O tom, ako na prvom dojme stále záleží aj v dobe, keď obchodnú reputáciu ovplyvňujú všadeprítomné online ratingy, azda najlepšie svedčí neutíchajúca popularita vizitiek. A to, že príliš nepodliehajú ani silnému trendu obmedzovania spotreby papiera a pretrvávajú vo svojej tradičnej podobe, tiež napovedá, že prezentovať sa dokonalou vizitkou nie je ani zďaleka prežitok.

História

Stabilné miesto vizitky v marketingu a obchodnom styku pramení z dlhej a bohatej minulosti. Dnešná forma i účel sú spojením jej viacerých predchodcov – kariet držiteľa, návštevníka a obchodníka – objavujúcich sa v rôznych historických obdobiach.

Kartu držiteľa tvorila podpísaná hracia karta. V šestnástom storočí bola legitímnym právnym dokumentom, podobným dlžobnému úpisu - oprávňovala (alebo zaväzovala) držiteľa k finančným nárokom (povinnostiam).

Ako už názov napovedá, návštevné karty slúžili na ohlasovanie návštev. Osoba, spravidla vyššie postavená, zamýšľajúca návštevu poslala sluhu s kartou do domu, v ktorom sa chcela ohlásiť. Nešlo len o úctivú formalitu avizovania úmyslu vopred, ale aj o módny spôsob signalizácie vyššieho spoločenského statusu. A obom týmto zámerom zodpovedalo aj grafické spracovanie týchto kariet.

Prvé návštevné karty pochádzajú už zo štrnásteho storočia z Číny. Boli malými kaligrafickými dielami vytlačenými na ručne vyrobenom papieri.

V Európe sedemnásteho storočia boli návštevné kartičky rovnakého formátu ako hracie karty. Okrem mena majiteľa a dôvodu návštevy (uvádzaného skratkou, napr. P.F.) často obsahovali rodinný erb, ornamenty, prírodné a náboženské motívy. Čím detailnejší a prepracovanejší bol ich dizajn, tým pôsobivejší bol aj prvý dojem z nich. A v devätnástom storočí, s rozmachom litografie a poklesom ceny, pribúdali ako farby, tak i typy písma a nové grafické štýly.

Okolo tohto, časom už celospoločenského, fenoménu sa zároveň rozvíjala aj špecifická etiketa. Diktovala napríklad, že s menom vydatej ženy sa uvádzalo aj meno jej manžela, alebo že karta zložená na polovicu bola adresovaná viacerým osobám v danej domácnosti. Stopy tejto etikety sa dodnes zachovali u kariet posielaných pri rôznych príležitostiach.

Účelom obchodných kariet bola, popri reklame, aj navigácia adresáta k obchodnému miestu v časoch pred číslovaním domov. Zobrazovali vývesné štíty obchodníkov a malé orientačné mapky, no fungovali aj ako cenníky, účtenky, či objednávacie formuláre.

Dizajnové tipy

Moderný dizajn ponúka i vám množstvo nástrojov ako prevziať nad vzhľadom vašej vizitky kreatívnu kontrolu, aby sa odlíšila a vynikla. Pri práci s nimi sa oplatí prihliadať na nasledovné rady:

1. Pamätajte na pravidlá dizajnuvýznam farieb

Medzi tie základné patrí:

  • Udávajte iba nevyhnutné údaje: meno, názov firmy, pracovnú pozíciu, kontakt vrátane sociálnych sietí a logo.
  • Ak obchodujete medzinárodne, vytlačte si vizitky v príslušných jazykoch.
  • Text udržujte minimálne 5 mm od okraja vizitky.
  • Zabezpečte si tlačiareň aspoň s 300 dpi (dots-per-inch) a tým aj kvalitnú reprodukciu.
  • Myslite na čitateľnosť, dodržujte dostatočnú veľkosť písma a vhodný font.
  • Pokiaľ nepracujete exkluzívne so spotovými farbami, dizajnujte v CMYK.
  • Pre lepšiu prehľadnosť a informačnú hierarchiu používajte mriežku (grid).
  • Správne kombinujte farby a dbajte na kontrast.
  • Každá zo základných farieb má tendenciu byť v obchodnom styku inak interpretovaná.
  • Podobne i typy písma evokujú emócie.

2. Ohraničená kreativita

Jedným z limitov sú rozmery vizitky. Tie štandardné sú 85 x 55 mm v Európe a 90 x 50 mm v USA. V tomto rámci je dobre začať podstatnými údajmi, ako sú meno a kontaktné detaily a od nich odvíjať ďalší dizajn.

3. Vyhnite sa častým chybám

Súvisia najmä s tlačou a okrajom vizitky. Oboznámte sa s nutným presahom vašej grafiky (tzv. spadavka, alebo bleed) aby sa po vytlačení neobjavil popri okraji tenký biely pásik. Spadavka sa viaže na tlačiareň a obyčajne býva 3 mm, no niekedy i viac. Nástroje na úpravu sú štandardnou výbavou grafického softvéru.

Opatrnosť si vyžaduje aj súvislá hranica, lemujúca okraj vizitky. Ak ste zvolili takýto dizajn (lepšie je pravdepodobne vyhnúť sa mu), majte na pamäti, že viditeľný bude aj ten najnepatrnejší rozdiel v hrúbke hraničnej čiary.

4. Povrchová úprava

Hoci tlač môže byť nákladnejšia, práve špeciálna povrchová úprava vizitky môže byť tým rozhodujúcim faktorom, ktorý vizitku odlíši vizuálne i hmatovo. Či je to aplikácia fólie, UV efekt, metalické farby, zotierateľný poter (ako na lístkoch lotérie), alebo reliéf, všetky majú potenciál urobiť vizitku lepšie zapamätateľnou.

5. Rezanie do vizitky

Keď už sme pri hmatovom vneme, ten je pri vizitkách nemenej dôležitý ako zrak. Vyrezaním určitej časti textu alebo ilustrácie zvyšujete šance, že zostane v hmatovej pamäti adresáta. Moderné laserové tlačiarne ponúkajú možnosť výrezu, no pri menších množstvách nie sú na zahodenie ani ručné vyrezávacie nástroje.

6. Nezvyčajné materiály

Tradičným materiálom je papier, no nič vám nebráni experimentovať ani s plastom, drevom, korkom, gumou a kovom. Prípadne, ak sa to hodí, vytlačte vaše údaje na malú maškrtu pre psa, či ministrúhač syra.

7. Užitočná vizitka

Urobiť vizitku užitočnou aj inak, než len ako informačno-reklamné médium, takisto nie je zlý nápad. Môže sa premeniť na stojan, puzdro, záplatu na defekt duše bicykla, USB kľúč, otvárač fliaš a mnoho iných vecí, ktoré je dobre mať po ruke.

8. Vlastná tvorba

Pre naozajstnú autenticitu, retro efekt a pocit domácej výroby môžete vyskúšať vlastnú tvorbu pomocou hobby kníhtlačiarskej sady. Inšpirácie i návodov nájdete dostatok.

9. Recyklácia starého papiera

To isté platí o recyklovanom papieri. Zužitkovať môžete starý kartón, pohľadnice, aj iné druhy tvrdého papiera. Vhodnou alternatívou je aj čistý recyklovaný papier, ktorý bežne zakúpite v papiernictve.

10. Dvakrát merať...

Nie je nič horšie, ako objaviť gramatickú, či faktickú chybu po tom, ako bola celá sada vizitiek vytlačená. Preto si celý text viackrát prejdite nielen vy, ale aj iné, pôvodne nezainteresované osoby – tie prípadnú chybu objavia skôr.

dizajnové vizitky

Etiketa

S novými bezchybnými vizitkami v ruke ste však len na polceste k úspešnému networkingu. Ako a komu vizitku podať, ako reagovať, keď si ju niekto vypýta a čo povedať po výmene vizitiek sú len niektoré z otázok tejto veľavravnej etikety.

11. Uistite sa, že vizitky máte so sebou...

... a v dostatočnom množstve. Zistenie, že ste ich zabudli, alebo sa vám minuli, je frustrujúce. A pravdepodobne nie len pre vás. Odpovedi „Prepáčte, ale práve som rozdal poslednú...“ sa vyhnite za každú cenu.

12. Nerozdávajte ich každému

Buďte selektívni a dbajte na to, aby ste vizitku dali len ľuďom, o ktorých máte záujem v budúcnosti počuť. No ani fakt, že rozdáte 100 vizitiek neznamená, že sa vám aj 100 ľudí ozve.

13. Vizitku dajte tomu, kto o ňu požiada

Vizitku nikomu nenúťte. Osobe, ktorá o ňu požiada ju podajte čo najdiskrétnejšie pravou, alebo oboma rukami. Prsty by pritom nemali prekrývať text. Pozerajte do očí a usmejte sa. Ak to poviete citlivo, je v poriadku informovať príjemcu o tom, ako preferujte byť kontaktovaní (telefón, email).

Nikdy nepodávajte viac ako jednu vizitku.

Opätovne požiadajte o vizitku i vy a prijmite ju rovnako, ako ste podali vašu.

biela vizitka

14. Medzinárodné špecifiká

Japonsko – vizitku podávajte vždy oboma rukami a uistite sa, že sú na nej vaše tituly a pracovná pozícia. Tento rituál má i čiastočne osobný rozmer.

Čína – tiež použite obe ruky, vašu vizitku ponúknite pred tým, ako si ju od niekoho vypýtate, po obdržaní vizitku ako prejav úcty chvíľu študujte.

Veľká Británia, Austrália a USA – výmena vizitiek je neformálna, je akceptovateľné vložiť si ju ihneď do vrecka.

Viacjazyčné krajiny – je vhodné udávať informácie na vizitke v príslušných jazykoch.

15. S obdržanou vizitkou nakladajte s rešpektom

Ak máte vo zvyku písať na zadnú stranu vizitiek poznámky, vždy sa najprv spýtajte, či to neprekáža osobe, ktorá vám ju odovzdala. Pre každý prípad majte poruke notes, do ktorého môžete písať bez obáv.

16. Dajte pozor, v akom sú stave

Najlepšie je nosiť vizitky v ochrannom obale. Vo vrecku, či peňaženke sa ľahšie poškodia a nebudú pôsobiť profesionálne.

Pri prijímaní vizitky môžete pochváliť jej dizajn, spracovanie a podobne. Potom si ju bezpečne uložte, lebo nepríjemné faux pas je aj pýtať si ju po druhýkrát.