Potrebujete na chvíľu vypnúť a odpútať sa od zažitých myšlienkových pochodov? Slovné rébusy a logické hádanky sú ideálnou príležitosťou na relax a rozvoj kreatívneho myslenia pre malých i veľkých.

Farebné drevené kocky poskladané do tvaru mozgu.

Veľká obľuba logických hádaniek, zábavných matematických úloh, rébusov a hlavolamov spočíva podľa odborníkov v intenzívnom prežívaní psychologických stavov sprevádzajúcich proces ich riešenia. Na začiatku sú zvedavosť a vzrušenie zo „záhady“ pred nami, nasledujú fascinácia obťažnosťou, či zjavnou nezmyselnosťou problému a zahĺbenie sa do hľadania jeho riešenia. Po úspešnom vyriešení nás potom pohltí vlna zadosťučinenia i príjemného pocitu vyplývajúceho zo zvýšeného sebavedomia.

Evolučné vysvetlenia tohto takmer univerzálneho fenoménu vyzdvihujú spätnú väzbu medzi intelektuálnou námahou vedúcou k psychickej odmene, ktorá zasa obratom indukuje záujem o nové, nevyriešené problémy vyžadujúce abstraktné myslenie. Historici a antropológovia tiež spomínajú, že logické hádanky sa pravdepodobne objavili už krátko po našom uvedomení si vlastnej identity a stáli pri zrode logiky i vedy. A v neposlednom rade, z pohľadu individuálnej psychohygieny, vyriešenie hlavolamu akoby popri zábave vnášalo i tak často chýbajúci poriadok do chaosu okolo nás.

Odpovede nájdete na konci článku!

Hádanky pre deti

Hádanky predstavujú pre deti zábavnú výzvu vhodnú ako do školskej triedy, tak do rodinného kruhu. Niektoré sú jednoduchšie a vhodné i pre predškolákov, s inými sa potrápia aj tie najšikovnejšie z detí.

1.   Aké číslo sa len zvyšuje a nikdy neznižuje? 
2.   Ako vedel futbalový fanúšik, že skóre na začiatku zápasu bude 0:0? 
3.    Keď si kúpiš kohúta a predpokladáš, že bude znášať 3 vajcia za deň, koľko vajec znesie za 2 týždne? 
4.    Gazda má 17 oviec a všetky okrem deviatich predá. Koľko oviec mu zostane? 
5.    Čo váži viac, kilogram železa alebo kilogram peria? 

Železo a perie na váhe.

6.    Ak 6 ľudí postavilo stodolu za 9 hodín, koľko hodín by trvalo 12-im ľuďom aby postavili presne tú istú stodolu? 
7.    Na stole ležia 4 jablká. Tri z nich si vezmeš. Koľko jabĺk ti zostane? 
8.    Ak tucet vajec stojí 12 centov, koľko vajec si kúpiš za 1 euro? 
9.    Ktoré číslo nasleduje v tomto rade: 7645, 5764, 4576? 
10.    Čo musíme rozbiť predtým ako to používame? 
11.    Stará matka, dve matky a dve dcéry išli spolu do divadla. Koľko vstupeniek si museli kúpiť? 
12.    Čo má krk ale nemá hlavu? 
13.    Vlak má dĺžku 150 metrov a pohybuje sa rýchlosťou 150 metrov za minútu. Ako dlho mu bude trvať kým prejde 150 metrov dlhým tunelom? 

Vlak idúci cez Chmarošský viadukt pri Telgárte.

14.    Čo je len tvoje, ale všetci to používajú? 
15.    Pridám päť k deviatim a dostanem dve. Ako je to možné? 
16.    Keď mal Peter 8 rokov, jeho brat mal o polovicu menej. Teraz má Peter 14 rokov. Koľko rokov má jeho brat? 
17.    Ak na stôl položíš tri zápalky a kamaráta požiadaš, aby pridal 2 zápalky tak, aby vzniklo osem, čo musí kamarát urobiť? 

Tri zápalky vedľa seba.

18.    Aké číslo dostaneš, keď vynásobíš všetky číslice na telefóne? 
19.    Aký čas nastal, keď slon sedí na plote? 
20.    Nájdi spôsob, ktorým je možné urobiť túto rovnicu pravdivou, no môžeš do nej pripísať len jednu rovnú čiaru: 5+5+5=550 
21.    Čo sa stáva mokrým a zároveň to suší? 
22.    Navštíviš lekára a ten ti predpíše tri tabletky, ktoré musíš užiť každú pol hodinu. Ako dlho potrvá kým sa tabletky minú? 
23.    Na hladine jazierka rastú lekná. Plocha, ktorú pokrývajú sa každý deň zdvojnásobí. Ak trvá 48 dní kým lekná pokryjú celé jazierko, ako dlho trvá kým pokryjú polovicu jeho plochy? 
24.    Ak napíšeš všetky čísla medzi 300 a 400, koľkokrát napíšeš číslicu 3? 
25.    Muž má 54 rokov a jeho matka má 80. Pred koľkými rokmi bol vek matky trojnásobkom veku muža? 
26.    Predvčerom bol môj vek 21 rokov a budúci rok budem mať 24 rokov. V ktorý deň roka som sa narodil? 
27.    Čo má veľa zubov, ale nehryzie? 
28.    Vydeľ 20 polovicou a pripočítaj 30. Aký bude výsledok? 
29.    Čo má jedno oko, ale nevidí? 
30.    Ako zapísať matematickú rovnicu tak, aby bola štyrikrát použitá číslica 9 a výsledok bol 100? 

Hádanky pre dospelých

Pokúste sa nasledovné hádanky a úlohy najprv vyriešiť samostatne a potom ich môžete použiť na zabavenie vašich blízkych, kolegov alebo spoločnosti, ktorú hostíte.

Logické

31.    Dve miestnosti sú od seba navzájom dokonale oddelené. V jednej z nich sú 3 vypínače a v druhej 3 žiarovky. Nachádzate sa v miestnosti s vypínačmi. Ako zistíte, ktorý vypínač ovláda ktorú žiarovku, ak do miestnosti so žiarovkami môžete vstúpiť iba raz? 

Tri žiarovky vedľa seba a stredná žiarovka svieti.

32.    Dnu ide tvrdá, von mäkká a silno do nej fúkame. Čo je to? 
33.    Čím viac z nej uberieme, tým väčšou sa stáva. Čo je to? 
34.    Má moria bez vody, lesy bez dreva, púšte bez piesku a domy bez tehál. Čo je to? 
35.    Je len tam, kde je svetlo, no zmizne ak sa naň svetlo priamo zameria. Čo je to? 
36.    Pochádza to z bane, je to obklopené drevom a každý to používa. Čo je to? 
37.    Ako môžete za niekým stáť a on bude zároveň stáť za vami? 
38.    Čo môžete držať iba v pravej ruke a nikdy nie v ľavej? 
39.    Cestuje to okolo sveta bez toho, aby to vyšlo zo svojho kúta. Čo je to? 
40.    Predtým, ako bol objavený Mt. Everest, čo bol najvyšší vrch Zeme? 
41.    Ktorá časť sliepky má najviac peria? 
42.    Jedno v rohu, jedno v strede, žiadne v dome, ale jedno v úkryte. Čo je to? 
43.    Lietadlo havarovalo presne na hranici Francúzska a Nemecka. Kde boli pochovaní pozostalí? 
44.    Pre toho, kto to vyrobil je to nepotrebné. Pre toho, kto to kúpil je to nepoužiteľné. Ten, kto to používa, to nevidí ani necíti. Čo je to? 
45.    Vojdete do miestnosti, v ktorej sú zápalky, petrolejová lampa, sviečka a krb. Čo musíte zapáliť ako prvé? 
46.    Ak strýkova sestra nie je vašou tetou, čím je vám? 
47.    Žena má štyri dcéry a každá z nich má jedného brata. Koľko detí má žena? 
48.    Koľko hliny je v jame rozmerov 2 x 2 x 3 metre? 
49.    Vyhadzuje sa to, aby sa to použilo a ťahá sa to dnu, aby sa to prestalo používať. Čo je to? 
50.    Ktoré slovo v slovníku sa hláskuje nesprávne? 
51.    Muž kráča v daždi a nič ho nechráni, no i napriek tomu mu vlasy nezmoknú. Ako je to možné? 
52.    Čo je také delikátne, že keď to čo i len vyslovíme, zničíme to? 
53.    Zaplní to celú miestnosť, no nezaberie žiadne miesto. Čo je to? 
54.    Má to krk, ale nemá to hlavu. Čo je to? 
55.    Koľko banánov môžete zjesť na prázdny žalúdok? 

Banány.

56.    Ktorý mesiac roka má 28 dní? 
57.    Kde včerajšok nasleduje po dnešku? 
58.    Ide to hore i dolu, no nehýbe sa to. Čo je to? 
59.    Čím rýchlejšie bežíte, tým ťažšie sa to chytá. Čo je to? 
60.    S ktorou budovou je možné spojiť najviac príbehov? 

Matematické

61.    V miestnosti je 20 ľudí a každý s každým si potrasie rukou. Ku koľkým potraseniam rúk dôjde? 
62.    Ako odmeriate presne 4 litre vody, ak máte k dispozícii iba dve odmerné nádoby s objemami 5 a 3 litre? 
63.    Ktoré tri kladné čísla majú rovnaký súčet i súčin? 
64.    Dve kačky stoja pred dvoma inými kačkami, dve stoja za dvoma inými a dve vedľa dvoch iných. Koľko je kačiek spolu? 
65.    Môj otec mal 31 rokov keď som mal ja 8. Teraz dvakrát tak starý ako ja. Koľko mám rokov? 
66.    Koľko je 1/2 z 2/3 z 3/4 z 4/5 z 5/6 z 6/7 z 7/8 z 8/9 z 9/10 z 1000? 
67.    Ak je tá istá kniha na poličke štvrtou zľava a šiestou sprava, koľko kníh je na poličke? 
68.    Ak stojíte 10 metrov od dverí a s každým pohybom smerom k nim znížite vzdialenosť o polovicu, po koľkých pohyboch sa dostanete ku dverám? 
69.    Prvý vlak ide z bodu A do bodu B konštantnou rýchlosťou 60 km/hod, druhý z bodu B do bodu A konštantnou rýchlosťou 40 km/hod. Ako ďaleko budú vlaky od seba vzdialené hodinu pred tým ako sa stretnú, za predpokladu, že ani jeden z nich nezastaví? 
70.    Číslo X zdvojnásobíme, potom výsledok vynásobíme číslom 4, následne vydelíme číslom 8 a dostaneme opäť číslo X. Aké je X číslo? 
71.    Suma, ktorú som zaplatil za pizzu sa skladala z rovnakých číslic ako suma, ktorú som mal v peňaženke i ako suma, ktorú mi čašník vydal. Ktoré to boli číslice? 
72.    Je možné, aby bol niekto 600 krát starší ako jeho príbuzní? 
73.    Použijúc iba číslicu 8 a operáciu sčítania dosiahnite výsledok 1000. 
74.    Stará mama zanechala vnučke polovicu úspor, a polovicu z tej sumy vnukovi. Šestinu nechala svojmu bratovi a zvyšných 1 000 euro venovala útulku pre psy. Akú celkovú sumu zanechala? 
75.    Aké je najmenšie celé číslo, ktoré sa rovná sedemnásobku súčtu svojich číslic? 

Odpovede

Premýšľanie.

 1. Tvoj vek
 2. Zápas vždy začína stavom 0:0
 3. 0, lebo kohút vajcia neznáša
 4. 9
 5. Obe vážia rovnako
 6. 0, lebo stodola už stojí
 7. 3
 8. 100
 9. 6457 – posledná z číslic sa vždy posunie na začiatok
 10. Vajce
 11. 3, lebo stará matka je zároveň aj matkou a matka je zároveň dcérou
 12. Fľaša
 13. 2 minúty
 14. Tvoje meno
 15. Počítam hodiny
 16. 10, teda o štyri menej
 17. Vytvoriť rímsku číslicu VIII
 18. 0, lebo číslo 0 bude aj jedným z činiteľov
 19. Čas opraviť plot
 20. Spôsoby sú dva: preškrtnúť znak „rovná sa“, čím sa zmení na „nerovná sa“, alebo z prvého znamienka „+“ vytvoriť pomocou krátkej šikmej čiarky číslicu 4, čím sa celá rovnica zmení na 545+5=550
 21. Uterák
 22. Jednu hodinu
 23. 47
 24. 120
 25. 41
 26. 31. decembra
 27. Hrebeň
 28. 70, lebo 20/0,5 = 40
 29. Ihla
 30. 99+9/9=100
 31. Jeden vypínač zapnete na pár minút, následne ho vypnete a zapnete iný. V druhej miestnosti bude svietiť jedna žiarovka a tú ovláda vypínač, ktorý ste zapli ako posledný. Zvyšné dve žiarovky nebudú svietiť, ale jedna z nich bude na dotyk teplejšia – tú ovláda vypínač, ktorý ste zapli ako prvý.
 32. Žuvačka
 33. Diera
 34. Mapa
 35. Tieň
 36. Tuha v ceruzke
 37. Stojíte k sebe otočení chrbtom
 38. Ľavú ruku
 39. Poštová známka
 40. Mt. Everest, len stále neobjavený
 41. Vonkajšia
 42. Písmeno „r“
 43. Nikde, pozostalí stále žijú
 44. Truhla
 45. Zápalku
 46. Matkou
 47. 5
 48. Žiadna
 49. Kotva
 50. „nesprávne“
 51. Je holohlavý
 52. Ticho
 53. Svetlo
 54. Gitara
 55. Jeden, potom už žalúdok nie je prázdny
 56. Všetky
 57. V slovníku
 58. Schodisko
 59. Dych
 60. S knižnicou
 61. 19+18+...+2+1=190
 62. Najprv naplníte 5 litrovú nádobu a z nej odlejete 3 litre do druhej nádoby a hneď ju aj vyprázdnite. Zvyšné 2 litre prelejete opäť z 5 litrovej nádoby do 3 litrovej. Väčšiu nádobu znovu naplníte doplna a z nej dolejete doplna i menšiu nádobu, čiže ubudne presne 1 liter. Vo veľkej nádobe tak zostanú litre 4.
 63. 1, 2, 3
 64. 4, zoradené do tvaru štvorca
 65. 23
 66. 1000
 67. 9
 68. Nikdy, lebo stále budete od dverí polovicu predošlej vzdialenosti
 69. 100 km
 70. Akékoľvek
 71. 4, 5 a 9, lebo 4,95 + 4,59 = 9,54
 72. Áno, napríklad 50-ročný starý otec od mesiac starého vnuka
 73. 888+88+8+8+8=1000
 74. 12 000, lebo podiely rodinným príslušníkom sa dajú zapísať ako 6/12 + 3/12 + 2/12 = 11/12 a 1 000 euro útulku teda tvorí 1/12 celkovej sumy
 75. 21, lebo 7 x 3 = 21