Aj napriek celosvetovej digitalizácii by si život bez kopírky vedel v súčasnosti predstaviť asi len málokto. Kopírovacie stroje a samotné kopírovanie totižto v priebehu 20. storočia výrazne ovplyvnili životy mnohých ľudí a doslova a do písmena zmenili vtedajší spôsob práce. Pričinil sa o to najmä vynálezca Chester Carlson a spoločnosť, ktorú dnes poznáme pod označením Xerox.

  • Kopírka / kopírovací strojzariadenie, ktoré produkuje kópie textových alebo grafických materiálov pomocou svetla, tepla, chemikálií alebo elektrostatických nábojov.

kopírovanie

Zdroj obrázka: freepik.com

Možnosti, o ktorých sa ľuďom kedysi ani len nesnívalo

Vedeli ste, že keď si chcel úrad nechať v 18. storočí kópiu odchádzajúceho dokumentu, musel ju úradník ručne vypísať?

Podobný spôsob vtedajšieho kopírovania naďalej prevládal aj v 19. storočí. Na jeho účely zamestnávali úrady takzvaných kopírovacích úradníkov. Nedá nám však nespomenúť, že už v tom čase boli vynájdené určité alternatívy ručného kopírovania. Za zmienku stoja napríklad kopírovacie lisy, na ktoré získal patent James Watt už v roku 1780. Neskôr ich používali také významné osobnosti histórie, ako napríklad Benjamin Franklin, George Washington a Thomas Jefferson. Nanešťastie pre úrady a kancelárie, podobné vynálezy nemali na túto oblasť výraznejší dopad.

Cesta ku kopírkam bola vtedy ešte skutočne dlhá...

Viacerí vynálezcovia venovali nemalé množstvo času tomu, aby dokázali zostrojiť zariadenie na automatizáciu kopírovacieho procesu. Úspech bol však minimálny a obmedzený. Zatiaľ čo vyššie zmieňovaný Thomas Jefferson (1743 – 1826) používal na kopírovanie aj takzvaný pantograf, tak na začiatku 20. storočia boli najmodernejšími strojmi na kopírovanie mimeografy, ktoré ponúkali výrobu malej sady kópií pomocou atramentu.

  • Pantograf – drevené zariadenie spojené s perom. Pri písaní manipulovalo ďalším perom presne rovnakými pohybmi a vytváralo tak mechanickú kópiu.

História kopírovania

Chester Carlson – muž, ktorý vynašiel kopírovacie zariadenie

chester carlson

Chester Carlson bol výskumným pracovníkom na čiastočný úväzok a patentovým zástupcom, ktorý vyrastal v chudobe. Sníval o vytvorení vynálezov, ktoré by zmenili svet. Keď svojho času pracoval na patentovom úrade v New Yorku, musel každý deň vytvoriť veľké množstvo kópií, čo bolo v tej dobe nákladné a ťažko realizovateľné.

Myšlienka vynálezu kopírovacieho stroja bola inšpirovaná jeho túžbou prísť s efektívnejším spôsobom vytvárania kópií existujúceho dokumentu. Carlson využil svoje právne základy na patentovanie svojich experimentov a svoju prvú predbežnú prihlášku patentu podal koncom roku 1937.

10.-22.-38 ASTORIA – a prvá fotokópia bola na svete!

22. 10. 1938 nastal v Carlsonovej práci zásadný zlom. Keď v ten deň napísal na mikroskopické sklíčko text „10.-22.-38 ASTORIA“ a využil statickú elektrinu pomocou vreckovky a ľahkého suchého prášku, ešte nevedel, ako ovplyvní životy aj ďalším generáciám. Podarilo sa mu totižto vytvoriť prvú fotokópiu na svete. Jeho vtedajší vynález nesie názov elektrónová fotografia. Mimochodom, spomínanú fotokópiu si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Xerox – priekopník v technológií kopírovania

Xerox kopírovanie

Carlsonov historický objav vyvrcholil spoluprácou s Battelle Memorial Institute a Haloid Corporation (vtedajší newyorský výrobca a predajca fotografického papiera). Ešte predtým však došlo na premenovanie Carlsonovej elektrofotografie na xerografiu, čo bolo kombináciou gréckych slov xeros (suchý) a graphein (písanie).

Toto označenie dostalo svoju ochrannú známku v roku 1948 a už o rok neskôr bol predstavený aj prvý xerografický kopírovací stroj s názvom Model A. Za jedného z jeho nástupcov možno považovať prvú kancelársku kopírku od spoločnosti Haloid Corporation z roku 1955, ktorej názov bol Copyflo. Nestretla sa však s výraznejším úspechom. Ten zožala až kopírka Xerox 914, ktorú uviedla spoločnosť Haloid Corporation na trh v roku 1959.

Kopírovacie zariadenie 914 s hmotnosťou nad 290 kg používalo rotujúci bubon na vytvorenie elektrostatického kopírovacieho obrazu. Obrázok sa pomocou tonera preniesol na obyčajný papier a potom sa to celé zalepilo v dôsledku pôsobenia tepla. A to všetko iba otočením kolieska a stlačením gombíka. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že kopírovanie trvalo v tomto prípade len úctyhodných 7 sekúnd. Viac sa o tomto prelomovom zariadení dozviete v nižšie priloženom videu.

V tomto videu je taktiež podrobnejšie vysvetlený a názorne ukázaný princíp Carlsonovho objavu. Zdroj videa: youtube.com

V rokoch 1959 až 1961 zažila spoločnosť Haloid Xerox takmer dvojnásobný nárast. Kopírka 914 sa totižto vyznačovala prvotriednou prevádzkou bez kazovosti. Vďaka nesmiernemu úspechu prehodnotila firma svoje smerovanie, pričom sa v roku 1961 premenovala na nám dobre známu Xerox Corporation.

Zaujímavosť: Spoločnosť Xerox sa však nezapísala do dejín kopírovania len strojom s označením 914. Zatiaľ čo v roku 1970 predstavila kopírku, ktorá dokázala tlačiť na obe strany listu papiera, tak o 3 roky neskôr odprezentovala prvú elektrostatickú farebnú kopírku. Navyše, v roku 1979 vynašla aj funkciu automatického podávača papiera.

Nedá nám nepoukázať ani na túto reklamu na kopírku Xerox 914, ktorá sa opiera aj o legendárne hlášky „On ordinary paper“ (Na obyčajný papier) a „Which (one) is the original?“ (Ktorý je originál?). Zdroj videa: youtube.com

Ako kopírovanie zmenilo spôsob práce?

kopírovacie služby

Po roku 1959 začala vo svete skutočná explózia kopírovania. Očakávalo sa, že zákazníci spoločnosti Xerox urobia približne 2 000 kópií mesačne. Ich domnienky boli však veľmi rýchlo prekonané. Používatelia legendárnej 914-ky totižto rýchlo dosahovali asi 10 000 kópií mesačne, pričom niektorí až (na ten čas neuveriteľných) 100 000 kópií.

Zaujímavosť: Pred kopírovacím strojom 914 urobili Američania približne 20 miliónov kópií ročne. Do roku 1966 však ich počet rapídne narástol až na 14 miliárd ročne.

Bodaj by aj nie, keď podľa hlavných protagonistov firmy zvládol kopírovanie na stroji 914 aj šimpanz.

Zdroj videa: youtube.com

Kopírovanie na čele so strojom 914 tak skutočne zmenilo spôsob práce aj správania sa na pracovisku. Pred jeho vynálezom musela jedna jediná verzia dokumentu obísť kanceláriu po kancelárii, aby sa dostala k rukám poverených osôb. A po jeho vynáleze? Žiadny problém.

Okrem toho, kopírovanie sa do značnej miery dotklo nielen pracovného, ale tiež osobného života. Zamestnanci si údajne začali prepašovávať na pracovisko svoje osobné veci, aby si ich mohli kopírovať. Ľudia si veľmi rýchlo uvedomili, že môžu vyrábať aj papierové repliky fyzických predmetov. Koniec koncov, táto skutočnosť je demonštrovaná aj v jednej zo starých reklám spoločnosti Xerox.

Podobne ako reklama so šimpanzom, aj táto sa snaží poukázať na jednoduchosť kopírovania na stroji 914. Zdroj videa: youtube.com

Kopírky v súčasnosti

Kopírky prešli od vynálezu Chestera Carlsona skutočne dlhú cestu. Dnes je kopírovací stroj považovaný za jedno z najdôležitejších zariadení nielen na pracovisku a v domácnostiach, ale taktiež vo firmách, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom kopírovacie služby. Vo všetkých prípadoch totižto výrazne zjednodušuje každodenné fungovanie mnohým ľuďom.

V dnešnej dobe sú však kopírky najčastejšie súčasťou multifunkčných zariadení, ktoré okrem kopírovania aj tlačia či skenujú. Najmodernejšie mašinky majú digitálne dotykové displeje, možnosti bezdrôtového pripojenia a ďalšie užívateľsky prívetivé funkcie a možnosti, o ktorých sa ľuďom kedysi ani len nesnívalo.

 

Zdroje obrázkov: freepik.com, vlastné spracovanie

Zdroj videí: youtube.com