotových farieb a každá z nich má priradený špecifický identifikačný kód. Vzorky sú vytlačené v oficiálnych publikáciách Pantone dostupných po celom svete. Mnohé z farieb sú unikátne a len veľmi ťažko reprodukovateľné v modeli CMYK. Aby farba presne zodpovedala PMS, je nutné namiešať ju z 13 základných pigmentov Pantone (14 vrátane čiernej). Preto býva často výsledkom pokusov tlačiť PMS miešaním štyroch pigmentov CMYK len veľmi chabá napodobenina originálu. PMS podlieha autorským právam, preto nie je implementovaný v open-source, ani v lacnejších grafických softvéroch.

Model PMS sa vďaka svojej rigidnej presnosti osvedčí v projektoch, pri ktorých naozaj záleží na vernom zachovaní farieb, napríklad pri definícii firemného loga, oficiálnych symboloch, ako sú erb či štátny znak, alebo pri námorných navigačných vlajkách. Nejedna zo známych značiek si vybrala ako kľúčový komponent svojej marketingovej identity nejakú z Pantone farieb a v istých prípadoch si aj daná farba spätne osvojila meno značky. V PMS katalógu tak nájdete Pantone 1837 Tiffany Blue, Pantone 18-1663 Louboutin i Pantone 219 C Barbie.

Pantone si štatút tvorcu pomyselného priemyselného štandardu začala budovať už v roku 1963. Vtedy predstavili prvú PMS škálu obsahujúcu 500 farieb a do roku 1983 ju rozšírili na počet 747. V 80-tych rokoch si PMS postupne adoptovali veľké technologické firmy ako Xerox, HP, Microsoft a Canon. Pantone svoj vplyv postupne rozširovala na všetky odvetvia dizajnu a k farebnej škále pridali množstvo nových nástrojov a poradenských služieb. Špeciálne škály vznikli pre textilný priemysel, interiérový dizajn, plasty, kozmetiku aj obalový dizajn. Pribudli digitálne a vzdelávacie služby i predpovedanie trendov. Webová stránka Pantone  je rozsiahlym a inšpiratívnym zdrojom nielen o ich škále, ale o všetkom, čo s farbami súvisí.

Od prelomu tisícročia je jedinečným projektom výskumnej sekcie firmy s názvom Pantone Color Institute aj každoročné vyhlásenie farby roka. Určujú ju odborníci na tajnej schôdzke a snažia sa, aby vždy odzrkadľovala aktuálnu celospoločenskú náladu. Selekcia prebieha analýzou trendov a inšpirácií z tak rozdielnych oblastí, ako sú umenie, móda, zábavný priemysel, populárne destinácie cestovného ruchu, socio-ekonomické faktory, technológie i prebiehajúce športové podujatia. Farbu roka potom zverejnia vo svojej trend udávajúcej publikácii Pantone View. Na tú sa neraz spoliehajú dizajnéri, módni návrhári, dekoratéri i kvetinári všetkých kontinentov.

Living Coral Pantone farba roka 2019

Farbou roka 2019 je energická, ale zároveň mäkká Pantone 16-1546 Living Coral, ktorá „nás zahŕňa teplom a vyživuje naše pohodlie a sviežosť aj v neustále sa meniacom prostredí“. Táto farba má byť reakciou na nápor digitálnych technológií v každodennom živote a reflektovať túžbu po autentickom zážitku a intimite. Symbolizuje tiež optimizmus a hravé, radostné úsilie.