Plánografia je technické kreslenie, kde sa vizuálne zaznamenáva ako niečo funguje, alebo je konštruované. V dnešnej dobe je plánografia známa skôr ako plotrovanie (tlač) výkresov.

Širokoformátová tlač pre strojársky priemysel, architektúru.